NHỮNG CHÀNG BAY BƯỚM


*
Chia sẻ cùng những chị em kém may mắn
*
Chị hờn hoài anh hóa giận
Tâm chẳng tĩnh sao thân an?
Không tĩnh tâm khó tĩnh tọa
Từ nhạt nhẽo nảy khô khan.

Ngủ cùng chăn nhưng không ấm,
Ăn cùng mâm mà nào ngon,
Ở chung nhà lại xa cách
Chẳng ai đánh cũng đau đ̣n!
*
T́nh tṛn vo đem bóp méo
Trồng củ ấu khó ra tṛn!
Bao lều tranh chẳng hạnh phúc
Có nhà lá đ̣i nhà tôn!

Kẻ chê người: “Chong mắt ngó”,
Người trách ngược: -“Không lắng nghe”
Ai ép ai làm theo ư?
Không chung thủy, nàng nào nghe?

Chàng vui xuân, nàng khóc Tết
Đem yêu thương giữ thuận ḥa
Dù t́nh phụ đà rơ rệt
Tiếng đồn: thấp, cao, gần, xa…

Á Nghi
22.1.2020