TƯỞNG TẾT HẾT ĐÓI!

TƯỞNG TẾT HẾT ĐÓI!
*
Thương về tuổi thơ VN bất hạnh
*
Bảy mồng phải ngủ dưới ghe
Ṃ tôm, kiếm tép. Măng le hết rồi
Làng trên xóm dưới đói ơi:
Già t́m đọt chuối, trẻ moi cá mồi.

Cá mồi! Không phải cá ṃi
Lội sông, vớt củi… chút rồi ăn chi?
Thấy đâu bánh, mứt cầu kỳ
Thấy đâu áo mới, ĺ x́ mà Xuân!

Ư Nga
6-2-2014

 

TIM NẰM TRONG NGỰC

Áo dài người Việt vui Xuân
Đừng chê người “Sikh” quấn khăn trên đầu
“Turban”, khăn đóng: đủ màu
Khác nhau ở chỗ sinh vào nước nao.
*
Đừng chê bai, chớ x́ xào
Đem người chế nhạo, bảnh bao ǵ ḿnh?

Ư Nga
8.1.2020

 

TUNG TUYẾT

Đầu năm em vốc tuyết
Tung khắp bốn phương trời.
Đan khăn mừng năm mới:
Sắc cờ vàng thương ơi!

Chúc bao người tâm huyết
Đang luân lạc khắp nơi
Làm nên điều đặc biệt
Cho dân Việt đổi đời.

Chúc Thi Tỷ, Thi Vương
Thương dân và thương nước
Chúc Thi Huynh, Thi Tướng
Giữ LỬA trên đường trường.

Ư Nga
1-1-2014