KHC TNH SƠN CA

Con chim Tu H của ta ơi!
Em đ mang hoa gửi tặng đời
Theo gi nhắn ngn cu m i
Ta đn lời em- Nắng thật tươi

Em l Tu H hay Sơn Ca
Khc đệm ru m nhạc dịu ha
Đi mắt long lanh tnh tứ lắm
o t lụa mỏng dng thướt tha

Em l nhạc trời xun thắm
Tấu khc tnh yu thật dịu m
Đm qua trong giấc mơ về sng
Ta gọi mấy lần tn của em

Tn của dng sng ta nhớ thương
Lời thơ em viết tnh vương
Ta gom thương nhớ vo trang giấy
Rải chữ yu trn khắp lối đường

Mi mi nha emht những lời
Thật m thật dịu gửi mun nơi
Cho hoa nở thắm vườn xun thắm
Cho tnh ta đẹp tuyệt vời!

Ta cm ơn, ka chim sơn ca
Lời thơ nhạc khc giao ha
Bao giờ em nhỉ? Bao giờ nhỉ?
Tnh ấm m chung một mi nh

thylanthảo