Múa bút đề thơ

-sLs-

Tôi đọc mấy bài thơ anh dịch
Của người xưa tiếc ngọc thương hoa
Gờn gợn ḷng tôi buồn ray rứt
Buồn ai quên hết chuyện quê nhà ...

Đời đổi thay, lũ quỷ về đây
Phá chùa, đốt sách đến hôm nay
Con thuyền tổ quốc nghiêng chao đảo
Bởi bọn tham ô, lũ mặt dầy

Thuở đó tôi c̣n sung sức lắm
Súng gươm chưa biết mỏi đường xa
Ḷng vẫn ươm mơ nhiều mộng thắm
Diệt quân Bắc Cộng giữ sơn hà !!

Mệnh trời phải chịu mang xiềng xích
Quằn vai nén hận nhận đ̣n thù
Cảnh sống lưu đày mây đen nghịt
Vẫn ngẫng cao đầu nhớ tháng tư

Mấy ai hiểu được người thua trận
Sống cảnh tù giam chẳng biết ngày
Được thả, ḷng luôn sôi căm hận
Cắn răng chịu đựng cảnh lưu đày

Hơn tám năm dài đau tủi nhục
Bây giờ đến được đất b́nh yên
Súng gươm đă găy nay c̣n bút
Phải viết cho vơi bớt lụy phiền !!

Anh dịch giùm tôi những bài thơ
Có người kiếm sĩ dưới trăng mờ
Phơ phơ tóc trắng ngồi mài kiếm
Rửa hận năm xưa dựng lại cờ !!

" Đoạt sáo Chương Dương độ
" Cầm hồ Hàm Tử Quan ( Thơ TQ Khải)
Danh tướng đời Trần anh c̣n nhớ
Dũng khí tướng quân đáng khuyên vàng...

" Quốc Thù Vị Báo" thơ Đặng Dung
Quê hương là của riêng hay chung
Trong lúc anh ngâm hoa vịnh nguyệt
Th́ đất trời Nam loạn băo bùng...

Văn chương sử sách xưa ghi đủ
Hàng vạn bài thơ ư thật hùng
Cho dù ḿnh sống đời lữ thứ
Cũng đừng ngoănh mặt quên quê hương .!

Tôi biết anh buồn tôi vẫn viết
Đời tôi Trung Hiếu lỡ không tṛn
Gió biển Đông vụt vù rên siết
Việt Nam rồi sẽ mất hay c̣n !??

thylanthảo

viết bên máy tiện 15-12-16