T NAM H

-Gửi Nguyễn Hữu Ti -.Bộ XH

Rừng l xanh- mu sắc tịch liu
Ở đy ngy hết đến từng chiều
Ta lăn củi xuống theo triền dốc
Chn bước lần theo dấu cỏ ru

Đ tảng bn triền củi vướng yn
Khom lưng tiếng thở lắm ưu phiền
Dang tay vc củi mồ hi đổ
Vai nặng sơn h- nỗi nhục ring.!

Quần v, lưng trần vắt cắn đau
Da chn tươm mu xt nghẹn ngo
Năm xưa o trận giy saut bước
Tủi nhục cm lời biết ni sao.!

Suối nước trong in dng tiều phu
Đầu b, m hp r thn t
Một m củi nặng đầy gai gốc
Mắt hướng phương Nam gi vụt v!

Ni đ Nam Hnắng chy da
Đầu trần phơi gi, tc vng hoe
Đi lng bứt l vang rừng ngậm
Ong bướm nhn t cũng xt xa

Em ở Si Gn c ấm thn
Hay l cảnh khổ cũng chung phần
Bo bo, m lt, cơm ăn độn
o v, quần tưabụi vướng chn.!

Nắng nhạt, nặng nề thn khổ sai
Một ngy đ hết, ci trần ai
Con người c phải đu l th
M phải cm gng nhục đọa đy !

thylanthảo