CŨNG TẠI MƯA BUỒN

Giọt rơi nhè nhẹ bên song cửa
Giọng em buồn êm ấm trong phone
Kỷ niệm vẫn c̣n nguyên ư nhớ
Tuổi đời nắng đă chuyển hoàng hôn…

Mười mấy năm từ buổi chia tay
Đất lạ ly hương đếm tháng ngày
Dù nắng vẫn vàng tươi lối bước
Sao ḷng riêng cảm thấy như say…

Em tiếc nắng xuân sớm chuyển mùa
Ư t́nh chỉ đẹp ở trong thơ
Bài thơ anh viết em c̣n giữ
Giấc nửa đêm thức tỉnh đợi chờ…

Buồn giữ riêng ḷng em không trách
Bên trời xa xứ chắc là anh
Cũng không quên được mây trời cũ
Thuở ước t́nh duyên đẹp mộng lành…

Mười mấy năm h́nh như giọng nói
Mặc dù vẫn ấm thuở ngày xưa
Có gợn chút ǵ như hờn dỗi
Bước đời khó tránh được giông mưa…

Ngoài song giọt vẫn rơi đều đặn
Giọng nói trong phone ấm ngọt ngào
T́nh xưa có lắm hoa nhiều bướm
Cũng tại mưa buồn…đêm xuyến xao..!

thylanthảo