Chuyện vui cuối tuần 5/2/2010

Anh em nhà Tôn Thất..

Bác sĩ Tôn Thất Tùng được Bác Hồ yêu mến, trọng vọng. Khi Tôn Thất Tùng qua
Pháp công tác, các báo chí ngoại quốc xúm lại phỏng vấn:

- CS rất ghét quan lại, phong kiến, sao ông lại được CS tin dùng? Ngoài ông
ra, có ai thuộc ḍng họ Tôn Thất được ưu đăi như vậy hay không?

Tôn Thất Tùng đáp:

- Anh em nhà Tôn Thất chúng tôi được đảng và Hồ Chủ tịch tin dùng. Khắp các
bộ viện, cơ quan đều có anh em chúng tôi.

Bộ công an có Tôn Thất Đức.
Bộ Ngoại giao có Tôn Thất Tín.
Bộ Giáo dục có Tôn Thất Học.
Bộ Lao động có Tôn Thất Nghiệp.
Bộ Kinh tế có Tôn Thất Thoát, Tôn Thất Thâu.
Bộ xây dựng có Tôn Thất Phá.
Bộ Xă hội có Tôn Thất Hoạn.
Bộ Tài nguyên- môi trường có Tôn Thất Nhiễm.
Bộ Kế hoạch có Tôn Thất Hậu.
Bộ Giao thông có Tôn Thất Bế
Bộ Nông nghiệp có Tôn Thất Thu
Bộ Lâm nghiệp có Tôn Thất Hỏa.
Ban Tôn giáo th́ có Tôn Thất Vô. Tôn Thất Thần.
Bộ Quốc pḥng th́ có Tôn Thất Bại.
Bộ Chính trị th́ có Tôn Thất Sách.

Hội phụ nữ có Tôn Thất Trinh, Tôn Thất Tiết.
Sở Tín dụng có Tôn Thất Láo.

Buồn vui đời chó

Một con chó đến xin Ngọc Hoàng cho được đầu thai làm người Việt Nam . Ngọc Hoàng chấp thuận:
- Được, ta sẽ cho mi toại nguyện, mi c̣n xin điều ǵ nữa không ?
Chó nói:
- Con xin là người Việt nhưng được sống ở Hoa Kỳ, được ăn học ở Hoa Kỳ.
Ngọc Hoàng phán:
- Cũng được.
Ngọc Hoàng lại hỏi:
- Cho mi làm người Việt, cho mi sống ở Mỹ, ăn học trường Mỹ, thành tài ở Mỹ, mi sẽ làm những việc ǵ?
Chó thưa:
- Con hứa khi là người và khi con ăn, học ở nước Mỹ, con thành tài, con là bác sĩ, luật sư, chuyên gia, con sẽ là Việt Kiều Yêu Nước Cộng hoà Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, con sẽ trung thành với Bác và Đảng.
Ngọc Hoàng phán:
- Vậy th́ mi vẫn là Chó, mi xin đầu thai làm người làm ǵ?

*****
Đồng chí Lê Đức Anh sau khi sang Liên Xô thay 1 con mắt bị hư. Trở về nước 1 thời gian sau Lê Đức Anh gặp lại ông y sĩ nhăn khoa của bệnh viện Lenin, người đă thay mắt cho Y. Lê Đức Anh ngỏ lời cảm kích về kỹ thuật y khoa của Nga đă lấy con mắt 1 loài chó rất hiếm để thay vào con mắt đui của Y.
LĐ Anh nói Y rất hài ḷng v́ con mắt mới nh́n rất rơ ngay cả ban đêm. Sau khi khen tặng hết lời, LĐ Anh nói đến 1 khuyết điểm rất nhỏ là:
“Từ khi thay con mắt chó vào, cứ nh́n thấy “phân người” là tôi thèm.”

*****
Có 1 đám Chó đă nhiều kiếp làm chó, rủ nhau đến gặp Diêm Vương ở Âm Phủ để kể khổ và để xin được làm Người.
Nhưng đám Chó nầy vốn ngu dzốt nên không biết chúng phải nói sao với Diêm V??ng. Chúng biết có 1 con Heo Nọc khôn hơn chúng nên chúng rủ Heo Nọc nhập bọn, cùng đến xin Diêm Vương cho làm kiếp người. Theo lời chỉ dẫn và theo bài bản của Heo Nọc, con Chó Đầu Đàn nói với Diêm Vương:
“Chúng tôi đă phải làm chó mấy chục kiếp nay, cực khổ quá đỗi. Làm chó trên trần thế chúng tôi bị con Người khinh khi, hành hạ, lợi dụng, con Người đă bạc đăi chúng tôi mà c̣n tàn nhẫn ăn thịt chúng tôi. Chúng tôi không muốn cứ tiếp tục luân hồi đầu thai làm kiếp Chó và kiếp Heo măi. Xin Diêm Vương thương mà cho chúng tôi được đầu thai làm kiếp Người.”
Diêm Vương thấy bọn Chó, Heo đ̣i hỏi cũng có lư nên phán rằng:
“Đám Chó tụi bây ngu dzốt , hay ăn bẩn, ăn bậy nhưng có tính tốt là trung thành với chủ, cho dù chủ bây có làm bậy tụi bây cũng vẫn trung thành, vẫn vẫy đuôi, liếm gót chủ bây. Theo lời xin của tụi bây, Ta cho tụi bây được đầu thai làm Người nhưng tụi bây vẫn phải giữ cái cốt tính của loài Chó. Vậy tụi bây sẽ lên trần làm Người Việt Nam , tụi bây sẽ trung thành với Marx-Lenin và Đảng Cộng sản.”
Diêm Vương phán về Heo Nọc:
“Thằng Heo Nọc nầy có chút khôn xảo nhưng dzâm đăng, Ta sẽ cho Ngươi làm Người nhưng Ngươi không được lấy vợ có cưới xin đàng hoàng, xong Ngươi vẫn được chơi bậy theo kiểu Heo Nọc. Ngươi sẽ là lănh tụ của đám Chó nầy.”
Nhưng các ngươi nhớ đây:
“Các ngươi là loài Chó, Heo, các ngươi không thể đội lốt Người mà sống lâu được. Ta v́ thương hại nên cho các ngươi đầu thai làm Người Việt Xă Hội Chủ Nghiă, cho các ngươi có dịp trả thù người Việt, nhưng các người chỉ được tác heo, tác chó trong 60 năm thôi. Sau 60 năm các ngươi sẽ trở lại là Heo, Chó.”

*****
So với loài Chó có ân nghĩa Không Quên Chủ, bọn người Việt no đủ ở các nước Âu Mỹ vác mơm, lộn mặt về nước đầu hàng, ca tụng, nâng bi, hun hít bọn Việt Cộng Tội Đồ của Dân Việt thật không bằng Chó.
Ngày xưa dân Việt có câu:
Em như cục cứt trôi sông.
Anh như chó đói chạy rông trên bờ.
Những năm 2000, dân Việt có câu phóng dzao:
Cộng như cục cứt trôi sông.
Dzịt Ḱu Iu Nước ngồi trông trên bờ.
Chó nó đói nó thèm ăn bẩn, chó no đủ ở Xứ All You Can Eat mà thèm ăn bẩn mới thật là tệ.

*****
Bọn Cộng sản lộng hành một thời, phạm trăm ngh́n tội hại dân, giết dân, làm khổ dân, Ngọc Hoàng cả giận, gọi Thiên Lôi đến phán:
- Bọn Cộng sản tác yêu, tác quái dưới trần đă mấy chục năm nay. Ta đă cấm không cho chúng được hoành hành nữa xong vẫn c̣n nhiều tên ngoan cố không chịu làm theo lệnh ta mà rời bỏ quyền hành. Chúng vẫn tụ họp đú đởn với nhau. Lúc này đang có bọn Cộng họp nhau ở…. Khanh xuống trần đánh chết hết bọn chúng cho ta.
Được lệnh của Ngọc Hoàng, Thiên Lôi vác búa xuống trần đánh chết hết bọn Cộng đang hội họp. Trong số Cộng bị sét đánh chết ấy có tên không phải là Cộng sản. Hồn tên này lên Thiên Đ́nh kêu rêu y bị chết oan.
Ngọc Hoàng sai Nam Tào tra sổ lư lịch, quả nhiên tên kêu chết oan không phải là Cộng sản. Ngọc Hoàng cho gọi Thiên Lôi đến, hỏi:
- Ta sai Khanh xuống trần đánh chết bọn Cộng, sao Khanh lại đánh chết cả thằng không phải là Cộng?
Thiên Lôi phân trần:
- Ngài sai tôi xuống đánh chết hết bọn Cộng đang tu họp ở chỗ đó. Tôi làm theo lệnh Ngài. Trước khi ra buá tôi có xét giấy những thằng trong nhà đó đâu mà biết có thằng không phải là Cộng ở trong đó.
Thiên Lôi nói có lư. Ngọc Hoàng không biết phải làm sao. Tên chết oan cứ è ẹ khóc, đ̣i Ngọc Hoàng trả nó về trần thế, cho nó sống trở lại với vợ nó. Nhưng nó đă bị sét đánh chết, thân xác nó cháy queo, dù là Ngọc Hoàng cũng không thể làm cho nó sống lại được. Mà nó cứ nhèo nhẹo khóc mếu. Bực ḿnh quá, Ngọc Hoàng chửi:
- … Mày không phải là Công sản th́ mày dẫn xác đến chỗ bọn Cộng sản hội họp làm kư ǵ? Mày đến đó mày ngửi đít các bố mày à

BK Lê Văn Toàn sưu tầm

 


CHUYỆN VUI

Đố vui - Bài số 38 - 37 - 35 - 34 - 33 - 32 - 31, 30, 30a,  29, 2827, 2625, 24, 23, 22, 21, 20 -1918, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 76, 5, 4, 3, 2, 1

Đít em mấy lỗ?  
Chọn MẸ hay VỢ ?  
Đố vui - Bài số 38 - 37 - 35   
Đàn ông Huế
Để trả lời một câu hỏi  
Chuyện thật như đùa  
Vợ giả  
Đố vui - Bài số 35 - 36
Vịt đực có "chim" , gà trống không "chim"  
Vui cuối tuần 10/28/2018  
Đố vui - Bài số 35
Vui đầu tuần 10/2/2018  
Đố vui - Bài số 34  
Vua thử rượu  
Tiếng Việt khác miền ...  
Đêm tân hôn
Kiếp lợn
Hăy trả lại sự trong trắng cho đĩ  
Đố vui - Bài số 33  
Làm sao sống lâu  
Chuyện vui cuối tuần 7/27/2018
Cái cười đau cho người Việt  
Đố vui - Bài số 32  
Những con ḅ.. vọt kiếp 
Thà chết sướng hơn  
Búng chim
Cây cà rem  
Hai Lúa đi mua xe Honda 
Lê Đức Anh  
Thiên đường và Đàn bà !  
Vui đầu tuần 2/26/2018
Thày chạy !  
Em.... có thai !  
Chuyện vui đầu tuần  01/01/2018
Thà trả tiền đắt hơn cho chắc ăn  
Chuyện vui cuối tuần 12/08/17  
Vui đầu tuần 11/27/17
Chiện zui...Huế...lụt.  
Chuyện quư ông  
Giới văn thi sĩ  
Tuyển dụng nhân sự  
Ai nói VN không có ǵ? 
Sức mạnh đồng tiền
Bà c̣n may mắn hơn tui mờ !  
Chuyện vui cuối tuần 10/6/17  
Vui giữa tuần 9/28/17  
Vui cuối tuần 9/23/17\
Vui đầu tuần 9/12/17  
Con nào cũng có… mỏ nạo dừa!!  
Chuyện vui  đầu tuần 8/7/17  
Sếp ăn ... ǵ?
Vui đầu tuần 7/30/2017
Vui đầu tuần 7/24/2017
Vui cuối tuần 6/4/2017
Tên mới của nghề làm đĩ
Vui đầu tuần 5/21/2017  
Chuyện vui XHCN  
Vui đầu tuần 5/9/2017  
Con ḅ và cỏ khô  
Vui cuối tuần 5/6/17
Vui cuối tuần 5/5/17  
Thiên đàng hay Địa ngục - Chọn bên nào?
Đố vui Đinh Dậu 2017  
Ông thần hộ mệnh
Ông Phi đen Cát tờ rô đang ăn chuối...
Bàn luận về đá banh  
Đứa nào nói ngu vậy hả!
Đêm tân hôn  
Gia phả lạ lùng 
Vui đầu tuần 11/24/2015
Lo xa hay sợ gần  
Bí quyết xét ḿnh hay nhất
Vui đầu tuần 8/17/2015
Tiên sư cha thằng già khốn nạn  
Kiếp trước con đă từng là cán bộ?!
Vui cuối tuần 7/19/2015
Vui cuối tuần 6/14/2015
Vui cuối tuần 5/30/2015
Mike
Em ước
Camera cannon
Thế mà tao cứ tưởng...
Vợ là nhân sâm, bồ là rau muống
Nhốt thằng tù nữa đi anh!
Tui đứng sau lưng bà
Thằng ba xạo
Kỹ Sư và Luật Sư
Tục ngữ VN
Hết biết
Món quà trong dịp đi hưởng tuần "hấp hôn"
200 phần trăm
Cáo phó...
Chuyện vui cuối tuần 17/2/2011
Có phước hông ???
Tam quốc chí tân thời
Đánh ngay BCH
Hiểu được là chết liền !  
Nhốt thằng tù nữa đi anh!
Made in VN
Hiếm và tốt
Chuyện vui đầu tuần 27/4/2010
Chuyện vui giữa tuần 04/15/2010
Thầy cô thời đỉnh cao trí tuệ...
Ḅ điên
Cuộc căi vă mà toàn là những câu hỏi
Nhè nhẹ thôi anh
Rượu...
Những bài học xương máu

Chuyện vui cuối tuần 6/3/2010
Tâm sự vợ chồng già
Muốn cái ǵ ???
Bia Sài-g̣n
Chuyện vui cuối tuần 5/2/2010
Xin về hưu
Chí Phèo và Thị Nở
Có phước không biết hưởng
Lộn số
Chuyện vui cuối tuần 16/1/2010
Chuyện vui ca dao
15 đoản văn học sinh XHCN
Chuyện vui đầu tuần 29/12/2009
Ḿnh phải sống
Chuyện vui cuối tuần 18/12/09
Hú hồn
Chuyện vui giữa tuần 03/12/09
Trồng rau
Kiếp chó
Chuyện vui giữa tuần 4/11/09
Chuyện vui giữa tuần 29/10/09
Chuyện vui đầu tuần 26/10/09
Chuyện vui cuối tuần 23/10/09
Xă hội chủ nghĩa
Hè to... To hè...
Chuyện vui giữa tuần 14/10/09
Sữa mẹ
Chuyện vui cuối tuần 11/10/09
Làm vui ḷng con trai...
Say...
Thằng già Minh khốn nạn ...
Chuyện vui cuối tuần 3/10/09
Chuyện vui cuối tuần 27/9/09
Chuyện vui cuối tuần 13/9/09
Chúc thư cho vợ
Too expensive
Chuyện vui cuối tuần 30/8/09
Chuyện vui cuối tuần 15/8/09
Thi hậu thế giới
Đời c̣n vui v́ có chút ṭm tem
Nhật kư người giúp việc
Chuyện vui cuối tuần 31/7/09
Lựa chọn sai
Chuyện vui đầu tuần 20/7/09
Lịch sử Tampax
Chúc mừng sinh nhật
Hít đất
Thật thà như đếm
Giải thích
Chuyện vui cuối tuần 4/7/09
Cô thư kư vui tính
Kỷ niệm 30 năm hôn phối
Thế nào là văn minh
Lấy vợ trẻ ra
Chuyện vui cuối tuần 14/6/09
Trăng đêm nay nằm im
Chuyện vui cuối tuần 31/5/09
Chuyện vui cuối tuần 23/5/09
3 lăo già dê
Chuyện vui cuối tuần 9/5/09
Chuyện vui cuối tuần 10/5/09
Tiến lên XHCN
Ăn ǵ không chết
Em không già mà c̣n...
Chết sướng hơn!
Hà lội
Thuật ngữ tin học
Chuyện vui cuối tuần 4/4/09
Ngôn ngữ bất đồng
Suy diễn
Sex tưởng tượng khi dzề "Vườn"
Chuyện vui cuối tuần 3/6/09
4 chuyện vui đầu năm "xỉu"
4 nhà thông thái...
Nhà trọ
Ngôn ngữ mới
Chuyện vui cuối tuần 21/2/09
Ai dè...
Chuyện vui hỗn hợp 20/2/09
Lẩm cẩm at somewhere...
Chuyện vui cuối tuần 20/2/09
Tiếng Việt, tiếng Mỹ rắc rối quá
Quân dận (giân) nhân đôi
Giấy chứng nhận làm người
Lời rao bán bóp (ví)
Tiếng Việt không dấu
Chuyện vui cuối tuần 9/1/09
Cha Quan
Hell to Hell
Hạng thường, hạng VIP
Chim của Cha
Mỹ viết tiếng Việt
Boobs and Willies
How to ask your boss for a salary increase?
Affairs
Chuyện vui cuối tuần 22/11/08
Chuyện vui cuối tuần 16/11/08
Nói dối
Khóa tủ thuốc ...
Quen Biết
Giờ giải lao
Gọi xếp là Cụ...
Quan hệ ... nhiều có hại cho sức khỏe!
Ai làm việc nấy !
Đèo ngang
Đàn bà thù dai
Cắn rứt lương tâm
Quá hên
Tắm cho ông chủ
Muốn chi cho nó muốn
Ấy đi xem nào ?
Nghẹt mủi
Không đúng bài
Phát biểu ...
Hài ḷng chưa ???
Để đó tao coi
ĐM cũng trật ... luôn