Tin Buồn

BK TRẦN VĂN MINH 35

Đă vĩnh viễn rời xa Đại gia đ́nh Bất Khuất
Vào lúc 9.30 am ngày 17/9/2916
(tức 17 tháng 8 năm Bính Thân)
Tại thành phố San Diego - California U.S.A
Thay mặt Đại gia đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng chị Minh, các Cháu cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh BK Minh 35 sớm về cơi Vĩnh Hằng.


BK NGUYỄN NGỌC Đ̀NH 31

Đă vĩnh viễn chia tay cùng Đại Gia Đ́nh Bất Khuất
Vào lúc 1.00 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2016
(nhằm 18 tháng 7 năm Bính Thân)
Thay mặt Đại Gia Đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng các cháu cùng tang quyến. Nguyện cầu  linh hồn BK Đ́nh 31 sớm hưởng nhan Thánh Chúa.


Thân mẫu BK Nguyễn Hùng Việt 31
Cụ bà Maria NGUYỄN THỊ DUNG
Sinh năm 1925
Vừa thất lộc tại Biên Ḥa - Đồng Nai VN Hưởng thọ 92 tuổi

Thay mặt Đại Gia Đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng BK Việt 31 và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Cụ bà Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.


BK NGUYỄN ƯỚT 342

Đă vĩnh viễn chia tay cùng Đại Gia Đ́nh Bất Khuất
Vào lúc 20 giờ 30 ngày 24/5/16
Tại VN

Thay mặt Đại Gia Đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn đến chị Ướt cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh BK Ướt được về cơi Vĩnh Hằng.


Nhạc phụ của BK Nguyễn văn Quới 34

Cụ Ông MAI VĂN RI
Sinh năm 1932
Đă tạ thế vào lúc 1giờ 30 phút ngày 17/5/2016
(Tức ngày 10 tháng 4 năm Bính Thân)
Tại tỉnh Long An - Việt Nam
Hưởng thọ 85 tuổi

Thay mặt Đại Gia Đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng BK Quới 34 cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Ông được về cơi Vĩnh Hằng.


BK LƯU HƯNG 321

Đă ra đi vĩnh viễn lúc 8.30h ngày 03/05/2016 tai số 96/3 Đường Quang Trung F8 G̣ Vấp.

Thay mặt Đại Gia Đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh BK Hưng được về cơi Vĩnh Hằng.


Thân phụ BK Phạm quang Chiến 34

Cụ Ông PHẠM QUANG HUY
Đă tạ thế lúc 16.00 giờ ngày 07-02-2016
(Tức ngày 29 tháng 12 năm Ất Mùi)
Tại thành phố Sài G̣n
Hưởng thọ 91 tuổi

Thay mặt Đại Gia Đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng BK Chiến cùng tang quyến.Nguyện cầu hương linh Cụ Ông sơm tiêu diêu miền Cực Lạc.


Nhạc phụ N.T Trần Huy Quang
Vừa tạ thế tại Việt Nam

Thay mặt Đại Gia Đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng NT Quang cùa tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Ông sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.