G chữ Việt bằng WinVNKey

Nhu liệu WinVNKey do hội vin v thn hữu Hội TriChlor thực hiện. WinVNKey được dng để g chữ Việt dưới mọi hnh thức. Qu vị c thể download xuống sử dụng miễn ph. Nếu gặp trở ngại, hay c những thắc mắc kỹ thuật, xin xem phần ti liệu trước. Nếu vẫn chưa giải quyết được, email về cho (trichlor@trichlor.org)

Thng thường khi người gửi viết bằng font chữ Việt no th người nhận phải c font chữ Việt đ trong my mới coi được email hoặc ti liệu. Th dụ khi người gửi viết bằng font của VNI th người nhận phải c font VNI trong my để đọc được. Khi người gửi dng font của VPS th người nhận cũng phải c font VPS để đọc được. C rất nhiều nhu liệu dng để g chữ Việt như: VPS (Hội Chuyn Gia Việt Nam), WinVNKey, VNI (VNI), Unikey, VietKey, VietCatholic... Tuy nhin ngy nay từ khi c font Unicode (font của Microsoft c trong Win98 SE, Win Me, Office 2000, Win XP ....) th người gửi c thể viết email, ti liệu... bằng font unicode v người nhận khng cần c font Việt Nam no cũng c thể đọc được. Muốn ai cũng c thể đọc được email, ti liệu... th người gửi phải dng font unicode để viết.

Lưu : Trước khi g chữ Việt, qu vị cần phải chạy nhu liệu WinVNKey.

A. Nếu qu vị chưa c nhu liệu WinVNKey, xin click vo Download WinVNKey, vo nơi Winvnkey Packages v chọn nhu liệu WinVNKey theo Windows của qu vị đang dng xuống my của qu vị v lm những việc như sau:

1. Thiết tr (install) nhu liệu vo my sau khi downloading wvnkey40-xxx.exe vo my, qu vị double-click vo n để bắt đầu phần thiết tr v lm theo phần chỉ dẫn. Khi phần thiết tr đ hon tất, qu vị c thể dng nhu liệu m khng cần phải rebooting my của qu vị.         

2. Cho Windows 95/98/ME, qu vị phải download file mfc42.zip nếu my qu vị khng c file MFC42.DLL trong folder <Windows>\system32. Sau khi downloaded file mfc42.zip, dng nhu liệu Unzip để unzip file mfc42.zip vo bất cứ folder no (đề nghị cho vo folder Temp) v copy file MFC42.DLL vo <Windows>\system32. Chỉ lm một lần, trong tương lai qu vị download WinVNKey, qu vị khng cần download mfc42.zip v lm những thứ lỉnh kỉnh như trn. Ngoi ra qu vị phải download những loại Unicode fonts mới for Windows 95/98/ME như: Times New Roman, Arial, Courier New, Tahoma, hoặc/v Verdana. Click vo Download Unicode Fonts for Windows để download Unicode fonts xuống my. 

Lưu : Qu vị cần phải double-click vo mỗi file sau khi downloading để thiết tr nhu liệu vo my của qu vi.

B. Chạy (Run) nhu liệu WinVNKey.

Qu vị cần phải chạy nhu liệu WinVNKey khi muốn g chữ Việt. Nếu icon của WinVNKey tự động hiện ln trong gc phải của "task bar"   qu vị khng cần phải lm những phần sau đy. Chỉ lm phần #2 nếu qu vị muốn dng bản m khc.

1. Click vo Start | Programs | Vietnam v chọn WinVNKey...  

2. Thiết tr bản m cho Unicode như sau, xong click vo nt  để minimize WinVNKey window.

Sửa Bảng M: Tiếng Việt c nhiều bảng m (Charset) như VPS, VNI, VSCII, TCVN, v.v... Đy l những bảng m 8-bit. Ngoi ra cn c bảng m 16-bit Unicode. Bấm vo danh sch liệt k để chọn đng bảng m qu vị muốn sử dụng.

Lưu : Bảng m đi đi với cc phng chữ của chng. Th dụ, nếu chọn bảng m VPS, qu vị cần phải chọn phng chữ VPS trong MS Word chẳng hạn để đnh tiếng Việt. Qu vị khng thể chọn một bảng m ny để đnh với một loại phng của bảng m khc. Xin lưu điều đ.

3. Sau đ qu vị tha hồ g chữ Việt trong email, MS-Word hoặc những nhu liệu khc. Tốt nhất nn sử dụng cc font đ được ci sẵn trong Windows như: Times New Roman, Arial, Courier New, Tahoma, hoặc Verdana.

4. Ngưng nhu liệu WinVNKey bằng cch click vo .

CSVSQ L Văn Thnh

 


KỸ THUẬT

12 Nt F trn bn phm
Vi chức năng mới trong Windows 10
Cch đnh tiếng Việt trn Google Chrome browser  
Cch set up Gmail mail account chống hack  
Cch set up Yahoo mail account chống hack
G chữ Việt trong Gmail khng cần software...
Thunderbird Email Client
G chữ Việt trn IOS 7 (Iphone & Ipad)  
Cch dng Windows System Restore trong Wins 8.x
Kỹ Thuật chụp hnh: Xo phng, lm mờ hậu cảnh (background)
Shutdown icon trong Windows 8.x
G chữ Việt trong Win 8
Cch lm Win8 (Enterprise) To Go trong USB portable HDD
Cch tạo hnh trở thnh pencil drawing bằng Photoshop
Cch dng Photoshop để resize nhiều hnh cng 1 lc
Photography Glossary - Danh từ nhiếp ảnh
Nhiếp ảnh - Kỷ thuật xa background
Dng downloadhelper add-on trn Firefox browser để lấy video, audio etc...
Cch đnh tiếng Việt khng cần bộ g tiếng Việt như VPS, Unikey...
Cch g tiếng Việt  c dấu trong Windows
26 Easy ways to Speed up Windows 7
Tm hiểu GPS
Cch log in vo Web mail cho vị no c hơn 1 Gmail accounts.
Dng Acronis True Image (ati) để back up v restore...
Cch thức ci email client trong Gmail
Chuyển clip từ youtube qua video
Download v cch dng VPSKeys để g chữ Việt
Multiboot Windows
Cch thức download ti liệu từ youtube
Internet v an ton thư Điện Tử
POP v IMAP
Cch thức enable POP v IMAP trong Gmail
Cch tạo nhm địa chỉ email
6 điều cần biết về Windows 7
7 điều cần biết về Windows 7
Dng Windows XP để g chữ Việt
Dng Windows Vista để g chữ Việt
Download file từ Youtube
Điều chỉnh Browser để đọc chữ Việt
G chữ Việt khng cần mhu liệu hỗ trợ
G chữ Việt bằng VPS
G chữ Việt bằng WinVN
G v chỉnh chữ Việt bằng Unikey
G chữ Việt bằng UniKey
Chỉ dẫn gia nhập diễn đn Bất Khuất
Bảo vệ E-mail Address book
My PC chạy chậm
Tăng tốc độ up/download ...
Nhu liệu play video/audio

Download

VPSKeys 4.3
Unikey  32 bit  64 bit
Adobe acrobat reader
Winzip
WinRAR
TeamViewer
Mozilla Firefox
PowerPoint Viewer