Xuân Về Nhớ Bạn

Tết đến tâm tư ta nhớ người
Xuân xưa nhộn nhịp khắp muôn nơi
Ngàn hoa rực rỡ mừng xuân mới
Người lộ hân hoan quyến luyến đời
Tiếp tục học hành người uớc ao
Mậu thân xuân ấy ngập binh đao
Giữ ǵn non nuớc người t́nh nguyện
Vứt áo thư sinh khoác chiến bào
Thủ Đức tinh sương chạy rập ŕnh
Luyện rèn thể lực đoạn chiến binh
Bản đồ chiến thuật người mài miệt
Quai chảo gắn rồi, đi xuất chinh
Chiến tích chưa phai ở chiến truờng
Người luôn dũng mănh duới đêm sương
Đại liên thay lính kiên cuờng bắn
Giặc chết ngổn ngang, người bị thuong
“Cải tạo” nhục nhằn cả sớm trưa
Loay hoay đào gốc duới con mưa
Mỉm cuời người nói “tao kiên nhẫn”
Nay lại biệt ly quá chát chua.
Nương bóng xuân phong! Bạn đấy à!
Ruợu đây cùng uống hỡi hồn ma!
Âm dương cạn chén vui buồn có
“Huynh đệ chi binh” nhớ thiết tha!

Nguyễn Lộc Yên