Một đời phai phôi

Một thoáng nhớ về anh
Như cuộc đời chuyển tiếp
Cho cuộc t́nh mong manh
Tôi t́m trong tiền kiếp

Anh đi, đă đi rồi
C̣n lại ǵ trong tôi
Một niềm riêng khép kín
Một t́nh yêu vào đời

Bóng anh mờ phương ấy
Xa rồi nơi chân mây
Mà ḷng c̣n thương nhớ
Mà hồn c̣n ngất say

Anh chẳng về nơi đây
Gió lành lạnh nơi này
Bước chân buồn ngơ tối
Mưa gọi sầu đong đầy

Buồn nỗi buồn câm nín
Sầu nỗi sầu riêng tôi
Những u t́nh khép kín
Nghe mặn chát bờ môi

T́nh yêu như mây trời
Trôi và trôi thế thôi
Nồng say ngày tháng cũ
Giờ phai phôi một đời

Tường Thuư