Xuân nầy nhớ xuân xưa

-sLs-

Uy dũng quân Nam sóng biển tràn
Vó ngựa tung trời tiếng hư vang
Quyết tâm diệt hết quân xâm lược
Một lũ Tàu Ô quá bạo tàn...

Ngựa hồng kiếm bạc hiên ngang quá
Mắt sáng như sao dũng như thần
Tướng sĩ nức ḷng đền ơn nước
Loạn tên, lửa đạn sá ǵ thân...

Rượu thịt ê hề và gái đẹp
C̣n nguyên trong trại, giặc cong lưng
Nghi Đống thần ṿng về dẫn mạng
Tiếng reo chiến thắng dậy vang lừng ...

Mùng 5 tết mùa xuân Kỷ Dậu
Xác giạc Tàu ngập cả Nhị hà
Sĩ Nghị chạy thôi quên ấn tín
Hoa thanh b́nh nở khắp mọi nhà...

Tết Mậu Thân Bắc quân tráo trở
Quên lời cam kết tạo tóc tang
Thế hạ phong bước đầu bỡ ngỡ
Quân Nam kiêu dũng thắng vẻ vang...

Nguyễn Huệ điều quân như vũ băo
Tàu Ô nhắc lại c̣n kinh hoàng
Năm nầy có giống mùa xuân trước?!
Sao đỏ, búa liềm vụn vỡ tan !!

Cờ vàng Lê Lợi, kiếm Quang Trung
Đất Việt trời Nam vẫn khí hùng
Con thuyền tổ quốc không ch́m được
Cộng Đảng tới ngày phải cáo chung ...

thylanthảo