TRIẾT LƯ HÀNH ĐỘNG
TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG
VN HẢI NGOẠI


"Quân-Tử hoà nhi bất đồng
Tiểu nhân đồng mà lại bất hoà."


• TRẦN-XUÂN-THỜI

Xă hội là một cộng đồng chung sống giữa người và người trên hai b́nh diện T̀NH và LƯ. Để truyền thông cái t́nh và hoằng dương cái lư, tự cổ con người đă biết dùng văn tự để chuyển tải tư tưởng.

“Nhập thế cục bất khả vô văn tự “

Sự thông đạt tư tưởng cho tha nhân trong CĐNVQG chẳng những để chuyển tải tư kiến mà chủ-đích chính là tạo nên giao-thoa giữa các QUAN ĐIỂM DỊ và ĐỒNG trong tinh thần tiến bộ và hiểu biết của người Việt quốc gia: “Ai không đồng quan-điểm với ta không có nghĩa là người đó chống đối ta” hầu t́m ra một đường hướng thích hợp, một hướng tiến chung” cho Cộng-Đồng Việt-Nam Hải-Ngoại. Trong đó mọi người đều có cơ hội tham-gia tranh luận, thể hiện trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm tập thể, phối trí lại nhân sự trong mọi tổ chức địa phương và trên b́nh-diện quốc gia, tận dụng tài nguyên cơ-hữu, kết chặt thân t́nh, kết tinh chí- hướng, chung sức xây dựng Cộng-Đồng Việt Nam vững mạnh cho hiện tại và tương lai .

Ai trong chúng ta cũng nhận định được rằng: Chúng ta không thể t́m quên hay chối bỏ cái bản sắc VIỆT TỘC để tự ḿnh tan loảng vào xă-hội bản xứ. Văn hoá Việt Nam là tất cả những ǵ thể hiện sự hiện hữu của người Việt trên mảnh đất chúng ta đang sống, do đó ngôn ngữ, diện mạo, phong tục, tập quán không thể nhất đán để bị đồng hoá với các đặc trưng văn hóa của các sắc dân khác. Chúng ta đă: “Vượt biển trèo non, lên ghềnh xuống thác đấu sức với ba đào, thi gan cùng sương tuyết, trải qua biết bao nhiêu là nguy hiểm mới có cảnh tượng ngày nay”. Chúng ta đang làm lại cuộc đời với một sức sống mănh-liệt và kiên tŕ, không hề e ngại gian khổ với hai bàn tay trắng và một khối óc năm liệu bảy lo: Lo cho bản thân, cho gia đ́nh, cho cộng đồng VN hải ngoại và cho Quê-Hương:

Chúng ta đă nhập cuộc thế th́ không thể uỷ mị bi quan chán chường không phải lẽ v́ trời hành đạo cốt giúp người tự-lực tự-cường chứ không giúp người biếng nhác hay nhụt chí tiến thủ.

"Thiên hành kiện quân tử dĩ tự cường bất tức

Cố tài giả bồi chi, khuynh giả phúc chí"

Trời hành đạo rất mạnh mẽ, quân tử phải làm việc không ngơi nghỉ. Người có tài th́ được đôn đốc thêm lên, lười biếng th́ buông thả.

Hănh diện về Thánh Gióng Phù Đổng Thiên Vương là biểu tượng quật khởi oai hùng nhằm trả thù cái thực tại đắng cay của một dân tộc thường bị Bắc phương trấn áp.

Ngày nay h́nh ảnh hào hùng đó vẫn c̣n sống măi trong tâm khảm của mọi người. Dù chúng ta phải tha hương, sống nhờ, ở đậu, học nhờ viết mướn, nhưng “Tứ Hải Giai Huynh Đệ” bốn bể đều là Anh Em, không nên quá tự tôn về nguồn gốc dân tộc mà cũng chẳng tự ti, khắc khoải về thân phận tha hương của kiếp sống lưu đày.

Hoa-Kỳ, và các quốc gia tự do tiền tiến khác là quê-hương quốc tế của những người có ư-chí tự do, ư chí tự tồn, và ư chí bá chủ di dân đến sinh cơ lập nghiệp và tạo nên những quốc gia hùng mạnh. Việt kiều chúng ta đang dơng dạc đường hoàng xây dựng lại cuộc đời trong tinh thần tương thân tương ái.

Người là loài thọ sinh có tinh thần xă hội thể hiện qua nhu cầu bẩm sinh: Nhu cầu Kết Hợp. Kết hợp là nhu cầu thiết yếu trong công tác xây dựng Cộng-Đồng VN hải ngoại trong tinh thần hoà hợp đúng với thái độ của Quân Tử “Hoà Nhi Bất Đồng”.

Bất đồng là lẽ đương nhiên v́ “Bá nhân bá tánh” tuỳ hoàn cảnh gia đ́nh, xă hội, giáo dục, môi trường sinh sống mà có thể mỗi cá nhân có một nhân-sinh-quan và vũ-trụ-quan riêng biệt. Cách xử thế và giải quyết vấn đề khác nhau dù cùng chung mục đích hay đường nào cũng đến La-Mă.

Lại nữa, dân chủ khác với độc tài v́ trong xă hội dân chủ không có sự đồng-nhất về tư-tưởng. Nhưng sự tôn trọng quan điểm khác biệt hay dị đồng không có nghĩa là mạnh ai nấy làm v́ như thế sẽ tạo nên sự hỗn loạn.

Tôn trọng quan điểm dị, đồng nhằm mục-đích tạo nên giao thoa tư-tưởng thể hiện qua sự phát biểu ư-kiến và tranh-luận trong tiến tŕnh kiến tạo một phương thức, một giải pháp hợp lư. Hợp lư ở đây có nghĩa là không t́m ra lư lẽ nào hay hơn nữa trong một hoàn cảnh nào đó thuận theo ư kiến chung của mọi người mà thiểu số bất đồng vẫn phải tuân phục.

Chính nguyên tắc tôn trọng “Ư Chí Chung” điều hướng sinh hoạt của xă hội dân chủ. Do đó cái thái độ “Được làm vua thua làm giặc” chẳng những lỗi thời mà c̣n chứng tỏ tŕnh độ thiếu trưởng thành trong sinh hoạt dân chủ.

Do đó khi lao ḿnh vào sinh hoạt xă hội nhất là những Cộng Đồng có tinh thần dân chủ tiến bộ như các Cộng-Đồng VN, các nguyên tắc điều hướng phải được tôn trọng để tránh hành động lệch lạc như “Đánh bạc thua th́ đ̣i tiền lại, bầu bán thất cử th́ quay ra phản đối” sinh ra xung khắc thất lợi cho t́nh đoàn kết, thống nhất của khối Việt tự-do và đi ngược lại nguyên tắc dân chủ.

Trong xă hội dân chủ không ai có quyền khống chế người khác, nhưng một khi đă nhập cuộc sinh hoạt chung th́ phải tôn trọng các nguyên-tắc sơ đẳng của tṛ chơi dân chủ dựa trên TINH THẦN TỰ CHẾ NGỰ. Tự chế không phải là mỗi người tự tiện làm theo ư thích của ḿnh mà phải thực hiện nguyện vọng của ḿnh theo nguyên tắc chung đă thoả thuận, dù những ǵ đă thoả thuận có thể giảm bớt phần nào quyền lợi riêng tư của ḿnh.

Montesquieu đă thể hiện quan niệm căn bản này qua cuốn Vạn Pháp Tinh Lư (Esprit des Lois) như sau:

“Si un citoyen pouvait faire ce qu'il veut, il n’aurait plus de liberté; Parce que les autres auraient tout de même ce pouvoir”

Ai cũng muốn làm theo ư ḿnh, và mọi người cũng hành động như vậy th́ xă hội sẽ rối loạn và dĩ nhiên không c̣n tự do nữa. Do đó xă hội dân chủ được kiến tạo bởi những người có tinh thần tự chế và hy sinh phần nào quyền lợi riêng tư cho đại cuộc như lời của Khuất Nguyên:

“Gặp trường hợp phải cân nhắc giữa quyền lợi cá nhân và quyền lợi của quốc gia dân tộc th́ người quân tử phải hy sinh quyền lợi cá-nhân để phục vụ quyền lợi quốc gia dân tộc."

Cũng chính v́ tinh thần trọng đại nghĩa mà biết bao vị anh hùng liệt nữ đă hiến thân để bảo vệ Quốc-Gia Dân-Tộc. John Locke cũng đă viết về tinh thần tự chế trong tác phẩm Luận về Chính Quyền Dân-Sự (Second Treaty On Civil Government).

“Men had once lived unrelated lives in a state of nature. At a certain stage of development, they entered into a SOCIAL CONTRACT with one another, thereby creating both a Society and a Government. By terms of the contract, each individual surrendered part of his natural rights and in return received protection and other advantages of organized government... What is right or wrong being determined by the WILL OF THE MAJORITY”.

Như thế chúng ta nhận thấy, tự cổ trong trạng thái thiên nhiên con người sống rời rạc, vô tổ chức nhưng đến một giai tŕnh tiến triển nào đó con người đă biết ngồi lại với nhau để đạt đến sự kết ước gọi là XĂ ƯỚC (Social contract) nhằm xây dựng xă hội và chính quyền.

Khi kết ước như vậy con người đă trao một phần quyền hạn của ḿnh cho Cộng Đồng, hay nói khác đi đă tự chế ngự bớt quyền thiên nhiên của ḿnh để hoà đồng vào đời sống xă hội và để đổi lấy sự an toàn và các phúc lợi khác do Cộng Đồng cung ứng.

Điểm căn bản là ư chí của đa số tạo nên Ư CHÍ CHUNG (The will of the Majority) chỉ đạo hành động của mỗi cá nhân phù hợp với nguyện vọng của đa số.

Ư chí chung sẽ quyết định hành vi cá nhân đúng hay sai theo tiêu chuẩn do đa số quyết định qua luật pháp chi phối sự điều hành guồng máy quốc gia và hành vi của mỗi công dân.

Bằng vào những nhận định thiết thực và những nguyên-tắc căn bản chúng ta đang tiến trên con đường xây dựng lại cơ-chế dân chủ cho các Cộng Đồng Việt Nam nơi miền xa đất lạ này trong tinh thần nhường nhịn lá lành đùm lá rách, chung lưng đấu cật, kết chặt thân t́nh và kết tinh chí-hướng với thái độ tương kính và học hỏi lẫn nhau v́ người nào cũng có điều hay đáng cho ḿnh học hỏi. Không ai toàn mỹ toàn thiện mà cũng không ai sống thừa.

Tương kính lẫn nhau là bước đầu trên ngưỡng cửa xây dựng t́nh huynh đệ đại đồng. Tương kính sẽ mang lại sự hoà thuận, hoà thuận sẽ mang lại sự thành tâm, có thành tâm, mới có chánh ư, có chánh ư sẽ biết phục thiện học hỏi lẫn nhau bồi ưu bổ khuyết.

Người phục thiện không cố chấp, không thiên vị, biết nghe điều phải, tranh luận dựa trên dữ kiện để t́m ra lẽ phải, không v́ cảm tính, vu khống, chê bai ….

Biết nghe điều phải tránh được xung khắc đưa đến tinh thần xây dựng. Khi tạo được tinh thần xây dựng th́ ngôn sẽ thuận, ngôn thuận giúp cho danh được chánh và khi đó sự ắt sẽ thành.

Trần Xuân Thời

 

       

 

 


B̀NH LUẬN

2021
2020
2019
2018
2017
2016

Ai có quyền viết sử VN?
Joe Biden thay trắng đổi đen
Trung cộng và Taiwan : Đánh hay không đánh
Toàn bộ kế hoạch của đảng Dân Chủ  
Đặng Tiểu B́nh trong chiến tranh Việt-Trung 1979

Những ưu tư về hệ thống y tế Hoa Kỳ  
Hoàng Sa giữa những phản bội và trung thành  
Trách nhiệm chính trị
Dĩ ḥa vi qúy
Môi sinh và đời sống con người  
Những kẻ phản quốc  
Bạn muốn nước Mỹ trở thành như Florida hay như California?
Sự hổn loạn không ngừng trên toàn thế giới  
Từ xung đột Israel-Hamas 2023  
Giá trị của Việt Nam Cộng Ḥa
Khi “Đồng Minh” lại nhảy vào?  
Triết lư - Hành động xây dựng CĐVN/HN  
Ai mới là Ngụy?
Sự thật sẽ giải thoát chúng ta  
Không phải nước mắt nào cũng mặn  
Quyền dân tộc tự quyết  
Người đứng bên trái bức h́nh tên ǵ?
Nhân lễ Độc Lập Hoa Kỳ  
Đọc Nguyễn Gia Kiểng: Tổ Quốc ăn năn  
Nước mắt Tây Nguyên

Ơn đăng cái con cờ
VNCH thua là đúng rồi?
Lời thật mất ḷng  
Khi bộ trưởng trả thù  
Ghẹo cho chúng chửi
Liệu nước Mỹ có thể vỡ nợ ?  
Những người tranh đấu ở VN....
Thư không niêm gửi bà Dương Thu Hương
Trăm ngh́n nhánh khổ!  
Một nền giáo dục dối trá toàn diện  
Món nợ tuổi 20  
Bạn sẽ dạy con trẻ thế nào về sự thật và lịch sử VN?
Nói với ông Bảo Ninh
Nghề ... bán nước  
Chính trị và nói láo
Một năm nói nhảm, nói láo
Hữu Loan và bài thơ "Màu tím hoa sim"
Cách chặt cánh tay nối dài...  
Bệnh háo danh  
Nội chiến Cộng Hoà  
Chính trị Mỹ đi vào cực đoan  
Lạy ông tôi ở bụi này
Tại sao ủng hộ Ông Trump?  
Thực hư tăng trưởng kinh tế 2.6% trong quư 3/2022  
Dân Tây không hiểu ǵ về nước Mỹ  
Bầu cử 2022  
Joe Biden, Một Tổng Thống bất tài...
Dân gánh lè lưỡi  
Nạn cuồng trong cộng đồng tị nạn  
Di dân, tội ác & ma túy đe dọa tới dân Hoa Kỳ  
Biden bị cuồng nặng  
Bùi Tín: kẻ đánh tráo lịch sử  
Thủ tướng của năm bộ - Dân chủ Úc có vấn đề?  
Ai cho tôi được làm người trung thực?
Ukraina: Sau 6 tháng chiến tranh  
Tôi ủng hộ Donald Trump  
Một Trung Quốc đă thấm mệt – I. Bài học Mỹ  
Ông Tập tái đắc cử chưa hẳn là chuyện xấu...  
FBI đă vượt sông Rubicon?  
Thế lực ngầm sẽ thống trị toàn thế giới  
Nếu Mỹ và Trung Quốc thực chiến, ai sẽ thắng?
Tư tưởng chủ nghĩa của Marx....  
Dốt hay nói chữ  
Tiếng Việt trong sáng  
Phản bác ông Bùi Bảo Trúc  
Hát cho một người quỳ xuống
Tin tối cao pháp viện  
Biden t́m phao để khỏi chết ch́m  
Nước Mỹ biến thái dưới Biden  
Khi Domino ngă  
Nhạc sĩ Cung Tiến ... 
Thái độ mới của Mỹ đối với Đài Loan  
Điều tra cuội...  
Cuộc chiến Ukraina: trận đồ Bát Quái

Học thuyết... chống liên xô  
Bầu tổng thống Pháp  
Hoa Kỳ hồi sinh  
Chuyện bà Clinton bao giờ chấm dứt?  
Tản mạn ngày 30 tháng 4  
Anh hề thay đổi thế giới  
Bảo vệ chính nghĩa  
Dân Việt Nam không có khả năng  
thay đổi chính phủ một cách ôn ḥa?

TT Kennedy & VN
Nguy cơ trung cộng
Biden: Một đại họa thế giới  
Biden: Bỏ rơi con người & vô trách nhiệm
Cháy nhà ra mặt chuột  
Gấu điên mà thế giới bó tay  
Putin bất ngờ trước cuộc chiến kinh tế của Châu Âu  
Tầm nh́n chính trị qua xung đột Nga & Ukraine  
Ai để Nga "chơi cha" dân Mỹ?  
Putin trong cơn tuyệt vọng  
Đây là nơi an nghỉ cuối cùng của một thằng không do người đẻ !!!  
Tranh chấp tại Biển Đông ...  
Trung Cộng cài gián điệp ảnh hưởng bầu cử ở Úc
Biden quá tầm tay
Viết cho tuổi 30

Câu chuyện "mắc dịch" 
Chính quyền ngoài hành tinh 
Năm mới bới chuyện cũ  
Điều tra cuội về biến cố 6/1/2021
Đại dịch tội ác
Tổng thống Mỹ "Giỏi nhất"