Tin Buồn

BK LÊ RÔ Y 33

Đă rời xa vĩnh viễn Đại Gia Đ́nh Bất Khuất

Thay mặt Đại gia đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng gia đ́nh BK Lê Rô Y 33 & tang quyến.
Cầu nguyện hương linh BK Y 33 được về cơi Vĩnh Hằng .
 


Thân mẫu BK Mai bá Ṭng 35

Cụ bà ĐỖ THỊ THƯ
Sinh năm 1931

Đă tạ thế lúc 21 giờ 00 ngày 31/10/2019
(Nhằm ngày 04 tháng 10 năm Kỷ Hợi)
Hưởng thọ 89 tuổi

Thay mặt Đại gia đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng BK Ṭng 35 & tang quyến. Cầu nguyện hương linh Cụ Bà sớm được tiêu diêu miền Cực Lạc.


Nhạc mẫu BK Nguyễn hùng Việt 31

Cụ bà Maria NGUYỄN THỊ MÔN
Sinh năm 1931 tại Hưng Yên
Đă tạ thế lúc 11 giờ 30 ngày 20/10/2019
(Nhằm ngày 22 tháng 9 năm Kỷ Hợi)
Hưởng thọ 88 tuổi

Thay mặt Đại gia đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng BK Việt 31 cùng tang quyến. Cầu nguyện linh hồn Cụ bà Maria Nguyễn thị Môn sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.


Hiền thê BK Cao Trọng Hường 33

Bà NGUYỄN THỊ TÂM
Sinh năm 1955
Đă tạ thế lúc 10 giờ 40 ngày 12/10/2019
Hưởng thọ 65 tuổi

Thay mặt Đại gia đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng BK Hường 33 cùng tang quyến. Cầu nguyện linh hồn chị Hoan được về cơi Vĩnh Hằng.


Thân mẫu BK Trịnh Việt 33

Cụ bà NGUYỄN THỊ NHUNG
Vừa tạ thế lúc 2.35 sáng ngày 16 tháng 9 năm 2019
( Tức 18 tháng 8 năm Kỷ Hợi )
Hưởng thọ 97 tuổi
Tại thành phố Sài G̣n - Việt Nam

Thay mặt Đại Gia Đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn Anh chị Việt cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


Hiền thê BK Phạm Bá Hoan 34
Vừa được Chúa gọi về lúc 10.15 giờ ngày
11/08/2019 tại Ông Đồn, Xuân Lộc, Đồng Nai .
Lễ an táng vào lúc 4 giờ sáng ngày 14/08/2019 tại ông Đồn .

Thay mặt Đại gia đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng BK Hoan 34 cùng tang quyến. Cầu nguyện linh hồn chị Hoan sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.


Thân phụ & Thân mẫu BK Lê minh Thái 34
Cụ ông LÊ VĂN LỢI
Sinh năm 1929
Đă tạ thế vào lúc 3.20 sáng ngày 26/7/2019
(Tức ngày 24 tháng 6 năm Kỷ Hợi)
Tại T.P Sài G̣n - Việt Nam
Hưởng thọ 91 tuổi

Cụ bà NGUYỄN THỊ ĐỜI
Sinh năm 1929
Đă tạ thế vào tháng 6/2019
Tại T.P Sài G̣n - Việt Nam
Hưởng thọ 91 tuổi

Thay mặt Đại gia đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng anh ch ị BK Th ái 34 & tang quyến. Nguyện cầu hương linh Song thân BK Thái 34 được tiêu diêu miền Cực Lạc.


Thân mẫu BK Lê Công B́nh 35
Cụ bà NGUYỄN THỊ BA
Sinh năm 1924

Đă tạ thế vào lúc 12 giờ 10 phút ngày 05/7/2019
(Tức ngày 03 tháng 6 năm Kỷ Hợi)
Hưởng thượng thọ : 95 tuổi

Thay mặt Đại gia đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng BK B́nh 35 cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm được tiêu diêu miền Cực Lạc.


Thân mẫu BK Phạm văn Chinh 313
Cụ bà TRẦN THỊ NÂU
Pháp danh : Đạo Thành

Sinh năm 1934

Đă tạ thế vào lúc 4.00 giờ sáng ngày 29/4/2018
(Tức ngày 14 tháng 3 năm Mậu Tuất)
Hưởng thọ : 85 tuổi Thay mặt Đại gia đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng BK Chinh 313 (tức Thượng Tọa Thích Quảng Tâm) Nguyện cầu hương linh Cụ Bà được tiêu diêu miền Cực Lạc.


BK PHẠM NGỌC XUÂN 31
Sinh năm 1953
Đă vĩnh viễn rời xa Đại gia đ́nh Bất Khuất
Vào ngày 23 tháng 4 năm 2018
(tức ngày mùng 8 tháng 3 năm Mậu Tuất)
Lúc 13giờ 30
Hưởng thọ 66 tuổi

Thay mặt Đại gia đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng toàn thể Tang Quyến Dominico Phạm ngọc Xuân. Nguyện cầu linh hồn Dominico Xuân sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.


BK TRẦN HOÀNG LONG 33
Sanh ngày 16-3-1954
Đă vĩnh viễn rời xa Đại gia đ́nh Bất Khuất
Vào ngày 23/3/2018
( tức mùng 07 tháng Hai năm Mậu Tuất )
Tại Seatle - USA
Hưởng thọ 64 tuổi

Thay mặt Đại gia đ́nh Bất Khuất thành thật chia buồn cùng chị Long & Tang quyến. Nguyện cầu linh hồn BK Trần Hoàng Long sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.