G chữ Việt bằng VPSKeys

Nhu liệu VPS do hội vin v thn hữu Hội Chuyn Gia VN thực hiện. VPS được dng để g chữ Việt dưới mọi hnh thức. Qu vị c thể download xuống sử dụng miễn ph. Nếu gặp trở ngại, hay c những thắc mắc kỹ thuật, xin xem phần giải đp thắc mắc (FAQ) trước. Nếu vẫn chưa giải quyết được, email về cho (support@vps.org)

Thng thường khi người gửi viết bằng font chữ Việt no th người nhận phải c font chữ Việt đ trong my mới coi được email hoặc ti liệu. Th dụ khi người gửi viết bằng font của VNI th người nhận phải c font VNI trong my để đọc được. Khi người gửi dng font của VPS th người nhận cũng phải c font VPS để đọc được. C rất nhiều nhu liệu dng để g chữ Việt như: VPS (Hội Chuyn Gia Việt Nam), WinVNKey, VNI (VNI), VietKey, VietCatholic... Tuy nhin ngy nay từ khi c font Unicode (font của Microsoft c trong Win98 SE, Win Me, Office 2000, Win XP ....) th người gửi c thể viết email, ti liệu... bằng font unicode v người nhận khng cần c font Việt Nam no cũng c thể đọc được. Muốn ai cũng c thể đọc được email, ti liệu... th người gửi phải dng font unicode để viết.

Lưu : Trước khi g chữ Việt, qu vị cần phải chạy nhu liệu VPS.

A. Nếu qu vị chưa c nhu liệu VPSKeys, xin click vo Download VPS v click vo VPSKeys để download nhu liệu xuống my.  

Thiết tr (install) nhu liệu vo my sau khi downloading vpskeys4x.exe vo my:
        - Double-click vo file vpskeys4x.exe m qu vị đ saved vo hard disk.
        - Click nt "Yes" để tiếp tục phần thiết tr. 
        - Click nt "Next", "Next", "Next" để tiếp tục.
        - Click nt "Install" để bắt đầu thiết tr.
        - Click "Yes, restart the computer now" v nt "Finish" để hon tất việc thiết tr vo my.

B. Windows 95/98/ME..., qu vị phải download những loại Unicode fonts mới for Windows 95/98/ME như: Times New Roman, Arial, Courier New, Tahoma, hoặc/v Verdana. Click vo Download Unicode Fonts for Windows để download Unicode fonts xuống my. 

Lưu : Qu vị cần phải double-click vo mỗi file sau khi downloading để thiết tr nhu liệu vo my của qu vi.

C. Chạy (Run) nhu liệu VPSKeys.
Qu vị cần phải chạy nhu liệu VPSKeys khi muốn g chữ Việt. Nếu icon của VPSKeys tự động hiện ln trong gc phải của "task bar" 
  qu vị khng cần phải lm những phần sau đy. Chỉ lm phần #5 nếu qu vị muốn dng bản m khc.

1. Bắt đầu nhu liệu VPSKeys bằng cch nhấn Start | Program, chọn nhm "Hoi Chuyen Gia Viet Nam", rồi click vo VPSKeys 4.x. (Xem hnh dưới đy)

2. Hoặc click vo icon c hnh bn tay v bản đồ VN ở task bar  nơi gc tri gần Start.

3. Sẽ c hnh sau đy hiện ra trong vi giy rồi tắt.

4. Sau đ, icon của VPSKeys sẽ hiện ln trong gc phải của "task bar". 

5. Điều chỉnh phần Kỹ Thuật - Chỉ điều chỉnh 1 lần, vo điều chỉnh lại nếu qu vị muốn g dưới dạng m khc.
    - Click vo phần Kỹ Thật.
    - Chọn :Unicode nơi "Sửa Bản M" xong click vo OK.

Sửa Bảng M: Tiếng Việt c nhiều bảng m (encoding tables) như VPS, VNI, VSCII, TCVN, v.v... Đy l những bảng m 8-bit. Ngoi ra cn c bảng m 16-bit Unicode. (Xin đọc thm phần FAQ về Unicode trong www.vps.org ). Bấm vo danh sch liệt k để chọn đng bảng m qu vị muốn sử dụng.

Lưu : Bảng m đi đi với cc phng chữ của chng. Th dụ, nếu chọn bảng m VPS, qu vị cần phải chọn phng chữ VPS trong MS Word chẳng hạn để đnh tiếng Việt. Qu vị khng thể chọn một bảng m ny để đnh với một loại phng của bảng m khc. Xin lưu điều đ.

6. Sau đ qu vị tha hồ g chữ Việt trong email, MS-Word hoặc những nhu liệu khc. Tốt nhất nn sử dụng cc font đ được ci sẵn trong Windows như: Times New Roman, Arial, Courier New, Tahoma, hoặc Verdana.

7. Ngưng nhu liệu VPS bằng cch click vo icon của nhu liệu VPS rồi click vo nt Ngưng.

CSVSQ L Văn Thnh

 


KỸ THUẬT

Cch Set up iPad c thể gọi v nhận phone calls từ iPhone
G tiếng Việt bằng Telex & VNI trong Windows 10 (11) hay trong iPhone  
Setup Facebook account security khỏi bị thin hạ đnh cắp
G chữ Việt bằng Telex & VNI in Windows 10
12 Nt F trn bn phm
Vi chức năng mới trong Windows 10
Cch đnh tiếng Việt trn Google Chrome browser  
Cch set up Gmail mail account chống hack  
Cch set up Yahoo mail account chống hack
G chữ Việt trong Gmail khng cần software...
Thunderbird Email Client
G chữ Việt trn IOS 7 (Iphone & Ipad)  
Cch dng Windows System Restore trong Wins 8.x
Kỹ Thuật chụp hnh: Xo phng, lm mờ hậu cảnh (background)
Shutdown icon trong Windows 8.x
G chữ Việt trong Win 8
Cch lm Win8 (Enterprise) To Go trong USB portable HDD
Cch tạo hnh trở thnh pencil drawing bằng Photoshop
Cch dng Photoshop để resize nhiều hnh cng 1 lc
Photography Glossary - Danh từ nhiếp ảnh
Nhiếp ảnh - Kỷ thuật xa background
Dng downloadhelper add-on trn Firefox browser để lấy video, audio etc...
Cch đnh tiếng Việt khng cần bộ g tiếng Việt như VPS, Unikey...
Cch g tiếng Việt  c dấu trong Windows
26 Easy ways to Speed up Windows 7
Tm hiểu GPS
Cch log in vo Web mail cho vị no c hơn 1 Gmail accounts.
Dng Acronis True Image (ati) để back up v restore...
Cch thức ci email client trong Gmail
Chuyển clip từ youtube qua video
Download v cch dng VPSKeys để g chữ Việt
Multiboot Windows
Cch thức download ti liệu từ youtube
Internet v an ton thư Điện Tử
POP v IMAP
Cch thức enable POP v IMAP trong Gmail
Cch tạo nhm địa chỉ email
6 điều cần biết về Windows 7
7 điều cần biết về Windows 7
Dng Windows XP để g chữ Việt
Dng Windows Vista để g chữ Việt
Download file từ Youtube
Điều chỉnh Browser để đọc chữ Việt
G chữ Việt khng cần mhu liệu hỗ trợ
G chữ Việt bằng VPS
G chữ Việt bằng WinVN
G v chỉnh chữ Việt bằng Unikey
G chữ Việt bằng UniKey
Chỉ dẫn gia nhập diễn đn Bất Khuất
Bảo vệ E-mail Address book
My PC chạy chậm
Tăng tốc độ up/download ...
Nhu liệu play video/audio

Download

VPSKeys 4.3
Unikey  32 bit  64 bit
Adobe acrobat reader
Winzip
WinRAR
TeamViewer
Mozilla Firefox
PowerPoint Viewer