BÓNG ĐÊM !

Phập phồng bong bóng vỡ
Lăn tăn nước trôi ḍng
Chiếc ghe chày thả lỏng
Tuột mái chèo trôi sông!

Chiếc lá vàng vừa rơi
Bỏ cành phơi trơ trọi
Ḷng ḿnh đang tự hỏi
T́nh yêu vừa đi đâu?

Từ khoảng tối vực sâu
Tiếng vang ngân ḥn sỏi
Một tâm hồn mệt mỏi
Trái tim khát xuân th́...

Trên trái đất trụi trần
Không bóng cây ngọn cỏ
T́nh yêu nơi nào đó?
Mà đời toàn bóng đêm!!!

PS