L̉NG DÂN

Cờ Ai Cập tung bay men Chiến Thắng
Người người vui cùng mở hội reo vang
Thuyền nhân vui, mơ ước: bóng cờ Vàng
Cũng phất phới một ngày trên Đất Mẹ!

Cuộc nổi dậy bằng tay không đáng nể
Mười tám ngày diệu kế: tay bắt tay
Quyết một ḷng, tâm Đồng Khởi Đổi Thay
Bằng Sức Mạnh Hợp Quần luôn khắng khít!

Việt Nam hỡi! Bao anh thư, hào kiệt,
Hăy vùng lên! Hăy quyết liệt đập tan,
Noi gương xưa lật đổ bọn bạo tàn,
Dẹp cộng sản! Dựng thái b́nh đất nước!

Đừng bạc nhược! Ḷng dân luôn đi trước!
Chúng tôi đi, vẫn yêu nước không ngừng
Thương đồng bào, chưa trơ trẻn, dửng dưng
Những-nhân-chứng-t́m-tự-do-bằng-máu!

Ḷng đau đáu ba mươi năm chiến đấu:
Khắp năm châu vẫn tỉnh táo Giữ Cờ,
Chưa trở về, quyết không thể nhởn nhơ!
Tâm ghi khắc Chuyện Chung cùng tiến bước!

Ư Nga, 11-2-2011.