SỐNG V̀ DÂN, CHẾT V̀ NƯỚC!

SỐNG V̀ DÂN, CHẾT V̀ NƯỚC!
*
Thành kính tưởng niệm:
-Những CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG H̉A đă tuẫn tiết sau ngày 30-4-1975.
-Những THÂN NHÂN CỦA LÍNH đă cùng chọn sự hy sinh cao cả ấy.

*
Thà chọn chết hiển vinh hơn sống nhục,
Thật kiêu hùng khí phách những Tôi Trung
Sống v́ dân cho đến phút sau cùng!
Chết v́ nước, thơm lừng gương Tuẫn Tiết!

Những Ngọn Đuốc Hy Sinh hoài bất diệt
Sáng mọi miền trên đất Việt, khí thiêng
Quên t́nh riêng, đem tâm huyết lưu truyền
Ḷng quyết liệt giương cao Cờ Chính Nghĩa.

Binh Sĩ, Tướng, Hạ Sĩ Quan, Úy, Tá
Cấp bậc nào cũng cao cả như nhau!
Nuốt nghẹn ngào, nén lệ ứa, ḷng đau,
Máu cùng đổ, tô hào hùng chính khí.

Thật sĩ khí, ngời oai nghi Chí Sĩ
Nợ nam nhi tận tụy dưới quân kỳ
Áo chiến y nhuộm thắm chí lừng uy
Đường lập chí: tô rạng ngời công lư!

Ư Nga,
Bài đọc thêm:
NHỮNG CON SỐ LỊCH SỬ TÙ NHÂN VNCH TRONG TÙ VIỆT CỘNG
http://trangnhachinook.com/archives/1551


VINH DANH ANH

Em viết cho Anh, người Lính Cộng Ḥa
Bài thơ yêu dân, vần thơm thương nước
Thơ bước theo Anh, người không nhu nhược
Chiến đấu kiêu hùng bảo vệ Quê Cha!

Anh dũng, can trường Anh từng vượt qua
Chống bọn gian tà ăn xuôi, nói ngược
Bao nhiêu anh hùng lớp sau nối trước
Chưa hề chùn bước v́ mảnh san hà.

Em viết cho Anh, người Lính Cộng Ḥa!

Ư Nga