NHẮN TIN

T́m em Nguyễn văn Đắng

Tôi là Nguyễn Đức hiện ở thành phố Milpitas CA. Đăng tin nầy để t́m một người em chú bác là Nguyễn văn Đắng trước ở quận Dĩ-An tỉnh Biên Ḥa. Thụ huấn khóa 8 B+C/72 Thủ Đức. Đại Đội 32 trung đội 4. Năm 1995 đă qua Mỹ theo diện HO. Nhận được tin nầy xin liên lạc với tôi ở số ( 408 ) 946-4242 , hoặc cell ( 408 ) 829-6791 , hoặc E-Mail Address : ducng_2008@yahoo.com. (pst 8/09)

Ai biết được xin vui ḷng chỉ giúp xin cảm ơn

Ho Ten:Nguyễn Đức
E-mail:ducng_2008@yahoo.com

 


T́m cựu Trung Uư Đào Đức Hùng

T́m cựu trung uư Đào Đức Hùng, trước tháng 4/1975 làm việc tại pḥng Tâm Lư Chiến, trường Bộ Binh Thủ Đức. Gia đ́nh anh đi Mỹ theo diện HO khoản năm 1993.

Nhân dạng: anh sinh năm 1949,,hơi móm duyên, người Hà Nội, nhà riêng ở trong hẻm chùa Giác Ngạn đường Trương Minh Giảng, Sài g̣n ( gần nhà thờ 3 chuông Sàigon ). Có ai biết tin tức anh Đào Đức Hùng xin cho tôi biết .

Xin liên lạc:
Tạ Ngọc Nga ( cựu học sinh trường Trung học Vơ Khoa Thủ Đức, ngôi trường học trong phạm vi trường Bộ Binh Thủ Đức xưa )
số điện thoại: 0913900196
hoặc email: ngocngata@yahoo.com .vn

Xin chân thành cám ơn .