Cch đnh tiếng Việt trn Gmail m khng cần bất cứ bộ g hay add-on tiếng Việt no

BK H Sơn Điệp

Mở Gmail của qu vị ln. Dng bất cứ browser no, th dụ như: Internet Explorer (IE), Firefox, Chrome...

A. Trường hợp khng thấy ci Icon bn phm như sau trong gmail của qu vị

 • Click Settings (1) drop down button.

 • Click Settings (2) tab.

 • Click Show all language options

 • Click vo vung Enable input tools

 • Qi vị sẽ thấy mn ảnh như sau xuất hiện

 • Chọn v click bn phm c cch đnh tiếng Việt theo sở thch của qi vị. 

 • Click vo mũi tn hường về bn phải pha trn.
  Note: Qu vị c thể chọn một hay nhiều bn phm VN khc nhau. V dụ ti chọn 4 bảng để g chữ Việt (VNI, VIQR, Telex v TCVN 6064)

 • Click OK tab sau khi chọn.

 • Click v scroll down settings screen xuống cuối cng khi qu vị thấy box Save Changes

 • Click vo box Save Changes để save những g qu vị đ thay đổi. Gmail của qu vị sẽ tự động refresh v bn phm xuất hiện như sau:

B. Chọn bn phm tiếng Việt

Chọn bản g chữ Việt theo sở thch. V dụ ti chọn bản: Vietnamese - Tiếng Việt VNI.

 • Click vo drop down box (1)

 • Click vo Tiếng Việt VNI (2)

Ghi ch: Chọn bn phiến một lần đầu. Sau đ qu vị chỉ cần double-click vo icon bn phiến th tự động xuất hiện.

 • Qu vị sẽ thấy keyboard như sau sẽ xuất hiện

 • By chừ qi vị c thể g chữ Việt thoải mi.

 • Click vo X để close keyboard

Ghi ch: Bản g chữ Việt dng rất tiện cho những my nettop, laptop hay tablet c touch sreen. Những my desktop hay laptop bnh thường chng ta c thể dng chuột để g tiếng Việt (khng hay v khi dng chuột g tiếng Việt rất chậm).

BK H Sơn Điệp
 

 


KỸ THUẬT

G chữ Việt trong Gmail khng cần software...
Thunderbird Email Client
G chữ Việt trn IOS 7 (Iphone & Ipad)  
Cch dng Windows System Restore trong Wins 8.x
Kỹ Thuật chụp hnh: Xo phng, lm mờ hậu cảnh (background)
Shutdown icon trong Windows 8.x
G chữ Việt trong Win 8
Cch lm Win8 (Enterprise) To Go trong USB portable HDD
Cch tạo hnh trở thnh pencil drawing bằng Photoshop
Cch dng Photoshop để resize nhiều hnh cng 1 lc
Photography Glossary - Danh từ nhiếp ảnh
Nhiếp ảnh - Kỷ thuật xa background
Dng downloadhelper add-on trn Firefox browser để lấy video, audio etc...
Cch đnh tiếng Việt khng cần bộ g tiếng Việt như VPS, Unikey...
Cch g tiếng Việt  c dấu trong Windows
26 Easy ways to Speed up Windows 7
Tm hiểu GPS
Cch log in vo Web mail cho vị no c hơn 1 Gmail accounts.
Dng Acronis True Image (ati) để back up v restore...
Cch thức ci email client trong Gmail
Chuyển clip từ youtube qua video
Download v cch dng VPSKeys để g chữ Việt
Multiboot Windows
Cch thức download ti liệu từ youtube
Internet v an ton thư Điện Tử
POP v IMAP
Cch thức enable POP v IMAP trong Gmail
Cch tạo nhm địa chỉ email
6 điều cần biết về Windows 7
7 điều cần biết về Windows 7
Dng Windows XP để g chữ Việt
Dng Windows Vista để g chữ Việt
Download file từ Youtube
Điều chỉnh Browser để đọc chữ Việt
G chữ Việt khng cần mhu liệu hỗ trợ
G chữ Việt bằng VPS
G chữ Việt bằng WinVN
G v chỉnh chữ Việt bằng Unikey
G chữ Việt bằng UniKey
Chỉ dẫn gia nhập diễn đn Bất Khuất
Bảo vệ E-mail Address book
My PC chạy chậm
Tăng tốc độ up/download ...
Nhu liệu play video/audio

Download

VPSKeys 4.3
Unikey  32 bit  64 bit
Adobe acrobat reader
Winzip
WinRAR
TeamViewer
Mozilla Firefox
PowerPoint Viewer