Người VN cần thay đổi.

Đặng Chí Hùng

Tất nhiên là không phải người VN nào cũng như nội dung status ngắn này viết. Nhưng những người không nằm trong số ví dụ dưới đây cần làm tốt hơn nữa để thay đổi VN nói chung và cả những thế hệ sau để người VN không c̣n những con người như ở dưới....

Đó là những nhà báo, dư luận viên và đảng CsVN đă hả hê khi các nước khác bị dịch cúm Tàu và lấy VN với những sự thật đă bị che giấu mà hả hê.. Họ vui mừng như dân Tàu cộng khi nước Mỹ bị dịch Cúm Tàu. Trong khi chính đảng CsVN lại đi nhận sự giúp đỡ tiền, thuốc từ Mỹ. Đây là một sự khốn nạn của đảng CsVN, dư luận viên và một số người VN ấu trĩ luôn mang trong ḿnh tư tưởng "Thù Mỹ".

Đó là sự khốn nạn.

Đó là những người trước kia vượt biên v́ họ nói rằng họ không ở được với Cs mà nay lại đi ủng hộ phe thiên tả, phong trào lấy chủ nghĩa Cs làm nền tảng. Đó là sự phản bội lại chính lời nói của họ khi họ xin vào Mỹ. Chuyện yêu thích Trump hay ai đó không phải phe tả th́ b́nh thường, ghét Trump cũng là thường. Nhưng chạy trốn cs mà lại ủng hộ thân cộng th́ đúng là sự phản bội...

Đó là những người ngày nay đi Mỹ dạng tị nạn nhưng lại chống lại nền cộng ḥa của đất nước đă cưu mang họ. Họ chống lại cả cộng đồng tị nạn đă gửi tiền, kư thỉnh nguyện thư, kêu ca khắp nơi cho họ và gia đ́nh. Đó là sự "qua cầu rút ván".

Đó là những dạng người luôn hô hào đấu tranh dân chủ, chống Tàu, yêu nước. Nhưng họ không chửi Cs, Không chửi Tập, không chửi HCM mà lại chửi Trump... Đó là dạng người "Lá mặt lá trái".

Với 4 dạng người này, họ không phải là số nhiều nhưng lại là nỗi xấu hổ của người VN. Đă đến lúc người VN cần nh́n nhận 4 dạng này đă góp phần làm cho người VN chúng ta cứ bị "quả báo" măi không thoát ra khỏi kiếp nhược tiểu bởi v́ người VN c̣n tồn tại 4 dạng: Khốn nạn, phản bội, qua cầu rút ván, lá mặt lá trái.

Đă đến lúc người VN cần thay đổi để có một môi trường tốt đẹp hơn cho những thế hệ tương lai không c̣n nhiều 4 dạng này... Thế th́ đất nước VN mới có tương lai tốt hơn..

Cũng cần nói thêm: Tôi có nhiều bạn bè không ưa ông Trump nhưng tôi và họ vẫn không mất t́nh bạn bởi họ khác 4 dạng trên: Họ biết cái ǵ ông Trump làm tốt và chưa tốt, họ không thích ô Trump nhưng họ không mê mẩn đám thiên tả của nước Mỹ...

ĐCH