DẶN D

Đy Kim Lăng, ni rừng thm kn
Đon t binh xiềng xch dật dờ
Tuấn kiệt trời Nam i! Thin định
Gi rừng than thở khc bơ vơ.

Nguyễn Tri con- Đy lời tm huyết
Giặc cậy đng tn ph qu hương
Thương cha con theo chn đưa tiễn
Ướt lệ tnh thm khc bước đường

Gấm vc trời Nam l xương mu
Của tiền nhn đổ giữ ni sng
Bắc phương, mun đời qun v đạo
Xm lấn bin cương ph Lạc Hồng

Vua Hng dựng nước ngn năm trước
Đường gươm Lạc Việt vẫn chuyền tay
Địa linh, ho kh sinh anh kiệt
Đuổi giặc Tu bỏ chạy di

Ng Quyền với tướng Trần Hưng Đạo
Nhuộm đỏ Bạch Đằng mu ngoại xm
Nguyn Mng tn c lun kiu ngạo
Tuấn kiệt trời Nam xa d tm

Thương cha con hy lo cho nước
Quốc ph tiếc g mạng Phi Khanh
Dn Nam đang sống đời n lệ
Con hy về mưu việc ph thnh

Chữ hiếu tnh thm lng cha hiểu
Chữ trung kia mới đng khuyn vng
Đu thể để giặc th nhủng nhiểu
Con về gp sức giữ giang san

Dn ta d t nhưng khng thiếu
Tuấn kiệt, anh ti, chữ tận trung
Phải đnh cho qun t tan tc
Cho giặc Tu kia biết anh hng !

Nam nhi l phải v đại nghĩa
Đừng khc nhẹ mnh thi nữ nhi
D phải trường kỳ trong lao khổ
Đuổi lũ xm lăng dựng quốc kỳ

thylanthảo