Thủ Đức !

Knh tặng cc cụ cựu chiến binh trường BB Thủ đức cng thời với Ba của Tm ...

Bảo vệ qu nh lc chiến chinh
Tư nguy chẳng ngại cư an mnh
Dầu si mạnh dạn lằn tn ng
Lửa bỏng gan l mủi đạn nhn
Mạt vận anh hng tan ch lớn
Cng đường hiệp sỉ nt tm linh
Sa cơ gnh chịu bao gian khổ
Vẩn giử mu cờ Thủ Đức xinh !

Tm