Bên nước các ông có trộm cướp không?

Trump sang Việt Nam. Gặp Trọng, Trump hỏi:

- “Bên nước các ông có trộm cướp không?”.

Trọng đáp:

- “Không hề có! Nếu ông bắt gặp gă trộm cướp nào, ông cứ bắn chết hắn đi”.

Ngay tối hôm đó, Trump cùng tay cận vệ xách M16 đi ra phố. Mới đến Bờ Hồ, đă thấy đám trộm cướp. Trump liền nổ súng giết sạch và gọi điện thoại báo cho Trọng biết.

Năm sau, Trọng qua Mỹ. Vừa xuống sân bay, ông ta liền hỏi Trump:

-  “Bên nước các ông có trộm cướp không?”.

Trump đáp:

- “Không hề có! Nếu ông bắt gặp gă trộm cướp nào, ông cứ bắn chết hắn đi”.

Trọng hí hửng cùng tay cận vệ xách AK47 đi ra phố. Cả hai đi măi, đi măi mà chẳng thấy một gă trộm cướp nào. Đến khuya, họ tính về lại nhà khách th́ bỗng thấy hai gă đang trộm ngao. Mừng quá, Trọng liền nổ súng giết sạch cả hai, rồi gọi điện thoại báo cho Trump biết. Trump la hoảng:

-  “Thôi chết, hai người đó chính là nhân viên sứ quán nước ông đó!”

Đinh Bá Truyền.

P/S: Sau đó đài BBC và VOA việt ngữ sẽ lên bản tin các đồng chí ta đă anh dũng hy sinh khi đỡ đạn dùm cho đồng chí tổng bí thư... hehehehe...