NHỚ BẠN HIỀN !

Thân tặng mấy Ông Ngoại .

Ngày ấy Anh lên thuyền vượt biển .
Tôi ở lại nhỏ lệ triền miên .
Ngày nhớ đêm trông , tin én nhạn .
Thức suốt năm canh nhớ Bạn hiền .
* * *
Ngày Anh đi không Ai đưa tiển .
Tôi u hoài che dấu niềm riêng .
Trời xa xứ lạ Anh có biết ? .
Tôi quê nhà đứng đợi ngoài hiên .
* * *
Anh đi mà lòng Tôi ước nguyện .
Cho con thuyền đỗ bến bình yên .
Dù bão tố phong ba ,sóng cả .
Mà tình Bất Khuất chẳng ngả nghiêng .
* * *
Anh ra đi mang cả hồn thiêng .
Vai gánh nặng một cỏi ba miền .
Tình yêu đó ,lòng Anh chôn chặt .
Anh nhớ về tao ngộ đoàn viên .

NGộ KHông 332 .