Tiếng Hát Vinh Danh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Ḥa

Hỡi anh chiến-sĩ Vô-Danh,
Lắng nghe tiếng hát hùng-anh dội nguồn.
Vang vang, thác đổ, sóng dồn,
Lâng-lâng u-uẩn trầm buông đọa đầy.
Giọt sầu thôi thúc niềm tây,
Gợi buồn từ cuối chân mây gợi về.
Tiếng trong, tiếng đục năo-nề,
Vút cao, trầm lắng, t́nh quê u-hoài.
Tiếng hát sưởi ấm ḷng trai,
Những người trai Việt khôn ngoai ngày vàng.
Nhớ ngày xưa ấy hiên ngang,
Bây giờ tạm xếp hành-trang ngậm-ngùi.
Vinh danh cho kẻ đi rồi !
Vinh danh cho kẻ quê người ngẩn-ngơ !
Tiếng hát khơi lại giấc mơ,
Giấc mơ trở lại quê xưa thanh b́nh.
Tủi thay vận nước non ḿnh,
Bảy Mươi Năm lẻ dân t́nh xót sa.
Bao giờ vang tiếng Hương-ca !?
Bao giờ dội tiếng Hùng-ca ngày về !?
Ngày về ươm lại Hương-quê,
Cho ḿnh sống lại đam mê ngày vàng.
Dân Quân cùng đứng chung hàng,
Cờ Ba Xọc Đỏ Nền Vàng tung bay.

Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân