BÊN THỀM XƯA !

Bóng em nghiêng, ngọn đèn vàng treo ngược
Bước chân trần đau sỏi đá vô tri
Bổng sống lại mạch suối nguồn cảm xúc
Ngàn năm xưa quên lăng phải quay về.

Em nhặt được câu thơ đời rất lạ
Khuấy thời gian trộn với nắng chiều phai
Anh xa quá làm sao d́u bóng ngă
Nghĩ về nhau thu ngắn những đêm dài...

Ngày đă cạn biết là anh không đến
Cánh gió buồn từng sợi cứ xô nghiêng
Và bất chợt bên thềm xưa lá đổ
Mưa quất vào lạnh nỗi nhớ niềm riêng...

PS