TRẬN ĐÁNH MỤC TIÊU ARO TRONG HÀNH QUÂN LAM SƠN 719 TẠI HẠ LÀO
TỪ 17 ĐẾN 26-2-71 DO TRUNG ĐOÀN 1 CỦA SƯ ĐOÀN 1 BỘ BINH

Bài khảo Luận của Thiếu Tá LÂM QUANG THỜI Khóa 2/72 BBCC
1. T̀NH H̀NH TỔNG QUÁT

A. Sơ lược địa thế.

Mục tiêu ARO nằm về phía Tây Nam băi đáp DON, từ trung b́nh điểm mục tiêu cách 4 cây số. Mục tiêu bao trùm một đoạn của con đường 92, nằm về hướng Bắc đường 914 và phía Đông ngọn đồi chiến thuật 523.

Về phía Đông Bắc mục tiêu, địa thế rậm rạp và có nhiều đường ṃn. Về phía Tây Bắc là rừng tre chằng chịt và bị án ngữ bởi ngọn đồi chiến thuật 523. Về phía Nam của mục tiêu là triền núi thoai thoải dẫn đến đường 914. Trong  vùng mục tiêu có nhiều khe suối, nhiều đường nhỏ và nhiều chỗ trống trải do bom phá hủy, đất đỏ và mềm.

B. Địch

Trong vùng mục tiêu ARO có các Kho hàng quan trọng của CSBV, tiếp nhận hàng từ miền Bắc xuống và phân phối đi các tỉnh Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngăi và Mặt trận B3 ở vùng cao nguyên.

Theo tin tức ghi nhận trong vùng hành quân, có Binh Trạm 41 và những đơn vị yểm trợ như Bộ Binh, Công Binh, Pḥng Không, Pháo Binh và vận tải trách nhiệm bảo vệ các kho hàng này. Tuy nhiên không được rơ quân số và khả năng cửa địch.

Trong thời gian từ ngày 11 đến 16-2-1971, lực lượng Bạn chỉ đụng độ lẻ tẻ với lực lượng bảo vệ an ninh và pḥng không của địch về phía Đông Bắc mục tiêu ARO.

Ngày 18-2-1972, theo tin tức t́nh báo kỹ thuật được biết Trung-đoàn 141 CSBV đă di chuyển từ Mường Nong đến phía Nam mục tiêu ARO để tăng cường cho Binh Trạm 41.

C. Bạn.

Lực lượng bạn gồm hai Tiểu đoàn 1 và 3 của Trung đoàn X được trực thăng vận đến băi đáp DON đẻ tấn công mục tiêu ARO ở cách 4 cây số về hướng Tây Nam.

Trong thời gian từ ngày 12 đến 16-2-1971, các Tiểu đoàn 1 và 3 đă lục soát và phá huỷ những kho quân trang, quân dụng và nhiên liệu của địch tại vùng phía Đông-Bắc mục tiêu ARO. Ngày 17-2-1971 tiếp tục tiến đánh vào mục tiêu ARO, cắt đứt đường 92 và tiến về phía Nam mục-tiêu ARO để kiểm soát đường 914.

II. QUAN NIỆM ĐIỀU-QUÂN.

- Ngày 17-2-1971, Tiểu đoàn 1 tiến đánh mục tiêu ARO từ Đông sang Tây, chiếm cao điểm 470 và 523 để yểm-trợ cho Tiểu-đoàn 3 tiến về phía Nam cắt đứt đường 914. Sẵn sàng tiếp ứng cho Tiểu-đoàn 3 khi có lệnh.

- Ngày 18-2-1971, Tiểu Đoàn 3 tiến chiếm cao điểm 444, bảo vệ hướng Đông và Đông-Nam sẵn sàng tiếp ứng cho Tiểu-đoàn 1 khi có lệnh. Tiếp tục tiến về phía Nam cắt đứt và kiểm soát đường 914 sau khi Tiểu-đoàn 1 đă chiếm xong các cao-điểm 470 và 523.

III. DIỄN TIẾN.

- Ngày 16-2-1971, Tiểu-đoàn 1 vượt Đường 92 tiến chiếm cao điểm 470.

- Ngày 17-2-1971, thời tiết quá xấu, không quân không hoạt động được, đạn Pháo binh của Trung Đoàn X đă xuống quá mức độ báo động v́ phải tăng cường hỏa-1ực yểm trợ cho Trung-đoàn Z, nên các cánh quân chỉ hoạt-động pḥng thủ mà không tấn công.

- Ngày 18-2-1971, thời tiêt tốt trở lại, Tiểu-Đoàn 1 tái nhận tiếp tế xong liên tiếp tục tiến quân.

Tiểu đoàn 3 từ phía Đông-Bắc mục tiêu ARO di chuyển đến chiếm cao điểm 444.

Hồi 181010G, Tiểu-đoàn 1 chạm địch tại hướng Tây- Bắc chân đồi được yểm trợ phi pháo đẩy lui được địch và chiếm được cao điểm này lúc 181200G.

Hồi 181415G, tiếp tục tiến chiếm đồi 523, khi đến lưng chừng đồi, Tiểu-Đoàn 1 đă bị khoảng 1 Tiểu-đoàn CSBV dùng súng cối 81 ly, B40, B41 và đại liên bắn chận.

- Với sự yểm trợ của phi pháo và trực thăng vơ trang, Tiểu-đoàn 1 từ chiều ngày 18 đến suốt ngày 19-2-1971 đă nhiều lần cố gắng tấn công để chọc thủng pḥng tuyến địch nhưng không kết quả v́ địch bố trí trong các công sự và giao thông hào kiên cố kháng cự mạnh mẽ.

- BCH/Trung-đoàn X tŕnh xin BTL/Sư-Đoàn cho oanh kích B52 lúc 200600G dọc theo tuyến đụng độ nhưng không được chấp thuận. Trong lúc đó BTL/Sư-Đoàn đă ấn định 2 khu vục oanh kích B52 cách tuyến chạm địch độ 2 cây số về phía Tây-Nam.
 
NGÀY 20-2-1971.

Lúc 0600G, phi cơ B52 oanh kích khu vực trên. Lúc 0610G, pháo binh bắn chuẩn bị 30 phút, sau đó Tiểu đoàn 1 lại ồ ạt tấn công cố gắng xâm nhập pḥng tuyến địch, nhưng vô hiệu.

Theo lệnh của Sư-đoàn, Tiểu-đoàn 3 phải đến nhanh xuống phía Nam cắt đứt Đường 914 trong ngày.

Hồi 200945G, Tiểu đoàn 1 lại cố chiếm pḥng tuyến địch nhưng đă bị địch trận địa pháo, đồng loạt tấn công từ phía và gây cho Tiểu đoàn tổn thất khá nặng nhu sau:
- 9 chết (có một Trung úy Đại Đội Trưởng)
- 27 bị thương (có 1 Thiếu úy Đại-Đội Phó và 1 Chuẩn úy Trung Đội Trưởng)

Tiểu đoàn 1 báo cáo về BCH/Trung đoàn X xin yểm trợ tăng viện, tản thương và tiếp tế đạn khẩn cấp.

Hồi 201100G, trực thăng tiếp tế và tản thương có trực thăng vơ trang hộ tống bị pḥng không địch bắn lên dữ dội không thể đáp xuống được. Một chiếc trực thăng vơ trang bị bắn rớt và hai chiếc khác bị trúng đạn phải đáp xuống căn cứ hỏa lực Đống Đa cách đồi 470 lối 8 cây số về hướng Đông - Bẳc.
 
Hồi 201200G, BCH/Trung đoàn X liền ra lệnh Tiểu đoàn 1 cho một đơn vị mở đường từ đồi 410 đến đồi 444 tiếp xúc với ĐĐ 2 Tiểu đoàn 3 để di tản thương vong và thương binh đến đồi 444 tản thương.

Hồi 201300G, Trung Đội của ĐĐ 3 Tiểu đoàn 1 mở đường đă chạm khoảng 1 Trung đội địch tại chân đồi 470. Đại đội 3/1 đến tiếp ứng với sự yếm trợ của phi-pháo và trực thăng vơ trang, nhưng vẫn bị cầm chân không tiến lên được.

Hồi 201400G, BCH/Trung đoàn X điện tŕnh Sư đoàn xin được điều động Tiểu đoàn 3 tăng viện cho Tiểu đoàn 1 . Lúc bấy giờ tiến quân của Tiểu đoàn 3 đă tiến ra khỏi đồi 444 lối 2 cây số về hướng Tây-Nam.

Hồi 201500G, được BTL/SĐ chấp thuận BCH/Trung đoàn X liền điều động Tiểu đoàn 3 tiếp ứng cho Tiểu đoàn 1, và Đại đội 2/3 tại đồi 444 tấn công về hướng Tây để tiếp xúc với Tiểu đoàn 1.

Hồi 201630G, ĐĐ 2/3 chạm địch tại Đông chân đồi 470 được trực thăng vơ trang yểm trợ đă tấn công tiêu diệt Trung Đội địch và tiếp xúc được với ĐĐ 3/1 lúc 201900G .

Hồi 202000G, Tiểu đoàn 1 di tản các binh sĩ thương vong và thương binh đến đồi 444 và rút về bố trí tại đồi 470 dưới sự yểm trợ của pháo binh.

Từ 202100G đến 210700G, Pháo binh 155 ly và 175 ly bắn tiêu diệt địch tại đồi 523.

- Ngày 21-2-1971, BCH/Trung đoàn X thay đổi kế hoạch hành quân, bỏ ư định chiếm đồi 523, gọi Không quân oanh kích tối đa và kiểm soát đồi này, điều động hai Tiểu-đoàn 1 và 3 tiến song song về hướng Nam trong ngày 23-2-1971 để cắt đứt Đường 914.

Hồi 211000G, Tiểu-đoàn 1 tiếp tế và tản thương hoàn tất, vô sự.

- Ngày 22-2-1971, trong lúc tiến quân về hướng Nam các Tiểu-đoàn 1 và 3 đă chạm địch lẻ tẻ, nhờ phi pháo và trực thăng vơ trang đă đẩy lui được địch.

- Ngày 23-2-1971, hồi 1000, phi cơ B52 oanh kích về phía Nam đường 914 để yểm-trợ cho cuộc tiến quân.

- Trong suốt các ngày 23 và 24-2-1971, hai Tiểu-đoàn 1 và 3 đă đụng độ nhiều trận ác liệt với địch tại phía Nam Đường 92. Mặc dù đượcc phi pháo yểm trợ tối đa, nhưng hai  Tiểu-đoàn vẫn không thể vượt qua được con đường nầy. Địch đă pháo  kích hai đơn vị này bằng súng cối 82 ly và đại bác 75 ly, hỏa lực pháo kích và pḥng không của địch rất mạnh, nên trực thăng vơ trang và phi cơ tiếp tế, tản thương không hoạt động được hiệu quả. Tiểu đoàn 3 bảo-cáo địch có khoảng trên1 Trung đoàn có 8 súng cối 82 ly, 120 ly và 16 súng pḥng không.

Ngày 25-2-1971

- Hồi 001600G, BCH/Trung đoàn X xin BTL/Sư-đoàn yểm trợ 2 phi vụ oanh kích B52 vào lúc 010600G, dọc theo tuyến chạm địch. Tiểu-đoàn 1 và 3 sẽ rút lui vào lúc 002100G cách tuyến nầy độ 2 cây số về hướng Bắc, nếu cuộc oanh kích B52 nầy được chấp thuận.

- Hồi 001800G, đề nghị xin oanh kích B52 được BTL/SĐ chấp thuận.

- Hồi 002100G, các Tiểu-đoàn 1 và 3 rút lui theo kế hoạch và từ 002100G đến 010500G,  xử dụng tối đa pháo binh tiêu diệt mục tiêu.

- Hồi 010600G, phi cơ B52 oanh kích.

- Từ 010630G đến 010700G, Pháo binh bắn chuẩn bị.

- Hồi 010700G, các Tiểu-đoàn chiếm mục tiêu.

- Hồi 011000G, trực thăng đến tản thương hoàn toàn vô sự.

Trên đừơng tiến quân, Tiểu-đoàn 2 không gặp sự khán cự nào của địch, lục soát t́m thấy 107 xác địch chết tại chỗ, nhiều súng cá nhân và cộng đồng bị phá hủy và ước lượng khoảng 200 tên địch bị chết tan xác.

Tiểu đoàn 1 lục soát t́m thấy nhiều công sự pḥng thủ của địch bị phi cơ B52 oanh kích trúng đích, có nhiều xác chết và nhiều vũ khí địch bị phá hủy tại chỗ.

- Hồi 011515G, ĐĐ 3 Tiểu đoàn 3 tiến chiếm và kiểm soát Đường 914.

- Hồi 011545G, ĐĐ 3 Tiểu Đoàn 1 đụng  độ với địch tại phía Đông Đường 914 nhưng đẩy lui được chúng.

- Hồi 011730G, ĐĐ này bị pháo khoảng 10 quả. Súng cối 82 1y nhưng vô sự.

- Ngàv 26-1-1971, các Tiểu đoàn 1 và 3 hoàn toàn làm chủ t́nh h́nh, khai thác mục tiêu, buộc địch phải rút về hướng Nam.
 
IV. TỔNG KẾT TỔN THẤT:

BẠN ĐỊCH
Nhân mạng:
- 10 tử thương
- 58 bị thương

Vũ khí:
- 6 khẩu bị hư

Nhân mạng:
- 340 chết

Vũ khí:
- 17 súng cộng đồng
- 70 súng cá nhân

Ta phá hủy:
- 14 tấn đạn
- 20 tấn gạo
- 1 xe Molotova
- 1 hầm rộng 5 thước dài 100 thước.

V. NHẬT XÉT

A. ĐỊCH:
 
- Lực lượng địch tham dự trận đánh mục tiêu ARO được xác nhận thuộc Binh Trạm 41 với sự yểm trợ của 2 Tiểu đoàn Pḥng Không, 1 TĐ Pháo và được Trung Đoàn 141 CSBV tăng viện từ phía Nam lên.

- Địch đă nắm được khả năng và t́nh h́nh của bạn, đă điều nghiên kỹ càng địa thế và tổ chức trận địa kiên cố để chận đánh lực lượng ta.

- Sự điều quân tăng viện, sự tiếp tế và tản thương của địch được thuận lợi hơn ta v́ địa thế do địch làm chủ.

- Thời tiết xấu, hạn chế các hoạt động của không Quân bạn, do đó địch đă lợi dụng ưu thế, tăng cường và củng cố hệ thống pḥng thủ tại đồi 523 kể từ ngày 17 đến 21-2-71, sau đó quân bạn v́ cần phải tiến xuống phía Nam cắt đứt đường 914 nên đă phải xử dụng ó Không quân oanh kích và kiểm soát khu vực này.

- Địch đă áp dụng chiến thuật « Chốt » các chốt đă được bố trí tại phía sườn Đông Nam đồi 523 và đă chuẩn bị trận địa pháo tại đậy trong ngày 21 và 23-2-7 gây cho Tiểu đoàn 1/X tổn thất đáng kể.

- Hệ thống Pḥng không địch rất mạnh, ngày 20-2-7 địch đă hạ 1 phi cơ TTVT  và bắn 2 phi cơ TTVT khác phải đáp bắt buộc xuống Căn Cứ Đống Đa.

- Chiến thuật của địch vẫn là trận địa pháo phối-hợp với bộ binh , địch vẫn áp dụng chiến thuật « vây ép », « O tṛn » các đơn vị ta, gây khó khăn cho tản thương, tiếp tế đạn dược, lương thực, nước uống, chờ đến khi tính thần binh sĩ ta bị giao động, sa sút, chúng sẽ tấn công tiêu diệt.

- Tại Đông-Bắc mục tiêu ARO có nhiều kho hàng, nhiên liệu, cơ xưởng, sửa chữa quân xa, 1ực-lượng ta phải bận lục soát trong 5 ngày và tiến quân chậm, nên địch có thời gian điều động Trung đoàn 111 CSBV từ phía Nam lên chận đánh ta.
 
B. BẠN:

- Chưa nắm vững được t́nh h́nh vả khả năng địch trước khi điều quân.

- Ỷ lại vào sự yểm trợ, tản thương và tiếp tế của Không quân. Nhiều khi v́ thời tiết xấu hoặc hỏa-lực pḥng không địch mạnh tinh thần chiến đầu của binh sĩ có thể bị ả nh hưởng và sự điều quân gặp khó khăn.

- Hỏa lực yểm trợ phân tán và chưa được đầy đủ nhất là không quân.

- Phi cơ bay quá cao để tránh pḥng không địch, nên hỏa lực yểm trợ và oanh kích không được chính xác, không tiêu diệt được một  cách hiệu quả những công sự pḥng thủ của địch.

- Tiểu-đoàn 1 của Trung đoàn X khi tấn công chỉ chú trọng một mặt, các mặt khác không có những toán tuần tiểu cảnh giới nên bị địch lợi dụng điều động quân bao vây.

- Xử dụng Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn X tiếp úng kịp thời nên đă gíải vây được Tiểu đoàn 1 khỏi bị địch “vây ép”, “O tṛn”.

- Đă xử đụng tối đa hỏa lực yểm trợ và chấp nhận nguy hiểm khi xử dụng hỏa lực yểm trợ sát cận để tiêu diệt được địch.

- Đă áp dụng chiến thuật đoạn quân một cách khéo léo không cho địch bám sát, để dùng hỏa lực không quân chiến lược tiêu diệt chúng hầu giảm thiểu sự tổn thất của ta.
 
VI. KINH NGHIỆM RÚT TỈA.

- Trong những trận đánh mà địch đă chuẩn bị sẵn như ở Hạ-lào có những công sự pḥng thủ kiên cố với nhiều súng cối và Pháo binh yểm-trợ, nếu ta tấn công ngay và một cách ồ ạt, ta sẽ dễ bị trận địa pháo và các ổ súng cộng đồng của địch gây thiệt hại nặng. Nhưng, trước hết, ta phải t́m cách hủy diệt các sủng cối hoặc pháo-binh địch vả xử dụng tối đa hỏa-lực Pháo-binh và Không-quân của ta để phá hủy các công sự của địch. Kế tiếp xử dụng hỏa lực cơ hữu yểm trợ cho những toán xung kích mở nhiều mặt tấn công xâm-nhập pḥng tuyến địch.

- Khi gặp trận địa địch quá kiên cố khó tiêu hủy được, nên điều động đơn vị qua hướng tiến khác dầu phải mang theo các binh sĩ thương vong, rồi xử dụng Pháo-binh nặng và Không-quân tiêu diệt địch. Không nên đánh kéo dài thời gian ở một vị trí quá lâu sẽ bị trận địa pháo và chiến-thuật “O tṛn” của địch.

- Địch luôn luôn chờ ta tiến sát đến pḥng tuyền mới khai hỏa và bám sát ta để tránh phi pháo. Do đó sự điều chỉnh pháo binh và Không-quân yểm-trợ phải chính xác và sát cận với quân bạn mới tiêu diệt được địch dù ta có bị một vài tổn thất cũng phải chấp nhận.

- Ở Hạ-lào, gặp trường hợp chạm địch với cấp bộ Tiểu-đoàn trở lên, nên xin oanh kích B52 và áp dựng chiến-thuạt đoạn quân. Sự oanh kích của Không-quân chiến lược đă gây nhiều thiệt đất nặng nề cho địch và yểm trợ hữu hiệu sự tiến quân của lực lượng ta. Như trường hợp trận tiến đánh Đường 914 nêu trên.

- Địch luôn luôn tránh giao chiến với ta lúc đầu, khi mà chúng chưa nắm vững được t́nh h́nh và khả năng của ta. Do đó trên trục tiến quân, ta cẩn thận trọng, v́ khi địch đă chấp nhận giao tranh, tức chúng đă có kế-hoạch “trận-địa-pháo”, “O-tṛn”, hoặc tŕ chậm sự tiến quân của ta để chúng có th́ giờ chuẩn bị trận đánh bất lợi cho ta.

- Để chống lại với chiến thuật “Chốt” các đơn vị bộ-binh phải dùng các toán nhỏ gan dạ, tốc chiến và xung phong thật nhanh dưới sự yểm-trợ hỏa lực của súng máy, phóng lựu không cho địch kịp phản ứng để điều động các toán xuất kích, phải bám sát địch để tránh bị pháo kích v́ nếu rút th́ “Chốt”  sẽ theo sát và có thể rơi vào trận địa cửa địch đă chọn sẵn.
 
Lâm Quan Thời

 

MỤC LỤC 

Ban Biên Tập
H́nh Xung Phong
Thư Chỉ Huy Trưởng

22 Năm Đào Tạo Cán Bộ Quân Sự
Anh lính Sư Đoàn 5
H́nh thức chiến thuật của VC và biện pháp đối phó của Ta
Hành quân Lam Sơn 719 tại Hạ Lào
Lá thư tiền đồn
Quà nào cho em
28 Tuần đổ mồ hôi thao trường
Ngày dựng cờ Tổ Quốc
Cho những người nằm xuống
Hời
Sự thăng tiến con người trong Quân Đội
Hành trang lên đường
Tạ từ trường yêu
Tính trào lộng trong văn chương VN
Những ngày vắng nhau
Cho ngày mai ḥa b́nh
Đứa con yêu
Bút kư của lính
Nếu nàng hỏi
Bất Khuất dưới một tên gọi


Hành Khúc ...

Thủ Đức hành khúc
SVSQ Thủ Đức hành khúc


H́nh Ảnh ...

Những h́nh ảnh từ Tiểu Đoàn Gia Long
Bằng Thiện Xạ, Nhảy Dù .....
Những h́nh ảnh cách đây 22 năm (trước năm 1973)
Những h́nh ảnh ngày nay (1973)
H́nh ảnh phóng sự ...
Kết quả huấn luyện
Bằng tốt nghiệp căn bản SQBB
Bằng bảo toàn Quân Dụng
Căn cước Quân Nhân
Chứng chỉ Tại Ngũ
Thẻ Lảnh Lương
Sự vụ lệnh
Nghị định thăng cấp Thiếu úy cho khóa 8B+C/72
Nghị định thăng cấp Thiếu Úy
Chứng nhận tử thương


Khoá 8 B+C/72

Bộ chỉ huy Tiểu Đoàn 3 SVSQ
Sinh hoạt Tiểu Đoàn 3 SVSQ
Ngày Quân Lực 19-6-1973
H́nh lễ măn khóa BK - Video

Đại Đội 31
   Trung Đội 311    Trung Đội 312
      Tiểu Đội 1        Tiểu Đội 1
      Tiểu Đội 2        Tiểu Đội 2
      Tiểu Đội 3        Tiểu Đội 3
      Tiểu Đội 4        Tiểu Đội 4
   Trung Đội 313    Trung Đội 314
      Tiểu Đội 1        Tiểu Đội 1
      Tiểu Đội 2        Tiểu Đội 2
      Tiểu Đội 3        Tiểu Đội 3
      Tiểu Đội 4        Tiểu Đội 4
   
Đại Đội 32
   Trung Đội 321     Trung Đội 322
      Tiểu Đội 1         Tiểu Đội 1
      Tiểu Đội 2         Tiểu Đội 2
      Tiểu Đội 3         Tiểu Đội 3
      Tiểu Đội 4         Tiểu Đội 4
   Trung Đội 323     Trung Đội 324
      Tiểu Đội 1         Tiểu Đội 1
      Tiểu Đội 2         Tiểu Đội 2
      Tiểu Đội 3         Tiểu Đội 3
      Tiểu Đội 4         Tiểu Đội 4
   
Đại Đội 33
  Trung Đội 331      Trung Đội 332
      Tiểu Đội 1         Tiểu Đội 1
      Tiểu Đội 2         Tiểu Đội 2
      Tiểu Đội 3         Tiểu Đội 3
      Tiểu Đội 4         Tiểu Đội 4
  Trung Đội 333      Trung Đội 334
      Tiểu Đội 1         Tiểu Đội 1
      Tiểu Đội 2         Tiểu Đội 2
      Tiểu Đội 3         Tiểu Đội 3
      Tiểu Đội 4         Tiểu Đội 4
   
Đại Đội 34
   Trung Đội 341      Trung Đội 342
       Tiểu Đội 1         Tiểu Đội 1
       Tiểu Đội 2         Tiểu Đội 2
       Tiểu Đội 3         Tiểu Đội 3
       Tiểu Đội 4         Tiểu Đội 4
   Trung Đội 343     Trung Đội 344
       Tiểu Đội 1         Tiểu Đội 1
       Tiểu Đội 2         Tiểu Đội 2
       Tiểu Đội 3         Tiểu Đội 3
       Tiểu Đội 4         Tiểu Đội 4
   
Đại Đội 35
   Trung Đội 351      Trung Đội 352
       Tiểu Đội 1         Tiểu Đội 1
       Tiểu Đội 2         Tiểu Đội 2
       Tiểu Đội 3         Tiểu Đội 3
       Tiểu Đội 4         Tiểu Đội 4
   Trung Đội 353      Trung Đội 354
       Tiểu Đội 1         Tiểu Đội 1
       Tiểu Đội 2         Tiểu Đội 2
       Tiểu Đội 3         Tiểu Đội 3
       Tiểu Đội 4         Tiểu Đội 4

Danh sách SVSQ theo thứ tự

Họ
Tên
Kỷ Yếu
Đại Đội

Tin tức sinh hoạt