Chị Năm


*
Chị bỏ em rồi theo chị Hai
Chị Tư chờ đợi mấy tháng nay
Chị không thương nghĩ thằng em út
Đất lạ trời xa lạc lơng nầy..

Chị quên chị Sáu ở quê nhà
Một ḿnh lo hương khói ông bà
Cô đơn đau yếu thường không khỏe
Tuổi lá lay c̣n có Anh Ba..!

Phận của em chị đà rơ hiểu
Từ khi giặc Cộng chiếm miền Nam
Chịu cảnh khổ đày thân ốm yếu
Vẫn t́nh ruột thịt giữ trong tâm...

Cả họ chỉ ḿnh em vượt thoát
Lạ cảnh lạ đời khó cho em
Vẫn quen tiện tặn từ thơ trẻ
Em thường nghĩ ngợi suốt thâu đêm !

Khả năng hẹn hẹp dù cố gắng
Chia sớt phần nào cho t́nh thâm
Chú Bác Cô D́ cùng con cháu
Phải đành thương nhớ giữ trong tâm...

Chị em ḿnh ít khi gần gủi
Cả hai đều lạc bước trời xa
Dù ư hướng vẫn chung một lối
Chị vùng 2 em vùng 4 vùng 3.

Ở tù về chỉ một lần gặp chị
Cảnh sống nghèo đi lại dễ sao?!
Từ ngày em bước chân sang Mỹ
Hăm mấy năm trời chưa gặp nhau..

Qua phone một chút t́nh thăm hỏi
Biết chị an lành em rất vui
Đâu ngờ chị đă ra đi vội
Phủi sạch bụi trần cơi thảnh thơi..!

Tuổi bây giờ, t́nh vẫn ngày xưa
Trới mấy hôm rồi luôn gió mưa
Em ngủ hay là em đang thức
Ḷng tự hỏi ḷng chị đi chưa ??!!

thylanthảo
11-2-20