Tin Buồn

BK VƠ HIẾN CHƯƠNG 333
Đă vĩnh viễn rời xa Đại gia đ́nh Bất Khuất
Vào lúc 8.20 sáng ngày 08/10/2017
( tức 19 tháng tám năm Đinh Dậu )
Tại Việt Nam

Thay mặt Đại gia đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng gia đ́nh BK Chương 33 & Tang quyến. Nguyện cầu hương linh BK Chương 33 sớm về cơi Vĩnh Hằng.


BK NGÔ ĐỨC THỌ 32
Sinh năm 1953
Đă từ trần vào lúc 03.00h ngày 31/05/2017
(Nhằm ngày mồng 6 tháng 5 năm Đinh Dậu)
Tại thành phố Sài G̣n - Việt Nam
Hưởng thọ : 65 tuổi.
Thay mặt Đại gia đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng gia đ́nh & tang quyến. Nguyện cầu hương linh BK Thọ được về cơi Vĩnh Hằng.


Thân mẫu BK Phạm Xuân Nhất 33
Cụ bà Anna NGUYỄN THỊ GÁI
Sinh năm 1930
Đă thế vào lúc 7.50 h ngày 09/4/201
( Tức ngày 13 tháng 3 năm Đinh Dậu )
Tại Biên Ḥa - Việt Nam
Hưởng thọ 87 tuổi

Thay mặt Đại gia đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng BK Nhất 33 cùng tang quyến. Cầu nguyện linh hồn cụ bà Anna sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.


Thân mẫu BK Tôn văn Mạnh 33
Cụ bà DÙNG THỊ QUẦY
Sinh năm 1923
Đă tạ thế vào lúc 2.30 ngày 5/02/2017
( Tức ngày 19 tháng Giêng năm Đinh Dậu )
Hưởng thượng thọ 95 tuổiThay mặt Đại gia đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng BK Mạnh 33 & tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ bà sớm về cơi Vĩnh Hằng.


BK PHẠM DUY TÂN 35
Đă vĩnh viễn rời xa Đại gia đ́nh Bất Khuất
Vào lúc 04.30 chiều ngày 06/02/2017
( tức mùng 10 tháng giêng năm Đinh Dậu )
Tại Philadelphia - USA

Thay mặt Đại gia đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng gia đ́nh BK Tân 35 & Tang quyến. Nguyện cầu hương linh BK Tân 35 sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


Nhạc mẫu BK Lê minh Thái 34
Đă tạ thế vào lúc 20.00 giờ ngày 13/01/2017
( tức 16 tháng chạp năm Bính Thân )
Hưởng thọ 87 tuổi
 
Thay mặt Đại gia đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng anh chị BKThái 34 cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh cụ Bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


Phu nhân BK LÊ BẠCH HOÀNG 313
Đă từ trần vào ngày 16/12/2016 tại Sài G̣n
Sau thời gian lâm bạo bệnh.

Thay mặt Đại Gia Đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng BK Hoàng 313 và gia đ́nh.  Nguyện cầu hương linh chị Hoàng được về cơi Vĩnh Hằng.