Những vần thơ chống cộng

Dân ơi đảng bảo dân nầy
Dân ra ngoài ruộng mà cày thế trâu
Cày ruộng chớ có ǵ đâu
Quốc hội, nhà nước bán trâu cho mầy
Lao động nộp tiền cho tao
Cho con du học, c̣n trao Tàu phù
Phần tao nhậu nhẹt, gái gu

* *
*
Hỏi Thượng Đế bao giờ hết khổ
Trả lời rằng "tao biết, chết liền..."
Lũ Việt cộng có khối tiền
Mua tao c̣n được, mua tiên dể ̣m
Lo đi cày để kiếm cơm
Ư kiến, ư mối om ṣm làm chi

M Đ P