Download v Cch Dng VPSKeys Để G Chữ Việt

CSVSQ H Sơn Điệp

Vo đy để download VPS 4.3 da: http://www.vps.org/rubrique.php3?id_rubrique=69 hoặc click vo Download VPSKeys 4.3

Click vo VPSKeys 4.3 để lấy xuống PC ( nhớ n save chỗ no trong PC )

Trở lại nơi save VPSkeys43.exe trong PC, Click (hay double click tuỳ thuộc vo cch set)Click Yes

Click NextClick Next

Click Next ( dễ như hp cho hỉ?)

Click InstallĐợi vi giy l xong. Click FinishClick VPSKeys 4.3 trn mn hnh ( nếu khng thấy: Click Start --> VPSKEYs 4.3)Sẽ thấy VPSKeys 4.3 Icon trong System Task Bar, double-click n.

Chọn:

1. Kiểm sot lỗi chnh tả Hỏi Ng

2. Cho php đnh tốc k

3. Chọn ci nầy VPSKeys sẽ tự động load khi boot PC

4. Nhấn một lc 2 keys: ALT+SHIFT, VPS sẽ hon chuyển từ tiếng Việt sang tiếng địa phương ( Anh, Php..) hay tri lại.Tất c ở dạng default khng cần phải thay đổi g cả

1. Bảng m Unicode: dng Fonts Unhicode c sẵn như: Arial, Time New Roman để g tiếng Việt.

2. Cho php đnh dấu đi: aa=ă, oo=ơ, dd=đ, uu=ư, ee=

3. Nt thot để đnh tiếng đia phương trong lc đang ở dạng đnh tiếng VN. Th dụ g chữ: school sẽ đọc thnh schơl, khi dng nt thot đnh km giữa hai chữ o: scho\ol, sẽ thấy đng chữ school

Đnh tốc k, th dụ muốn đnh tốc k vc= Việt cộng

1. G chữ vc vo số #1

2. G chữ Việt cộng vo số #2

3. Click ThmSẽ thấy chữ tốc k Việt cộng= Việt cộng được thm vo phần tốc k

Cch đnh rất dễ:

1= Sắc

2=Huyền

3= Hỏi

4= Ng

5=Nặng

6= Dấu Nn (, )

7= Dấu Mc (Ư, Ơ)

9= dấu gạch (Đ, đ)

DD= Đ

AA= Ă

EE=

U= Ư

Th dụ: g: Ha2 Soon DDie65p hay Ha2 So7n D9ie65p sẽ thấy đng tiếng Việt c dấu l: H Sơn Điệp

CSVSQ H Sơn Điệp

 


KỸ THUẬT

Cch đnh tiếng Việt trn Google Chrome browser  
Cch set up Gmail mail account chống hack  
Cch set up Yahoo mail account chống hack
G chữ Việt trong Gmail khng cần software...
Thunderbird Email Client
G chữ Việt trn IOS 7 (Iphone & Ipad)  
Cch dng Windows System Restore trong Wins 8.x
Kỹ Thuật chụp hnh: Xo phng, lm mờ hậu cảnh (background)
Shutdown icon trong Windows 8.x
G chữ Việt trong Win 8
Cch lm Win8 (Enterprise) To Go trong USB portable HDD
Cch tạo hnh trở thnh pencil drawing bằng Photoshop
Cch dng Photoshop để resize nhiều hnh cng 1 lc
Photography Glossary - Danh từ nhiếp ảnh
Nhiếp ảnh - Kỷ thuật xa background
Dng downloadhelper add-on trn Firefox browser để lấy video, audio etc...
Cch đnh tiếng Việt khng cần bộ g tiếng Việt như VPS, Unikey...
Cch g tiếng Việt  c dấu trong Windows
26 Easy ways to Speed up Windows 7
Tm hiểu GPS
Cch log in vo Web mail cho vị no c hơn 1 Gmail accounts.
Dng Acronis True Image (ati) để back up v restore...
Cch thức ci email client trong Gmail
Chuyển clip từ youtube qua video
Download v cch dng VPSKeys để g chữ Việt
Multiboot Windows
Cch thức download ti liệu từ youtube
Internet v an ton thư Điện Tử
POP v IMAP
Cch thức enable POP v IMAP trong Gmail
Cch tạo nhm địa chỉ email
6 điều cần biết về Windows 7
7 điều cần biết về Windows 7
Dng Windows XP để g chữ Việt
Dng Windows Vista để g chữ Việt
Download file từ Youtube
Điều chỉnh Browser để đọc chữ Việt
G chữ Việt khng cần mhu liệu hỗ trợ
G chữ Việt bằng VPS
G chữ Việt bằng WinVN
G v chỉnh chữ Việt bằng Unikey
G chữ Việt bằng UniKey
Chỉ dẫn gia nhập diễn đn Bất Khuất
Bảo vệ E-mail Address book
My PC chạy chậm
Tăng tốc độ up/download ...
Nhu liệu play video/audio

Download

VPSKeys 4.3
Unikey  32 bit  64 bit
Adobe acrobat reader
Winzip
WinRAR
TeamViewer
Mozilla Firefox
PowerPoint Viewer