ĐẠI HOẠ CÔ RÔ NA


***

CÔ RÔ hỡi CÔ RÔ NA
Mi đến gieo rắc chan hoà lệ rơi
Quê mi VŨ HÁN xa vời
Ở đâu quen đó đi chơi làm ǵ
Đi chi gieo rắc sầu bi
Thế gian điêu đứng có ǵ đâu vui
Quê mi thế giới xa rời
Cầu xin CHÚA PHẬT giúp đời bớt đau
Hè nầy thời tiết ấm vào
Thái dương toả nhiệt mi nào sống lâu
Ơn trên pḥ hộ địa cầu
Thoát cơn đại hoạ ơn sâu nhớ đời

trịnh quang chiếu