Khi thủ tướng cộng sản đi chợ


*


Nhân dịp Thủ tướng Trung Quốc Lư Khắc Cường đến chợ hàng hóa Chiêu Thông, khi vào quầy hàng thịt, ông ta hỏi người bán thịt:
- Công việc kinh doanh thế nào?
Đáp: Thông thường rất tốt, nhưng hôm nay đến một cân cũng không bán được.
Lư: Tại sao?
Đáp: V́ ngài đến, khách hàng không được vào.

Lư: Vậy th́ tôi mua hai cân.
Đáp: Không bán.

Lư: Tại sao?
Đáp: V́ để đảm bảo an ninh khi ngài đến, ở đây không được có dao.

Lư: Dao không có, vậy tôi mua cả tảng thịt này.
Đáp: Cũng không thể bán được.

Lư: Tại sao?
Đáp: Bởi khi ngài chưa đến th́ giá mỗi cân là 23 tệ, ngài đến th́ giá mỗi cân được qui định chỉ c̣n 18 tệ, nếu bán bị hao mất 5 tệ.

Lư: Vậy anh hăy bán cho tôi miếng thịt này theo giá 23 tệ mỗi cân như thường ngày.
Đáp: Vậy cũng không được.

Lư kinh ngạc: Tại sao thế?
Đáp: Bởi tôi không phải người bán thịt, thực ra tôi là một cảnh sát vũ trang.

Lư: Gọi đội trưởng của anh đến đây!
Đáp: Đội trưởng đang bán trái cây, thưa ông!
*
Hay quá là hay cái chuyện này,
Tay nào viết đó ! Cứ giơ tay,
Thưởng cho tức khắc vài chầu nhậu,
Nhớ là đừng uống đến nỗi say !!!

Lăo Phan sưu tầm