NHỚ MÙA XUÂN CŨ!

Chiều nay bên song.
Lặng ngắm Xuân về.
Đất trời bừng sáng.
Má hồng nàng Xuân!

Tôi nhớ quê tôi.
Mùa Xuân yên b́nh.
Nẻo đường , góc phố.
Pháo hồng giậy hương.

Có anh Lính chiến.
Bên em xuân th́.
Lên chùa haí lộc.
Mộng lành đầu năm!

Đôi ta khấn nguyện .
Quê hương thanh b́nh.
Đồng xanh lúa chin
Mẹ ǵa cười tươi.

Nhưng rồi mộng ước !
Có bao giờ thành.
Giặc về khắp nẻo .
Đôi bờ chia ly!

Trời xuân tan tác
Hoa xuân úa tàn!
Hồn Xuân lưu lạc!
Về đâu về đâu?

Thân trai chiến trận.
Gío cát lấp vú.
Mùa Xuân lạc mất.
Biết t́m nơi đâu?

Chiều nay bên song.
Lặng nghe Xuân về.
Hương ḷng thắp nén .
Nhớ mùa Xuân cũ,
T́nh Xuân u hoài!

MiSa