Tin Buồn

Nhận được tin buồn :
BK TRẦN NGƯƠN LONG 34
Đă vĩnh viễn rời xa tất cả AE Bất Khuất
Vào lúc 7 giờ 50 tối ngày 5 tháng 10 năm 2015
(nhằm 23 tháng 8 năm Ất Mùi)
Thay mặt Đại Gia Đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng chị Long và tang quyến. Nguyện cầu hương linh BK Long 34 sớm về cơi Vĩnh Hằng.


Nhận được tin buồn thân phụ BK Nguyễn Văn Ngàn 31
Cụ ông Giuse NGUYỄN VĂN NGÔ
Sinh năm 1932
Vừa được Chúa gọi về vào lúc 1 52 ngày 1/10/2015
(tức ngày 19 tháng 8 năm Ất Mùi)
Hưởng thọ 83 tuổi
Thay mặt Đại gia đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn  cùng BK Ngàn 31 và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Cụ ông Giuse sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.


Nhận được tin buồn Nhạc Phụ BK Nhan Điểm Phước 35
Vừa tạ thế ngày 30 tháng 8 năm 2015
( tức ngày 10 tháng 7 năm Ất Mùi )
Tại San Jose - California
Thay mặt Đại Gia Đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng BK Phước & tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Ông sớm được văng sanh Cực Lạc.


Nhận được tin buồn nhạc phụ BK Phạm xuân Đính 311
Cụ Ông Giuse PHẠM VĂN TRÀN
Sinh năm 1924
Vừa được Chúa gọi về lúc 7.50 ngày 02/5/2015
(Nhằm ngày 14 tháng 3 năm Ất Mùi)
Hưởng thọ 91 tuổi
Tại Kiên Giang - Việt Nam
Thay mặt Đại Gia Đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn  cùng BK Đính 311 và tang quyến. Cầu nguyện linh hồn  Cụ Guise sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.


Nhận được tin buồn nhạc mẫu BK Lưu minh Thành 314
Cụ Bà PHAN THỊ BA
Sinh năm 1928
Vừa tạ thế lúc 16.30 ngày 14/4/2015
(nhằm 26 tháng 2 năm Ất Mùi)
Tại Sa Đéc - Việt Nam
Hưởng thọ 87 tuổi
Lễ Động Quan sẽ cử hành vào lúc 9.00 sáng ngày 17/4/2015
(nhằm 29 tháng 2 năm Ất Mùi)
An táng tại quê nhà Sa Đéc

Thay mặt Đại Gia Đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng BK Thành 314 và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


Nhận được tin buồn nhạc mẫu BK Nguyễn văn Quan 35
Cụ Bà VŨ THỊ TẸO
Vừa được Chúa gọi về vào lúc 9 giờ sáng ngày 26/3/2015
(tức mùng 7 thnág 2 năm Ất Mùi)
Tại Việt Nam

Thay mặt Đại Gia Đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng vợ chồng BK Quan cùng tang quyến. Cầu nguyện linh hồn Cụ Bà sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.


Nhạc mẫu BK Nguyễn ngọc Thạch 342
Đă tạ thế ngày 6 tháng 3 năm 2015
(tức ngày 16 Tháng 1 năm Ất Mùi)
Tại Tây Ninh - Việt Nam

Thay mặt Đại Gia Đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng vợ chồng BK Thạch 342 & tang quyến. Cầu nguyện hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


Nhạc mẫu BK NGUYỄN VĂN HẢI 35
Vừa tạ thế ngày 11 tháng 1 năm 2015
(tức 21 tháng 11 năm Giáp Ngọ)

Thay mặt Đại Gia Đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng BK Hải và Tang Quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm được văng sinh Cực Lạc.