Chuyện vui cuối tuần 10/11/19

Ḿnh cũng đào hoa quá !!!

Bạn bè bảo tôi là thằng cô đơn v́ tôi không có bạn gái.
Nhưng tôi cũng đă từng có người con gái thề cùng tôi sống chết có nhau:
"Không trả nợ cho bà, bà thề sống chết với mày".

Cũng từng có người con gái cùng tôi hẹn ước đến kiếp sau : "Muốn cua chị mày hả? Đợi kiếp sau đi cưng ".

Và từng có người con gái cam ḷng tự nguyện v́ tôi mà chết : "Cái ǵ? Làm bạn gái ông? Tui thà chết c̣n hơn" ....

Nghĩ lại tôi thấy : Ḿnh cũng đào hoa quá !!!


Uất ức thần chưởng

Thuở Trung nguyên kiếm hiệp.. có 1 anh vớ được 1 quyển bí kíp vơ công. Anh giở ra và ngay trang đầu có ghi:
"Nếu muốn học đuoc môn vơ này...người phải thiến..."
V́ khao khát muốn được làm minh chủ vơ lâm anh ta chấp nhận..
Sau khi thiến xong giở trang sau th́ có ghi tiếp:

"Nhưng không thiến th́ cũng không sao..."
Về sau môn vơ này được lưu truyền với cái tên “uất ức thần chưởng “

Phước Nhân st