Page 11 - Ban tin sinh hoat Cu An Tu Nguy So 3
P. 11

11
            Người thì khắc phục được nỗi khổ trong lao tù, địa ngục trần gian.
          Người thì vượt suối, trèo non, lên ghềnh xuống thác, đã trải qua biết bao
              cảnh thập tử, nhất sinh trước khi đặt chân đến bến bờ tự do.

          Chúng ta, chưa bao giờ nhụt chí tiến thủ, đang nỗ lực san bằng mọi trở
          ngại, tham gia vào mọi ngành hoạt động, văn hoá, xã hội, kinh tế, chính
          trị, của xã hội bản xứ và của người Việt quốc gia tại hải ngoại. Chúng ta
          luôn hướng về quê hương, hỗ trợ các phong trào đang tranh đấu cho tự
          do, dân chủ và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, viết thêm trang sử oai
           hùng, làm rạng danh nòi giống Tiên Rồng để lưu truyền cho hậu thế.
           Phục vụ tập thể Dân, Quân, Cán, Chính và quý vị đồng hương trong
          hoàn cảnh tha hương cũng như phục vụ chính quê hương thân yêu trong
                            tinh thần
                    “Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm”.

        Trong suốt 45 năm qua, dù Cộng quân đã chiếm được thành trì, giành được đất,
      nhưng cũng chỉ là hạ sách. Trong ba yếu tố “Thiên thời, địa lợi, nhân hoà” thì yếu tố
       nhân hòa là yếu tố quyết định thành bại của cuộc chiến “Công tâm vi thượng, công
       thành vi hạ”. Chiếm được lòng người hơn chiếm được thành trì. Tội ác tày trời của
      đảng CSVN là phản bội tổ quốc, lừa bịp đồng bào, mãi quốc cầu vinh, dâng giang sơn
                      Việt Nam cẩm tú cho Hán tộc.

        Chúng ta đang thi hành sứ mệnh của những chiến sĩ nhân quyền, bôn ba tại hải
       ngoại, “ngày quên ăn, đêm quên ngủ”, trong các mặt trận văn hoá, xã hội, kinh tế,
        chính trị, ngoại giao, khiến cho cộng sản Hà nội “thất điên, bát đảo” trên chính
       trường quốc tế. Với tinh thần chiến đấu hào hùng cố hữu của Quân lực Việt Nam
       Cộng Hoà, chúng ta đang chiến thắng trên chính trường quốc tế, không bằng súng
                     đạn, mà bằng chính nghĩa quốc gia.

      Tổng hội kính cẩn nghiêng mình, đốt nén hương lòng, tri ân, quý vị anh hùng dân tộc
       đã vị quốc vong thân. Máu của các chiến sĩ trận vong đã thấm vào lòng đất và nảy
       sinh biết bao chiến sĩ nhân quyền anh dũng đang chiến đấu chống loài quỷ đỏ đang
                         giày xéo quê hương.

       Nguyện cầu Tiên Tổ phù trì cho đại nghiệp cứu quốc nhằm phục hưng nhân quyền,
       tự do, dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ của người Việt, quốc nội cũng như hải ngoại,


                        Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy Số 3
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16