KÍNH TIỄN "NGƯỜI HÙNG XUÂN LỘC"Kính tiễn Thiếu tướng Lê Minh Đảo, Nguyên Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ Binh

Ôi! Nước non Tổ quốc c̣n đâu nữa
Lũ Cộng thù nă đạn pháo giết dân
Ḷng đau đáu khi non sông nghiêng ngửa
Tướng giữ thành nào c̣n sá chi thân

Về ẩn binh hàng cao su xanh lá
Long Khánh xưa vang chiến tích lẫy lừng
Đất Xuân Lộc: Vững ḷng không nghiêng ngả
Lê Tướng Quân bố trí trận giữa rừng

Đêm thao thức nghe tiếng đàn phương Bắc
Lời ca buồn. Chạnh se thắt cơi ḷng
Con NHỚ MẸ... Người rưng rưng nước mắt
Chốn ngục tù, c̣n gặp Mẹ lại không?

Giờ cổ thụ trở về rừng: An nghỉ
Chiến hữu xưa đă sinh tử một thời
Gặp lại nhau ôn chuyện đời vô thỉ
Áo trận hề! Không chỉ có một đời!

“Kiếp sau nữa vẫn làm người lính trận”
Lời hùng anh trang Quân sử khắc ghi
Chưa tàn cuộc như tháng ngày đă tận
Chiến trường xưa lưu dấu tích người đi...

Như Thương
(20 tháng 3, 2020)