Xuân buồn hay vui


*
Nắng đă lên hồng thắm ngọt ngào
Nàng xuân đă đến thật rồi sao
Cuối tuần dậy muộn nghe chim hót
Ríu rít ngoài sân, nhạc đón chào !

Ấm áp dần lên , trời quang mây
Én ở đâu? Chưa thấy về đây
Xuân của đất trời luân lưu tới
Xuân của đời ta, tiếc tuổi trai !!

Một thồi mơ mộng đành quay bước
Giă biệt bút nghiên thẳng lên đướng
Tổ quốc đang cần lên tiếng gọi
Phận làm trai bảo vệ quê hương !!

Quân đội đón xuân nhiều cảnh giác
Bởi Bắc quân lũ giặc vô thần
Dă man thất tín quen lường gạt
Ngưng bắn một lần. Tết Mậu Thân !!

Lính Sài G̣n cũng c̣n biết tết
Tết ngoài tiền tuyến lạnh thê lương
Kon Tum ta đón mùa xuân cuối
Đêm trời buốt lạnh kín mù sương..!

Tết trong tù, tết thời Cộng Sản
Dân tù đón tết cũng như nhau
Lănh đạo chúc những lời giả dối
Làm quà xuận Đón tết nghẹn ngào...!

Xuân ly hương hỏi người ly hương
Có buồn có nhớ có sầu thương
Cho dù vật chất luôn đầy đủ
Cũng khó ngăn che nỗi chán chường...!

Tết lính, tết tù, tết xa xứ
Quay đi ngó lại hết đời người
Ḷng ta cảm lụy thường hay nhớ
Rồi tiếc cho thời tuổi đôi mươi...!

thylanthảo
1-2-20 Việt trong Kỳ Đà Đông.