V́ sao ông Trump vẫn được nhiều người ủng hộ ?

Nguyễn Quang Duy

Mặc dù ông Trump thất cử tổng thống 2020, nhưng ngay sau ngày 6/1/2021 đă rộ lên tin đồn ông Trump sẽ bỏ đảng Cộng Ḥa thành lập đảng chính trị mới quy tụ những người ủng hộ ông.

Tin đồn được truyền thông chính mạch Mỹ triệt để khai thác, họ cho tổ chức nhiều cuộc thăm ḍ dẫn đến cùng một kết quả là cử tri đảng Cộng Ḥa vẫn nồng nhiệt ủng hộ ông Trump và sẵn sàng gia nhập đảng thứ ba nếu ông thành lập.

Giới truyền thông chính mạch bấy lâu nay tập trung vào phần nổi là cá tính “độc đáo” của ông Trump mà quên đi phần ch́m là những thách thức mà hệ thống chính trị Mỹ đang phải đối đầu.

V́ thế họ đă không giải thích lư do cử tri đảng Cộng Ḥa vẫn tiếp tục ủng hộ dù ông Trump không c̣n là tổng thống.

Cử tri đảng Cộng Ḥa nghĩ ǵ ?

Kết quả từ một cuộc thăm ḍ được Viện thăm ḍ dư luận Gallup thực hiện từ ngày 21/1/2021 đến ngày 2/2/2021 và công bố ngày 15/2/2021 cho thấy:

Thứ nhất, có đến 68% đảng viên muốn ông Trump tiếp tục lănh đạo đảng Cộng ḥa;

Thứ hai, có 63% đảng viên tin rằng cả hai đảng Cộng Ḥa và Dân Chủ đều quá sức tồi tệ nên cần có một đảng thứ ba thực sự đại diện cho người Mỹ;

Thứ ba, các đảng viên này muốn đảng Cộng Ḥa trở lại với khuynh hướng bảo thủ thay v́ càng ngày càng ngả sang cánh tả cấp tiến; và

Thứ tư, những đảng viên muốn có một đảng thứ ba cũng là những người vẫn xem ông Trump là lănh đạo đảng và sẵn sàng bỏ đảng để gia nhập đảng của ông Trump.

Kết quả cho thấy uy tín của ông Trump trong đảng Cộng Ḥa c̣n quá lớn để ông có thể trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả các cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng Ḥa và các cuộc bầu cử 2022 và 2024 sắp tới.

Lănh đạo đảng Cộng Ḥa nghĩ ǵ ?

Mặc dù quan điểm chính trị của mỗi người mỗi khác nhưng các chính trị gia Mỹ cùng một đảng thường sẵn sàng gác bỏ những khác biệt để thống nhất về chính sách và chiến lược nhằm vận động cử tri dồn phiếu cho họ và cho đảng họ đại diện.

V́ thế, ngày 28/1/2021 Lănh đạo phe thiểu số đảng Cộng Ḥa tại Hạ Viện ông Kevin McCarthy đă chính thức xuống tận Câu Lạc Bộ Mar-a-Lago thuộc tiểu bang Florida để gặp ông Trump bàn luận về chiến thuật và chiến lược tranh cử năm 2022.

Ngày 23/2/2021, Thượng nghị sĩ Cộng ḥa Lindsey Graham đă ghé thăm ông Trump sau đó ông Graham tuyên bố với báo chí là đảng Cộng ḥa nếu muốn thắng cuộc bầu cử năm 2022 cần thực hiện những chính sách dưới sự hướng dẫn của ông Trump.

Ngày 25/2/2021, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell Lănh đạo phe thiểu số đảng Cộng ḥa tại Thượng Viện cho biết ông sẽ ủng hộ ông Trump nếu ông ấy được đảng Cộng Ḥa đề cử ra tranh cử tổng thống năm 2024.

Vào ngày 28/2/2012 tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) sẽ diễn ra tại Orlando, Florida, ông Trump sẽ có bài phát biểu để vạch ra hướng đi cho tương lai của đảng Cộng Ḥa.

Lư do ông Trump được ủng hộ

Lư do mà đảng Cộng Ḥa vẫn muốn gắn bó với ông Trump có thể được tóm lược như sau:

Về kinh tế việc cắt giảm thuế và khuyến khích vốn đầu tư quay trở lại nước Mỹ đă giúp tỉ lệ thất nghiệp xuống c̣n 3.5% vào tháng 9/2019, là tỉ lệ thấp nhất trong ṿng 50 năm và có thể xem là tỉ lệ toàn dụng nhân lực (full employment).

Giải quyết được công ăn việc làm cho tầng lớp lao động là yếu tố quan trọng nhất trong các cuộc tranh cử tại Mỹ nên kinh tế vẫn là điểm mạnh nhất của Chính Phủ Trump.

Về năng lượng các chính sách khai thác tài nguyên nội địa thời ông Trump vừa giúp nước Mỹ không phải lệ thuộc vào nguồn nhiên liệu từ ngoại quốc lại c̣n tạo công ăn việc làm cho dân Mỹ.

Trận băo tuyết thổi qua tiểu bang Texas khiến điện gió và điện mặt trời ngừng hoạt động, mạng lưới điện sập, gây mất điện toàn tiểu bang là bài học để nước Mỹ xây dựng một chiến lược cân bằng năng lượng.

Các đảng viên đảng Cộng Ḥa lo ngại khi nhận ra rằng các chính trị gia Mỹ ngày càng ngả sang cánh tả cấp tiến. V́ thế họ muốn những người lănh đạo đảng phải quay về ủng hộ những chính sách di dân, văn hóa, giáo dục và bảo vệ những quyền tự do được ông Trump cổ vũ và thực hiện trước đây.

Chính sách quan trọng khác của ông Trump là quan tâm đến quyền lợi của tầng lớp lao động và chính kiến của các cộng đồng sắc tộc, thiếu chính sách này đảng Cộng Ḥa khó có thể thắng được đảng Dân Chủ.

Về đối ngoại, từ năm 2017 ông Trump đề xướng và thực hiện Khung Chiến Lược Ấn Độ - Thái B́nh Dương chủ trương liên minh với các quốc gia trong vùng, bao vây và cô lập Trung cộng, nhằm phá vỡ chiến lược Vành Đai Con Đường của Bắc Kinh.

Hiện chưa rơ Chính phủ Biden sẽ tiếp nối Chiến Lược Ấn Độ - Thái B́nh Dương hay quay lại Chiến Lược Xoay Trục Thái B́nh Dương thời tổng thống Obama. Hai chiến lược rất khác nhau xin hẹn một bài khác sẽ viết về đề tài này.

Nói chung đảng Cộng Ḥa đă nhận thức được khuynh hướng toàn cầu hóa mà nhiều đời tổng thống trước ông Trump đeo đuổi đă không mang lại lợi ích thiết thực mà c̣n hủy hoại nước Mỹ.

V́ thế, đa số đảng viên đảng Cộng Ḥa tin theo và tiếp tục ủng hộ những chính sách và chiến lược chống toàn cầu hóa thời Tổng thống Trump.

Ông Trump tranh cử tổng thống năm 2024 ?

C̣n quá sớm để ông Trump cho biết có ra tranh cử nhiệm kỳ tới hay không, nhưng lên đến 68% số đảng viên đảng Cộng Ḥa ủng hộ ông th́ chắc chắn ông sẽ thắng trong kỳ tranh cử sơ bộ tổ chức vào giữa năm 2024.

Đối với giới truyền thống chính mạch tin tức về ông Trump vẫn là những tin tức được săn đón đưa lên hàng đầu cho thấy ông Trump vẫn là một nhân vật được quần chúng Mỹ để ư quan tâm.

Đối với đảng Dân Chủ ông Trump vẫn là đối thủ nặng kư nhất, nên dù ông đă măn nhiệm tổng thống đảng Dân Chủ đă mang ông ra hạch tội lần thứ hai và họ sẽ t́m mọi cách loại trừ ông khỏi sinh hoạt chính trị.

Ngày 16/2/2021, Dân biểu đảng Dân chủ Bennie Thompson, chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa của Hạ viện, đă đâm đơn kiện ông Trump cùng ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của ông Trump và hai tổ chức cánh hữu đồng lơa “kích động bạo loạn” tại Điện Capitol.

Đảng Dân Chủ muốn thành lập một “Ủy Ban độc lập” gồm những người được lưỡng đảng đề cử nhằm tiến hành điều tra việc người biểu t́nh xông vào Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Đảng Dân Chủ muốn 11 người trong Ủy Ban sẽ có 3 người do Tổng thống Biden bổ nhiệm và 4 người do mỗi đảng bổ nhiệm, c̣n đảng Cộng Ḥa đ̣i một Ủy ban cân bằng số người do mỗi đảng bổ nhiệm.

Mặc dù đảng Dân Chủ hiện đang nắm cả Thượng viện lẫn Hạ Viện nhưng với khoảng cách chênh lệch khá thấp rất dễ bị đảo ngược trong lần tranh cử giữa kỳ 2022 sắp tới.

Lấy lại Hạ Viện và Thượng Viện là phương cách để đảng Cộng Ḥa kềm hăm những thay đổi từ Chính phủ Biden và từng bước tiếp nối con đường mà ông Trump đă gầy dựng.

Đến nay ông Trump và đảng Cộng Ḥa c̣n tập trung vào cuộc tranh cử giữa kỳ 2022, t́nh h́nh chính trị ở Mỹ cũng như ở thế giới sẽ giúp ông Trump quyết định ra tranh cử hay đề cử một người từng sát cánh với ông ra tranh cử Tổng thống 2024 thay ông.

Người Việt ủng hộ ông Trump

Người Mỹ gốc Việt theo đảng Cộng Ḥa ủng hộ ông Trump là điều hết sức b́nh thường, đáng lưu ư là đa số người Việt không sống ở Mỹ cũng nhiệt t́nh ủng hộ ông Trump.

Có người lư giải “đối thủ của kẻ thù là bạn”, ông Trump chống Trung cộng mà người Việt th́ cũng chống Trung cộng nên người Việt ủng hộ ông.

Cũng có người cho rằng khen chê chính trị của Mỹ vừa hứng thú vừa an toàn, c̣n ở Việt Nam mọi thứ đă có “Đảng” lo, hơi đâu xen vào chuyện nội bộ của họ có khi lại phiền đến bản thân và gia đ́nh.

Những lư do trên cũng chỉ là mặt nổi của tảng băng, c̣n phần ch́m của nó th́ theo tôi c̣n hai lư do khác sâu và rộng hơn:

Thứ nhất, những ư tưởng cánh tả cấp tiến kiểu Mỹ chưa ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của đại đa số người Việt, nói cách khác người Việt cũng giống như những đảng viên đảng Cộng Ḥa Mỹ c̣n rất bảo thủ trong cách suy nghĩ và hành động; và

Thứ hai, thế giới đă thay đổi quá nhiều và quá nhanh, ảnh hưởng quá mạnh mẽ đến đời sống của người Việt, từ mức độ chênh lệch giàu nghèo, đến thay đổi môi trường, văn hóa, giáo dục, xă hội, gia đ́nh, mà hệ thống chính trị tại Việt Nam th́ không hề thay đổi.

Hơn 30 năm qua, trường phái tân tự do ở Mỹ đẩy mạnh toàn cầu hóa đă không mang lại tự do và dân chủ cho Việt Nam, lại c̣n hủy hoại môi trường và con người Việt Nam.

Khi chứng kiến toàn cầu hóa ảnh hưởng xấu đến đất nước và con người, khuynh hướng bảo thủ muốn bảo tồn những giá trị truyền thống dân tộc trỗi dậy kể cả việc chống lại đe dọa của Trung cộng, người Việt vốn đă bảo thủ càng trở nên bảo thủ hơn.

Nên người Việt không khác ǵ người Mỹ thuộc đảng Cộng Ḥa theo khuynh hướng bảo thủ, tận đáy ḷng muốn bảo vệ những giá trị truyền thống đang bị toàn cầu hóa hủy hoại, v́ thế không lạ ǵ khi thấy đa số người Việt vẫn tiếp tục ủng hộ ông Trump.

Nguyễn Quang Duy

Melbourne, Úc Đại Lợi

28/02/2021