NGUYỆN CẦU DƯỚI TRĂNG

“Có phải thế nhân khi gặp cơn hoảng loạn...
Con Chúa cầu Chúa, con Phật cầu Phật...
Để tắm mát tâm linh!”. DTDB

Trăng rằm tṛn đẹp mỹ danh hằng nga
Tỏa sáng muôn phương tươi thắm an ḥa...
Thanh khiết đài trang... vạn loài ngưỡng mộ
Yểu điệu rèm mây kiều diễm kiêu sa

Không gian rền vọng thánh đường cầu kinh
Chùa vẳng chuông ngân trong thuở thanh b́nh
Nhân thế hân hoan thảnh thơi hạnh phúc
Sầu, đau, thương, hận... cũng kiếp phù sinh!

Cơn buồn chợt đến mấy tháng vừa qua
Ác dịch đâu đây như sắp viếng nhà
Thế giới bàng hoàng trong cơn hỗn loạn
Thảm cảnh khóc người, hay khóc hộ ta!

Trong cơn dịch bịnh ai mất, c̣n ai?
Âu lo thấp thỏm ngày lại qua ngày
Đau đớn nào bằng sanh ly tử biệt...
Có nghĩa ǵ đâu nghĩ chuyện tương lai!

Thế gian êm ả tắm dưới ánh trăng
Mắt đẫm lệ nḥa hiu hắt băn khoăn
Nhân sinh xáo trộn v́ cơn ác dịch
Ḷng người đớn đau... tan vỡ bóng hằng!

Thế giới thành tâm khấn nguyện an ḥa...
Chúa, Phật, từ bi... dù ở đâu xa?
Xin rải Cam Lồ tiêu trừ ác bịnh...
Diệt trừ dịch Vũ Hán Corona

Muôn loài vạn vật trên khắp năm Châu
Không hề phân biệt Mỹ, Việt, Tây, Tàu...
Cho dù kẻ đă gây nên thảm cảnh...
Khổ sầu ai oán... cũng một niềm đau!

Trăng trong huyền diệu xin ban phép mầu
Cứu lấy nhân gian trên quả địa cầu...
Ác dịch Cộng Tàu rắc gieo tang tóc...
Được sớm diệt trừ... ân nghĩa thâm sâu

Trăng ơi có thấu trong tận đáy ḷng
Tâm thành khấn nguyện... khao khát chờ mong
Ngập ánh vàng trăng đêm rằm ngạo nghễ...
Xin ban nhân thế hạnh phúc ân hồng...

Đêm lại từng đêm... tỏa ánh trăng thanh
Gió thổi vi vu nhă khúc nhạc lành...
Trừ diệt dịch Corona Trung Cộng
Cảm tạ ơn Trời, nguyện ước dưới trăng...

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

Email: dtdbuon@hotmail.com