Page 10 - Ban tin sinh hoat Cu An Tu Nguy So 3
P. 10

10
              TỔNG HỘI CỰU SVSQ/TB/QLVNCH/HOA KỲ

                  THƯ CHÚC XUÂN TÂN SỬU


                   Quý Niên Trưởng, quý Chiến hữu, quý Thân hữu,

             Quý vị Lãnh đạo các đoàn thể Tôn giáo, Aí hữu, Cộng Đồng,
                     Xã Hội, Chính Trị, Truyền Thông.


      Nhân dịp hội ngộ đón Xuân Tân Sửu 2021, nhằm bảo tồn, phát huy nền văn hoá dân
       tộc trong tinh thần kết chặt thân tình, kết tinh chí hướng, ôn lại quá khứ, và hoạch
       định cho tương lai, thay mặt Tổng Hội, chúng tôi kính chúc quý niên trưởng, quý
       chiến hữu, quý vị đồng hương, được dồi dào sức khoẻ, “thân không tật bệnh, tâm
         không phiền não”, an khang, hạnh phúc và thành công về mọi phương diện.


       Lực lượng Chiến sĩ QLVNCH là thành phần nòng cốt trong tập thể người Việt hải
        ngoại. Một tập thể, vốn được hình thành bởi những người Việt kiêu hùng và can
       trường nhất thế giới: Người thì vượt biển sang Mỹ châu, đấu sức với ba đào, thi gan

                          cùng sương tuyết.
                        Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 3
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15