Page 12 - Ban tin sinh hoat Cu An Tu Nguy So 3
P. 12

12
         chóng được viên thành, đồng thời phát huy Chính Nghĩa Quốc Gia để “làm
             cho khắp nơi vang tiếng người Việt Nam cho đến muôn đời!”

         Nhân tiện, chúng tôi cũng xin thông báo: Đại hội CSVSQTB/QLVNCH năm
          2021, của các quân trường Nam Định, Thủ Đức, Đồng Đế, Long Thành,
          đồng thời kỷ niệm 70 năm thành lập hai quân trường Nam Định và Thủ
           Đức (1951–2021) sẽ được tổ chức tại St. Paul, Thủ Đô của Tiểu Bang
         Minnesota, Hoa Kỳ vào trung tuần tháng 8 năm 2021, nếu hoàn cảnh cho
                             phép.

         Kính mời quý Niên trưởng, quý Chiến hữu cư ngụ trên toàn thế giới về tham
         dự. Xin liên lạc với các Hội địa phương hoặc trên những thông báo của Văn
          Phòng Tổng Hội; gửi hình ảnh sinh hoạt, bài vở cho Bản Tin Cư An Tư
                    Nguy trước ngày 28 tháng 2 năm 2021,
                      phát hành ngày 30/4/2021 hoặc
            cho Đặc San Bộ Binh 2021, sẽ được phát hành vào ngày Đại hội
                        trước ngày 30/4/2021 về:

                         Thu-Duc Fellowship
                 P.O. Box 14572, Minneapolis, MN 55414, USA.
                        Phone: 763/458–1123,
                      email: thuducmn@gmail.com.

                              Và

                         CH Chu Quang Đại,
                        Phone: 503/380–7853,
                      email: daichu43@gmail.com.

                       Kính chào quyết thắng

                      Minneapolis, ngày 05/02/2021
                          Trần Xuân Thời
                          Tổng Hội Trưởng

                        Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 3
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17