SỬA SỔ THẦN CHẾT?

Thần chết đến gơ cửa nhà một anh chàng nọ và nói:

- "Anh bạn! Theo danh sách xuống địa ngục của ta th́ anh đă hết thời hạn sống trên dương gian rồi. Sẵn sàng đi cùng ta chưa?"

Chàng trai:

- "Chưa chưa, thần chết ơi, con muốn được sống"

Thần chết:

- "Đến tên ai th́ người đấy phải đi, đó là quy luật rồi. Ai cũng phải chết 1 lần, không muốn cũng không được"....

Sau một hồi suy nghĩ, chàng trai nói:

- "Thôi được, nhưng đâu cần Ngài phải gấp thế, hăy ngồi xuống đây và cùng ăn với con 1 bữa trước khi lên đường"

Thần chết:

- "Được"

Anh ta dọn cho Thần chết 1 bữa ăn thật ngon và trộn thuốc ngủ vào trong đó.

Sau khi ăn xong, Thần chết thiếp đi.

Anh chàng vội vàng lấy cuốn sổ của Thần chết, gạch tên anh ở hàng đầu tiên và chuyển nó xuống hàng cuối cùng.

Sau một hồi mê man, Thần chết tỉnh dậy và nói:

- "Để tỏ ḷng biết ơn về bữa ăn ngon ngày hôm nay, ta quyết định sẽ bắt đầu danh sách xuống địa ngục theo chiều ngược lại, đi từ dưới lên trên!!"

Sưu Văn Tầm