CHẦM CHẬM MY BAY

Em trch g khi gi
Đa my chậm chậm tri
Anh một thời tuổi nhỏ
Bỏ chữ nghĩa xui đời

Em th thầm thức giấc
Đm cạn dần trăng sao
Kỷ niệm no em mất
Để mắt đậm đen mu

Em viết rồi em xa
Bởi tuổi đời nắng mưa
Lời thơ em thương nhớ
Lọt kẽ buồn vải thưa

Ta nhiều khi muốn đọc
Nhưng đm tối v tnh
Nếu ta biết em khc
Th tự mnh nn thinh

Gi đa my chậm chậm
Em chớ nhn lm chi
Chuyện đời lun lạ lẫm
Người dưng nhớ lm g?!

Em dễ dng hiểu chuyện
Nhưng chẳng xui dng
Nước lững lờ ra biển
Em vẫn hoi thương trng

thylanthảo