Download v Cch Dng VPSKeys Để G Chữ Việt

CSVSQ H Sơn Điệp

Vo đy để download VPS 4.3 da: http://www.vps.org/rubrique.php3?id_rubrique=69 hoặc click vo Download VPSKeys 4.3

Click vo VPSKeys 4.3 để lấy xuống PC ( nhớ n save chỗ no trong PC )

Trở lại nơi save VPSkeys43.exe trong PC, Click (hay double click tuỳ thuộc vo cch set)Click Yes

Click NextClick Next

Click Next ( dễ như hp cho hỉ?)

Click InstallĐợi vi giy l xong. Click FinishClick VPSKeys 4.3 trn mn hnh ( nếu khng thấy: Click Start --> VPSKEYs 4.3)Sẽ thấy VPSKeys 4.3 Icon trong System Task Bar, double-click n.

Chọn:

1. Kiểm sot lỗi chnh tả Hỏi Ng

2. Cho php đnh tốc k

3. Chọn ci nầy VPSKeys sẽ tự động load khi boot PC

4. Nhấn một lc 2 keys: ALT+SHIFT, VPS sẽ hon chuyển từ tiếng Việt sang tiếng địa phương ( Anh, Php..) hay tri lại.Tất c ở dạng default khng cần phải thay đổi g cả

1. Bảng m Unicode: dng Fonts Unhicode c sẵn như: Arial, Time New Roman để g tiếng Việt.

2. Cho php đnh dấu đi: aa=ă, oo=ơ, dd=đ, uu=ư, ee=

3. Nt thot để đnh tiếng đia phương trong lc đang ở dạng đnh tiếng VN. Th dụ g chữ: school sẽ đọc thnh schơl, khi dng nt thot đnh km giữa hai chữ o: scho\ol, sẽ thấy đng chữ school

Đnh tốc k, th dụ muốn đnh tốc k vc= Việt cộng

1. G chữ vc vo số #1

2. G chữ Việt cộng vo số #2

3. Click ThmSẽ thấy chữ tốc k Việt cộng= Việt cộng được thm vo phần tốc k

Cch đnh rất dễ:

1= Sắc

2=Huyền

3= Hỏi

4= Ng

5=Nặng

6= Dấu Nn (, )

7= Dấu Mc (Ư, Ơ)

9= dấu gạch (Đ, đ)

DD= Đ

AA= Ă

EE=

U= Ư

Th dụ: g: Ha2 Soon DDie65p hay Ha2 So7n D9ie65p sẽ thấy đng tiếng Việt c dấu l: H Sơn Điệp

CSVSQ H Sơn Điệp

 


KỸ THUẬT

Cch Set up iPad c thể gọi v nhận phone calls từ iPhone
G tiếng Việt bằng Telex & VNI trong Windows 10 (11) hay trong iPhone  
Setup Facebook account security khỏi bị thin hạ đnh cắp
G chữ Việt bằng Telex & VNI in Windows 10
12 Nt F trn bn phm
Vi chức năng mới trong Windows 10
Cch đnh tiếng Việt trn Google Chrome browser  
Cch set up Gmail mail account chống hack  
Cch set up Yahoo mail account chống hack
G chữ Việt trong Gmail khng cần software...
Thunderbird Email Client
G chữ Việt trn IOS 7 (Iphone & Ipad)  
Cch dng Windows System Restore trong Wins 8.x
Kỹ Thuật chụp hnh: Xo phng, lm mờ hậu cảnh (background)
Shutdown icon trong Windows 8.x
G chữ Việt trong Win 8
Cch lm Win8 (Enterprise) To Go trong USB portable HDD
Cch tạo hnh trở thnh pencil drawing bằng Photoshop
Cch dng Photoshop để resize nhiều hnh cng 1 lc
Photography Glossary - Danh từ nhiếp ảnh
Nhiếp ảnh - Kỷ thuật xa background
Dng downloadhelper add-on trn Firefox browser để lấy video, audio etc...
Cch đnh tiếng Việt khng cần bộ g tiếng Việt như VPS, Unikey...
Cch g tiếng Việt  c dấu trong Windows
26 Easy ways to Speed up Windows 7
Tm hiểu GPS
Cch log in vo Web mail cho vị no c hơn 1 Gmail accounts.
Dng Acronis True Image (ati) để back up v restore...
Cch thức ci email client trong Gmail
Chuyển clip từ youtube qua video
Download v cch dng VPSKeys để g chữ Việt
Multiboot Windows
Cch thức download ti liệu từ youtube
Internet v an ton thư Điện Tử
POP v IMAP
Cch thức enable POP v IMAP trong Gmail
Cch tạo nhm địa chỉ email
6 điều cần biết về Windows 7
7 điều cần biết về Windows 7
Dng Windows XP để g chữ Việt
Dng Windows Vista để g chữ Việt
Download file từ Youtube
Điều chỉnh Browser để đọc chữ Việt
G chữ Việt khng cần mhu liệu hỗ trợ
G chữ Việt bằng VPS
G chữ Việt bằng WinVN
G v chỉnh chữ Việt bằng Unikey
G chữ Việt bằng UniKey
Chỉ dẫn gia nhập diễn đn Bất Khuất
Bảo vệ E-mail Address book
My PC chạy chậm
Tăng tốc độ up/download ...
Nhu liệu play video/audio

Download

VPSKeys 4.3
Unikey  32 bit  64 bit
Adobe acrobat reader
Winzip
WinRAR
TeamViewer
Mozilla Firefox
PowerPoint Viewer