Nghề ... bán nước

Kính chào quư anh chị,

 

Trong thời gian gần đây, chúng ta đă được nghe thấy nhiều tin tức liên quan đến các thủ đoạn thâm độc của Tàu cộng trong các phương tiện truyền thông.

Cũng như các quan thầy Tàu cộng, bọn Việt cộng đă gian manh và xảo trá trong tuyên truyền từ khi được quan thầy đẻ ra.

Chúng nó đang ngấm ngầm xóa dần các bài viết có hại cho đảng và nhà nước, làm cho người Việt (trong đó có tôi) bị khó khăn hay không thể t́m được các tài liệu ấy.

Qua bài Chiếc Áo Bà Ba chúng ta thấy cái xảo trá của của cộng sản. Chúng nó đă thay chữ, viết lại lời để mà ca hát. Thật ra, các chuyện láo lếu trong ca hát cũng chẳng phải mới có sau này, hay chuyện ǵ to tát khi đem so sánh với bản công hàm dâng hiến biển đảo cho Trung cộng từ 1958.

Chuyện bán nước mà chúng nó c̣n không ngần ngại, dám làm, th́ sá ǵ các điều trái với lương tâm khác!

Trong bài b́nh luận “Nghề Bán Nước” viết cho Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi có đoạn:

“Nhưng không chỉ có cái công hàm đó. Đảng cộng sản c̣n có nhiều hành động tiếp tay cho Trung Cộng. Chẳng hạn như tấm bản đồ thế giới của bộ Tổng Tham Mưu, hay tấm bản đồ của cục Đo Đạc và các bản đồ thuộc phủ thủ tướng CSVN cho in ấn, đều có chú thích câu: “Các đảo ở Nam Hải, bao gồm cả quần đảo Nam Sa, tức Trường Sa, là thuộc lănh thổ Trung Quốc”.

Độc hại nhất là họ đă in trong sách giáo khoa môn địa lư, giảng dạy cho học sinh như sau: “Các đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa) Nam Sa (tức Trường Sa) cùng đảo Hải Nam và đảo Đài Loan… đă tạo thành một bức trường thành bảo vệ đại lục Trung Quốc”.

 

Bài “ÁoXanh Trùng Dương” đă vạnh ra cho các thế hệ môn sinh Vovinam Việt Vơ Đạo trong và ngoài nước biết rằng: Cộng sản và bọn tay sai đă dạy, đă làm video lịch sử Môn Phái sai và cố ư gây hận thù chế độ VNCH trong môn sinh và thân hữu của VVN-VVĐ, khi cho rằng chế độ VNCH đă ngăn cấm dạy VVN-VVĐ. Chẳng những thế, chúng đă dấu nhẹm sự thật về việc bọn việt cộng đă giam cầm khổ sai Cố Vơ Sư Chưởng Môn Lê Sáng đến 13 năm, và c̣n cố ư làm nhục Thầy Chưởng Môn kính mến của Môn phái Vovinam-Việt Vơ Đạo.

Trong các cách gian manh, thủ thuật 1/2 sự thật đă được dùng rất thường và thường rất hiệu quả!

Chúng đă dùng rất nhiều trong tài liệu có liên quan đến lịch sử của dân tộc. Không chỉ các tài liệu lịch sử về cuộc chiến chống cộng sản xâm lược của quân dân miền Nam (như đă đọc sai, viết láo lời của Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, và phổ biến trong TikTok mà anh An đă cho thấy), mà c̣n cố t́nh viết sai sót về lịch sử chống quân xâm lược Tàu man rợ. Thị dụ như bài học lịch sử về “Hai Bà Trưng”, như trích đoạn trong bài viết “Tiếng Trống Mê Linh:

Lịch sử của dân tộc Việt Nam trong các quyển sách gọi là “giáo khoa” trong chế độ hiện nay, đă cố ư viết sai lịch sử hay không dám viết rơ ra tất cả sự thật; chẳng hạn như quyển Tiếng Việt 3, tập 2, trang 4 và 5, có bài Tập Đọc tựa là Hai Bà Trưng. Bài giảng dạy về “Hai Bà Trưng” trong sách giáo khoa ấy gồm có 4 đoạn. Qua suốt 4 đoạn của bài Hai Bà Trưng, sách đă không hề dám ghi đích danh quân xâm lược là ai; chính là quân Đông Hán nước Tàu. Thậm chí hai chữ “phương Bắc”, cũng không dám đặt sau nhóm chữ “kẻ thù”.

V́ sao “sách giáo khoa” trong chế độ cộng sản đă không cho các cháu biết quân giặc nào đă bắt tổ tiên của ḿnh lên non t́m ngà voi, xuống biển ṃ ngọc trai, để phải làm mồi cho hùm beo, thuồng luồng, cá sấu?

Tại sao nhà nước hiện nay đă không dám cho các cháu biết giặc ngoại xâm nào đă khiến “ḷng dân oán hận ngút trời”?

Và v́ sao “sách giáo khoa” trong chế độ cộng sản ngày nay không chịu nói rơ cho các cháu biết Hai Bà Trưng đă lănh đạo nhân dân đánh đuổi quân xâm lược nào, bọn chúng đă từ đâu đến?

Không ai giảng dạy cho tuổi trẻ biết giặc Tô Định là ai, th́ làm sao các cháu có được ḷng tự hào dân tộc, các thế hệ trẻ Việt Nam không c̣n truyền thống chống giặc Tàu xâm lăng?!

Có phải chăng, nhà nước Việt cộng đă muốn như thế?!

 

Hỏi để hỏi, vậy thôi!

Chứ thật ra, không ai c̣n ngạc nhiên về cái Nhà Nước bán nước!

Hăy xem, từ hàng chục năm qua, khi ghe tàu đánh cá của người Việt ḿnh đă bị tàu Trung cộng xả đạn bắn giết, hầm chứa cá phải dùng để chứa xác ngư phủ trên tàu. Thế nhưng, báo chí truyền thông và nhà cầm quyền các cấp trong nước, vẫn không hề dám gọi đích danh bọn chúng chính là tàu của Trung Cộng, cũng không dám gọi xách mé là tàu “phương Bắc”, mà chỉ khúm núm gọi là tàu… “lạ”

…”

 

Xin thưa;

Cốt lơi của lịch sử là sự thật!

Mỗi ḍng lịch sử nước Việt ḿnh đều được viết bằng mồ hôi và máu của nhiều thế hệ. Mỗi trang sử là một mảnh hồn thiêng sông núi. Không thể chấp nhận những bài học lịch sử đă bị viết sai đi, hay không dám ghi đầy đủ sự thật.

Khi đă không viết trọn vẹn sự thật, tức là có ư đánh lừa mọi người, đă gian dối ... Và một nửa sự thật chưa phải là sự thật, mà thường là tất cả gian dối!

 

Trong “ÁoXanh Trùng Dương” tôi có tâm t́nh với quư vị làm nghề hay nhiệm vụ giảng dạy:


 

“Lịch sử của dân tộc đă và đang bị chế độ cộng sản gian manh xảo quyệt lấp liếm, thay trắng, đổi đen; chúng tô son trét phấn để che đậy bộ mặt thật bán nước cho giặc Tàu cộng.                                                                 

Thế nhưng, những kẻ lợi dụng quyền lực để bán nước, như vua Lê Chiêu Thống đưa giặc nhà Thanh sang đánh Bắc B́nh Vương Nguyễn Huệ, Trần Ích Tắc đầu giặc Nguyên để được tấn phong làm vua nước Việt... bọn chúng đều bị đền tội trước dân tộc và lưu danh xú uế trong lịch sử. Lịch sử cho thấy rằng: Cho dù cái nghề bán nước của đảng cộng sản có thật tinh xảo, cái tài nghệ bán nước, cắt đất, dâng biển đảo cho giặc Tàu, Trung cộng, có cao đến đâu chăng nữa, rồi cũng bị đồng bào vạch mặt và thẳng tay trừng trị. Kẻ bán nước sẽ có ngày phải đền tội một cách nhục nhă!

Yên lặng hay quay lưng trước sai trái cũng là đồng lơa với kẻ phạm tội!

Tiếp tay với cộng sản bán nước, giảng dạy sai lịch sử để đầu độc cả một thế hệ trẻ, là một trọng tội với dân tộc.”

 

30 tháng 3 2023

Bùi Đức Tính

 

 

       

 

 


B̀NH LUẬN

2021
2020
2019
2018
2017
2016

Ai có quyền viết sử VN?
Joe Biden thay trắng đổi đen
Trung cộng và Taiwan : Đánh hay không đánh
Toàn bộ kế hoạch của đảng Dân Chủ  
Đặng Tiểu B́nh trong chiến tranh Việt-Trung 1979

Những ưu tư về hệ thống y tế Hoa Kỳ  
Hoàng Sa giữa những phản bội và trung thành  
Trách nhiệm chính trị
Dĩ ḥa vi qúy
Môi sinh và đời sống con người  
Những kẻ phản quốc  
Bạn muốn nước Mỹ trở thành như Florida hay như California?
Sự hổn loạn không ngừng trên toàn thế giới  
Từ xung đột Israel-Hamas 2023  
Giá trị của Việt Nam Cộng Ḥa
Khi “Đồng Minh” lại nhảy vào?  
Triết lư - Hành động xây dựng CĐVN/HN  
Ai mới là Ngụy?
Sự thật sẽ giải thoát chúng ta  
Không phải nước mắt nào cũng mặn  
Quyền dân tộc tự quyết  
Người đứng bên trái bức h́nh tên ǵ?
Nhân lễ Độc Lập Hoa Kỳ  
Đọc Nguyễn Gia Kiểng: Tổ Quốc ăn năn  
Nước mắt Tây Nguyên

Ơn đăng cái con cờ
VNCH thua là đúng rồi?
Lời thật mất ḷng  
Khi bộ trưởng trả thù  
Ghẹo cho chúng chửi
Liệu nước Mỹ có thể vỡ nợ ?  
Những người tranh đấu ở VN....
Thư không niêm gửi bà Dương Thu Hương
Trăm ngh́n nhánh khổ!  
Một nền giáo dục dối trá toàn diện  
Món nợ tuổi 20  
Bạn sẽ dạy con trẻ thế nào về sự thật và lịch sử VN?
Nói với ông Bảo Ninh
Nghề ... bán nước  
Chính trị và nói láo
Một năm nói nhảm, nói láo
Hữu Loan và bài thơ "Màu tím hoa sim"
Cách chặt cánh tay nối dài...  
Bệnh háo danh  
Nội chiến Cộng Hoà  
Chính trị Mỹ đi vào cực đoan  
Lạy ông tôi ở bụi này
Tại sao ủng hộ Ông Trump?  
Thực hư tăng trưởng kinh tế 2.6% trong quư 3/2022  
Dân Tây không hiểu ǵ về nước Mỹ  
Bầu cử 2022  
Joe Biden, Một Tổng Thống bất tài...
Dân gánh lè lưỡi  
Nạn cuồng trong cộng đồng tị nạn  
Di dân, tội ác & ma túy đe dọa tới dân Hoa Kỳ  
Biden bị cuồng nặng  
Bùi Tín: kẻ đánh tráo lịch sử  
Thủ tướng của năm bộ - Dân chủ Úc có vấn đề?  
Ai cho tôi được làm người trung thực?
Ukraina: Sau 6 tháng chiến tranh  
Tôi ủng hộ Donald Trump  
Một Trung Quốc đă thấm mệt – I. Bài học Mỹ  
Ông Tập tái đắc cử chưa hẳn là chuyện xấu...  
FBI đă vượt sông Rubicon?  
Thế lực ngầm sẽ thống trị toàn thế giới  
Nếu Mỹ và Trung Quốc thực chiến, ai sẽ thắng?
Tư tưởng chủ nghĩa của Marx....  
Dốt hay nói chữ  
Tiếng Việt trong sáng  
Phản bác ông Bùi Bảo Trúc  
Hát cho một người quỳ xuống
Tin tối cao pháp viện  
Biden t́m phao để khỏi chết ch́m  
Nước Mỹ biến thái dưới Biden  
Khi Domino ngă  
Nhạc sĩ Cung Tiến ... 
Thái độ mới của Mỹ đối với Đài Loan  
Điều tra cuội...  
Cuộc chiến Ukraina: trận đồ Bát Quái

Học thuyết... chống liên xô  
Bầu tổng thống Pháp  
Hoa Kỳ hồi sinh  
Chuyện bà Clinton bao giờ chấm dứt?  
Tản mạn ngày 30 tháng 4  
Anh hề thay đổi thế giới  
Bảo vệ chính nghĩa  
Dân Việt Nam không có khả năng  
thay đổi chính phủ một cách ôn ḥa?

TT Kennedy & VN
Nguy cơ trung cộng
Biden: Một đại họa thế giới  
Biden: Bỏ rơi con người & vô trách nhiệm
Cháy nhà ra mặt chuột  
Gấu điên mà thế giới bó tay  
Putin bất ngờ trước cuộc chiến kinh tế của Châu Âu  
Tầm nh́n chính trị qua xung đột Nga & Ukraine  
Ai để Nga "chơi cha" dân Mỹ?  
Putin trong cơn tuyệt vọng  
Đây là nơi an nghỉ cuối cùng của một thằng không do người đẻ !!!  
Tranh chấp tại Biển Đông ...  
Trung Cộng cài gián điệp ảnh hưởng bầu cử ở Úc
Biden quá tầm tay
Viết cho tuổi 30

Câu chuyện "mắc dịch" 
Chính quyền ngoài hành tinh 
Năm mới bới chuyện cũ  
Điều tra cuội về biến cố 6/1/2021
Đại dịch tội ác
Tổng thống Mỹ "Giỏi nhất"