Quyền Dân Tộc Tự Quyết


Trần Xuân Thời

Quy Niên Trưởng, Huynh trưởng và Chiến hữu,

Tổng hội được h́nh thành nhằm: Duy tŕ và phát triển t́nh huynh đệ chi binh và nêu cao tinh thần Tổ Quốc-Danh Dự Trách Nhiệm. Trước đây, Bản Tin đă đề cập đến cuộc chiến chính nghĩa chống Cộng Sản xâm lăng của Việt Nam Cộng Ḥa .

Trong số này chúng tôi xin đề cập đến vấn đề của Việt Nam hiện nay, dù nh́n dưới khía cạnh nào chăng nữa th́ cũng không thể phủ nhận đó là vấn đề Việt Nam mất quyền “Dân Tộc Tự Quyết” phần v́ Thực dân, phần khác v́ Cộng sản.

Số là, sau thế chiến thứ hai (1939- 1945), đa số các quốc gia bị trị được trả tự do. Việt Nam có cơ hội được tự do khi chế độ thuộc địa được giải thể (decolonization). Trước 1954, Việt Nam là một quốc gia thống nhất, dù tự do bị hạn chế nhưng không đến nỗi tự do bị huỷ diệt. Nhưng khi mặt trận Việt Minh thực thi chính sách Cộng Sản hoá Đông Đương th́ người dân phải bán tài sản, kể cả ruộng vườn, trâu, ḅ để đóng thuế nông nghiệp cho Việt Minh. Thậm chí làm thịt gà cúng giỗ tổ tiên cũng phải xin phép. Người dân bị Việt Minh khủng bố đến tận xương tuỷ. Việt Minh đấu tố địa chủ để cướp tài sản, sát hại lănh tụ các chính đảng để độc quyền cai trị, tiêu diệt tự do tôn giáo để dành độc quyền tôn thờ các lănh tụ Cộng Sản vô thần. Hôm nay, lỡ lời hỏi bè bạn “Hồ Minh nhưng h́nh mô?” là ngày mai thấy đầu bác lư bị treo ṭng teng trên cổng chợ.

Việt Minh hay đảng Cộng sản là một tổ chức khủng bố và khuynh đảo, mượn danh nghĩa giải phóng để tước đoạt quyền sống của con người. Cộng sản biết, nếu để cho t́nh h́nh chính trị thế giới diễn biến ḥa b́nh một cách tự nhiên th́ bất lợi cho phe Cộng sản. Nếu Việt Nam được trả tự do th́ Việt Minh sẽ không c̣n có lư do tồn tại. V́ thế, khối Cộng Sản Quốc Tế đă giúp Hồ Chí Minh gấp rút áp đảo căn cứ Điện Biên Phủ, dù phải hy sinh xương máu của 30 ngàn thanh niên Việt Nam, để áp lực đưa vấn đề Việt Nam ra bàn Hội nghị Geneva năm 1954.

Dự mưu của Việt Minh Cộng sản nhằm cộng sản hoá toàn cơi Việt Nam. Những âm mưu này không thực hiện được v́ sợ phản ứng của Hoa Kỳ nên Thực dân và Cộng sản đă đơn phương kư kết Hiệp Định Geneve, chia cắt Việt Nam thành hai miền Nam Bắc: Miền Nam (dân chủ tự do) và Miền Bắc (độc tài cộng sản), để giành một nửa giang sơn cho phe Cộng sản ngoài ư muốn của nhân dân Việt Nam. Nhân dân Miền Bắc, một nửa giang sơn và một nửa dân tộc Việt Nam, đă bị tước đoạt mất quyền tự quyết, buộc ḷng phải sống dưới ách độc tài Cộng sản từ năm 1954. Miền Nam Việt Nam, may mắn hơn, được sống dưới chính thể tự do, nhưng tiếc thay những phần tử “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản và ma thực dân”, lợi dụng tự do để phá hoại VNCH qua hai giai đoạn Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Ḥa.

Dù chính phủ VNCH đă vận dụng sách lược ứng phó, nhưng đến năm 1975, v́ thiếu quân lương, vũ khí đạn dược, trong khi đó khối Cộng sản Quốc tế nỗ lực giúp loạn đảng Cộng Sản Hà Nội xâm lăng và cộng sản hóa mảnh đất thân yêu c̣n lại nên VNCH phải lui binh.

Chính Phủ và Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa vẫn trường tồn sau ngày 30-4-1975. Phần th́ cố thủ trên quê hương thống khổ, phần th́ di tản chiến thuật ra hải ngoại, nhưng vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh tái lập tự do, dân chủ và sự toàn vẹn lănh thổ cho tổ quốc Việt Nam. Một em bé té xuống cũng biết đứng dậy, huống chi là một dân tộc. Quốc kỳ và Quân kỳ VNCH vẫn tung bay trong tâm hồn con Hồng cháu Lạc từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau và phất phới muôn phương, vạn hướng khắp năm châu, bốn bể.

Tinh thần quốc gia tự do của dân tộc Việt Nam được thể hiện qua các hoạt động văn hoá, xă hội, kinh tế, chính trị của Cộng Đồng Việt Nam Tự do hải ngoại mà Cộng sản Hà Nội mệnh danh là những thế lực đối nghịch.

Về chính trị, khối công chức, cán bộ, chính giới các ngành phục vụ VNCH di tản ra hải ngoại vẫn tiếp tục phục cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Về quân sự, ngoài tập thể chiến sĩ cố thủ trên quê hương, tập thể Chiến Sĩ QLVNCH di tản ra hải ngoại cũng đă được đoàn ngũ hóa như Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại. Tại mỗi quốc gia, tiểu bang đều có Hội Chiến Sĩ QLVNCH và các Tổng Hội Chiến Sĩ các quân, binh chủng, các Tổng Hội Cựu sinh viên Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quan và Binh Sĩ của các quân trường Hải, Lục, Không quân mà quân số tổng cộng không dưới vài sư đoàn đang tích cực sinh hoạt xây dựng Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại trong t́nh huynh đệ chi binh, sẵn sàng đông tiến để giải phóng quê hương khỏi ách độc tài Cộng sản, tay sai của Hán tộc.

Như đă đề cập, vấn đề chung của chúng ta là vấn đề tranh thủ nhân tâm quốc tế để giành lại quyền “Dân Tộc Tự Quyết” cho dân tộc Việt Nam. Đây là một cuộc vận động của người Việt Quốc Gia trên toàn thế giới. Đừng nghĩ chỉ nên làm việc ǵ có lợi cho cá nhân ḿnh hay đoàn thể của ḿnh để rồi bôi bẩn các đoàn thể khác mà nên tranh đấu cho quyền lợi chung của cả dân tộc trong tinh thần Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm. Chúng ta thực thi mục tiêu giải phóng dân tộc khỏi ách độc tài đảng trị, để giành lại quyền dân tộc tự quyết cho toàn thể đồng bào có cơ hội tự chọn lấy thể chế chính trị mà đồng bào mong ước. Ai muốn sống nô lệ th́ cứ chọn thể chế độc tài, ai muốn làm chủ thân phận ḿnh, sống đời sống tự do th́ chọn dân chủ.

Nói khác đi là thực thi quyền dân tộc tự quyết. Fair play! Hiện nay, muốn giành lại quyền dân tộc tự quyết cho Việt Nam, ngoài vấn đề dân vận, quân vận, chúng ta chẳng những vận động với các quốc gia tự do đă kư vào các văn kiện quốc tế liên quan đến Việt Nam, mà c̣n phải vận động với tất cả các quốc gia tự do, thành viên của Liên Hiệp Quốc, nơi có người Việt Quốc gia sinh sống để xin hỗ trợ kế hoạch đ̣i trả lại quyền dân tộc tự quyết cho toàn dân Việt Nam.

Đảng CS th́ quyết tâm không muốn cho đồng bào Việt Nam hưởng quyền dân tộc tự quyết được thể hiện qua phương thức bầu cử tự do. V́ nếu có bầu cử tự do th́ đảng Cộng sản sẽ thất cử và bị giải tán, không có cơ hội kềm kẹp, sát hại sinh mạng và đục khoét tài sản của dân chúng. Ngày nay, nhờ hiện trạng những nước theo chủ nghĩa Cộng Sản quá ít so với các quốc gia dân chủ tự do, với tỷ số 4 nước độc tài so với trên 190 quốc gia dân chủ, nếu chúng ta làm việc có hệ thống, liên tục trong tinh thần đoàn kết th́ đại nghiệp cứu quốc ắt sẽ được chóng thành.

Người Việt quốc gia trên toàn thế giới phải vận động với các quốc gia dân chủ bằng nhiều phương thức khác nhau như văn hoá, xă hội, kinh tế, chính trị, tùy hoàn cảnh của mỗi địa phương. Khi Việt Nam được tự do th́ mọi công dân được hoan hỉ, hạnh phúc về tinh thần, đời sống vật chất sẽ được phong phú, tự do di chuyển, tự do buôn bán, tự do đóng góp nhân tài, vật lực, xă hội sẽ hưng thịnh.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng sản Hà Nội, đă tuyên bố là quân, công, cán, chính Cộng sản Hà Nội phải áo xiêm buộc trói lấy nhau để pḥ trợ đảng Cộng Sản, nếu không th́ mất hết quyền lợi, giải giáp quy điền. Đó là thái độ gà què ăn quẩn cối xay. “Ở không yên ổn, ngồi không vững vàng. Ma đưa lối, quỷ đưa đường. Lại t́m những chốn đoạn trường mà đi”.

Từ năm 1950 đến 1980, chủ nghĩa CS chiếm gần ½ thế giới. Hiện nay chỉ c̣n lại 4 nước: Tàu Cộng, Cuba, Bắc Hàn và Việt Nam là bằng chứng suy tàn của chủ nghĩa Cộng sản Thế giới. Chủ nghĩa Cộng sản đang tuột dốc, rơi vào vực thẳm, cũng như nước sông Hoàng Hà từ lưng trời rơi xuống biển khôn vờn trở lại. “Hoàng hà chi thủy, thiên thượng lai. Bôn lưu đáo hải, bất phục hồi.”

Quyền “Dân Tộc Tự Quyết” (Right to Self Determination)

(1)Ư niệm Dân Tộc Tự Quyết đă được đề cập đến từ thế kỷ thứ 16 “All nations have the right to govern themselves and can accept the political regime it wants, even if it is not the best”. Các dân tộc có quyền tự trị và chấp nhận chế độ chính trị theo ư muốn, dù chế độ đó chưa được hoàn mỹ. Năm 1918, Tổng Thống Hoa Kỳ Woodrow Wilson (1913-1921) đă từng tuyên bố “National aspirations must be respected, people may now be determined and governed only by their own consent. “Self-determination” is not a mere phrase; it is an imperative principle of action”. Nguyện vọng của các quốc gia phải được tôn trọng, các dân tộc từ nay có thể tự quản theo ư muốn của ḿnh. Dân tộc tự quyết không phải chỉ là một từ ngữ, mà là một nguyên tắc hướng dẫn hành động.

(2) Chương 1, Điều 1, khoản 2 của bản Hiến Chương Liên Hiệp Quốc (United Nations Charter- 1945) đă ấn định: “The purpose of the United Nations is to develop friendly relations among nations based on the respect for the people of equal rights and self-determination of peoples, and to take appropriate measures to strengthen the universal peace”.

Mục đích của bản Hiến Chương Liên Hiệp Quốc là để phát triển liên hệ thân hữu giữa các quốc gia đặt căn bản trên sự tôn trọng nguyên tắc công bằng và quyền dân tộc tự quyết của các dân tộc và áp dụng những biện pháp thích nghi để thăng tiến nền hoà b́nh thế giới. Chủ trương này c̣n được đề cập đến trong hai Công Ước về quyền chính trị ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) và quyền kinh tế xă hội ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) do Liên Hiệp Quốc ban hành: “All peoples have the right of self determination. By virtue of that right, they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural developments”. Tất cả các dân tộc đều có quyền tự quyết. Bằng vào quyền này, họ được tự do quyết định về thể chế chính trị và tự do theo đuổi sự phát triển về kinh tế, xă hội và văn hóa của họ”.

3) Chương 15 của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (Universal Declaration of Human Rights năm 1948) ấn định: “Everyone has the right to self-determination and that no one should be arbitrarily deprived of a nationality or denied the right to change nationality”. Mọi người đều có quyền tự quyết, không ai bị tước đoạt quốc tịch hay bị từ chối quyền thay đổi quốc tịch. “Right of a people to self-determination is a cardinal principle in modern international law – Jus cogens-. The right to freely choose their sovereignty and international political status with no interference”. Quyền dân tộc tự quyết là quyền căn bản trong luật quốc tế hiện đại. Quyền tự do chọn chủ quyền và vị thế chính trị trên chính trường quốc tế mà không bị can thiệp.

Quyền Dân Tộc Tự Quyết và các Hiệp Ước Quốc Tế về Việt Nam.

(1)-Hiệp định Geneve ngày 20 tháng 7 năm 1954 do Cộng sản và Thực dân kư kết đă tước đoạt quyền dân tộc tự quyết của nhân dân Việt Nam khi quyết định chia cắt đất nước Việt Nam thành hai miền Nam Bắc trước sự phản đối của chính phủ Quốc gia Việt Nam do Quốc trưởng Bảo Đại lănh đạo. Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ đă bày tỏ thái độ qua lời phát biểu “Chính phủ Quốc gia Việt Nam yêu cầu Hội nghị ghi nhận một cách chính thức rằng Việt Nam long trọng phản đối cách kư kết Hiệp định cùng những điều khoản không tôn trọng nguyện vọng sâu xa của dân Việt. Chính phủ Quốc gia Việt Nam yêu cầu Hội nghị ghi nhận rằng Chính phủ tự dành cho ḿnh quyền hoàn toàn tự do hành động để bảo vệ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc thực hiện Thống nhất, Độc lập, và Tự do cho xứ sở”.

Đến năm 1956, (1) Chính phủ Việt Nam Cộng Ḥa bác bỏ đề nghị hiệp thương giữa hai Miền Nam Bắc v́ không thể có bầu cử tự do tại Miền Bắc do đảng Cộng Sản kiểm soát.

(2)-Hiệp định Paris (Paris Agreement on Ending the War and Restoring Peace in Vietnam) ngày 27 tháng 1 năm 1973 công nhận quyền Dân Tộc Tự Quyết của Miền Nam Việt Nam:

Chương IV Điều 9 (a) Quyền tự quyết của nhân dân Miền Nam là quyền thiêng liêng, không thể chuyển nhượng và các quốc gia phải tôn trọng. (b) Nhân dân Miền Nam Việt Nam sẽ quyết định chính phủ tương lai cho Nam Việt Nam qua cuộc bầu cử thật sự tự do và dân chủ dưới sự giám sát quốc tế. Trong thực tế Cộng sản Hà Nội đă vi phạm Hiệp Định Paris, xâm lăng VNCH và áp đặt chế độ độc tài Cộng sản lên nhân dân miền Nam Việt Nam từ 1975 đến nay.

Chapter IV, Article 9 (a): The South Vietnamese People’s right to self-determination is sacred, inalienable, and shall be respected by all countries. (b) The South Vietnamese People shall decide themselves the political future of South Vietnam through genuinely free and democratic general elections under international supervision.

Điều 19: Các quốc gia tham dự Hội nghị đồng ư triệu tập một hội nghị quốc tế trong ṿng 30 ngày kể từ ngày kư thỏa ước để công nhận thỏa ước đă được kư kết, bảo đảm chấm dứt chiến tranh, duy tŕ ḥa b́nh cho Việt Nam, tôn trọng những quyền căn bản của nhân dân Việt Nam và quyền dân tộc tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam, đóng góp và bảo đảm ḥa b́nh tại Đông Dương.

Article 19: The parties agree on the convening of an international conference with 30 days of the signing of this agreement to acknowledge the signed agreements, to guarantee the ending of the war, the maintenance of peace in Vietnam, the respect of the Vietnamese people’s fundamental national rights, and the South Vietnamese people’s right to self-determination, and to contribute to and guarantee peace in IndoChina.

Thi hành điều 19 thượng dẫn, ngày 2 tháng 3 năm 1973, 12 quốc gia họp trước sự chứng kiến của Tổng Thư Kư Liên Hiệp Quốc đă kư một văn kiện gọi là ACT (International Conference on Viet-Nam: ACT concerning the Paris Agreement on ending the War and restoring Peace in Viet-Nam.)

(3)- Định Ước (Act of the Paris Agreement on ending the War and Restoring Peace in Viet Nam), do 12 quốc gia kư ngày 2 tháng 3 năm 1973 được xem như là bản “Tông Đồ Công Vụ” của 12 vị Bộ trưởng Ngoại giao của 12 thành viên tham gia vào Ḥa Hội Ba Lê, gồm có Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Việt Nam Cộng Ḥa, Canada, Nam Dương, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Trung Cộng, Cộng sản Bắc Việt và Việt Cộng.

Bản Định Ước này quy định biện pháp áp dụng trong trường hợp có sự vi phạm Hiệp Ước Ba Lê. Định ước này có tính cách quan trọng trong vấn đề đ̣i lại quyền dân tộc tự quyết cho Việt Nam khi Cộng sản vi phạm Hiệp Định Ba Lê xâm lăng Việt Nam Cộng Hoà, áp đặt chế độ Cộng sản lên toàn dân Việt từ 1975 đến nay.

Điều 2 Bản Định Ước xác định nguyện vọng và các quyền cơ bản của nhân dân Việt Nam, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lănh thổ, quyền dân tộc tự quyết của nhân dân Miền Nam Việt Nam phải được tôn trọng triệt để và thực thi chu đáo. (Article 2 The Agreement responds to the aspirations and fundamental national rights of the Vietnamese people, i.e. the independence, sovereignty, unity, and territorial integrity of Vietnam, to the right of the South Vietnamese people to self-determination, and to the earnest desire for peace shared by all countries in the world. The Agreement constitutes a major contribution to peace, self-determination, national independence, and the improvement of relations among countries. The Agreement and the Protocols should be strictly respected and scrupulously implemented.)

Điều 7(a) Nếu có sự vi phạm Hiệp Định Ba Lê nguy hại đến nền ḥa b́nh, một hay nhiều quốc gia có quyền tham khảo với các quốc gia khác để quyết định biện pháp giải quyết. (b) Hội nghị Quốc tế sẽ được tái triệu tập khi Hoa Kỳ và Cộng sản Hà Nội yêu cầu, (c) hoặc theo lời yêu cầu của sáu hay nhiều hơn trong 12 quốc gia tham dự vào bản Định Ước”. Nếu chúng ta vận động mạnh mẽ với 9 quốc gia tự do trong 12 thành viên kư vào bản Định Ước th́ chúng ta có cơ hội thành công.

Article 7 (a) In the event of a violation of the Agreement or the Protocols which threatens the peace, the independence, sovereignty, unity, or territorial integrity of VietNam, or the right of the South Vietnamese people to self-determination, the party signatory to the Agreement and the Protocols shall, either individually or jointly, consult with the other Parties to this Act with a view to determining necessary remedial measures. (b) The International Conference on Viet-Nam shall be reconvened upon a joint request by Government of the United States of America and the Government of the Democratic Republic of Viet-Nam on behalf of the party signatory to the Agreement or (c) upon a request by six or more of the Parties to this Act.

(4)- Đạo luật Public Law 93-559 do Tổng Thống Gerald Ford ban hành ngày 30 tháng 12 năm 1974.

Điều 34(b) ấn định vấn đề tái triệu tập Hội Nghị Ba Lê “Để giảm thiểu sự đau khổ của nhân dân và mang lai ḥa b́nh thực sự cho Đông Dương, Quốc hội khẩn thiết yêu cầu Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao áp dụng biện pháp sau đây … (4) tái nhóm Hội Nghị Ba Lê để t́m phương cách thực thi toàn vẹn các điều khoản của Hội nghị kư ngày 27 tháng 1 năm 1973 về các thành viên liên hệ đến cuộc xung đột tại Việt Nam. (Section 34(b) (4): “In order to lessen the human suffering in Indochina and to bring about a genuine peace there, the Congress urges and requests the President and the Secretary of State to undertake the following measure … (4) to reconvene the Paris Conference to seek full implementation of the provisions of the Agreement of January 27, 1973 on the part of the Vietnamese parties to the conflict.

Đạo luật này chưa được thực hiện hay hủy bỏ, do đó c̣n có hiệu lực. Mặc dù nhân sự đă thay đổi trong các chính phủ, nhưng trách nhiệm thi hành các hiệp ước, đạo luật không phải v́ thế mà bị thời tiêu. Phương cách thực thi quyền Dân Tộc Tự Quyết.

Các quốc gia tự do thường tôn trọng những ǵ họ đă kư kết, nghĩa là dùng phương thức vương đạo, giấy trắng mực đen. Phương thức bá đạo không phải sở trường của người quốc gia. Mỗi khi quyền lợi bị vi phạm, chúng ta có quyền đặt vấn đề, khiếu nại. Do đó chúng ta không ngại khi phải vận động, yêu cầu các quốc gia tự do tái xét và thực thi những điều đă kư kết, trước sự hiện diện của đại diện Liên Hiệp Quốc, hoàn trả quyền dân tộc tự quyết cho nhân dân Việt Nam như đă được quy định trong luật quốc tế và trong các văn kiện quốc tế đă được kư kết liên quan đến Việt Nam. Kết quả nhanh hay chậm c̣n tùy hoàn cảnh, nhưng c̣n tốt hơn ngồi than thân trách phận, chê bai lẫn nhau hay nguyền rủa bóng tối.

Chúng ta phải vận động tích cực trong tất cả các quốc gia có người Việt cư ngụ, vận động đồng loạt và liên tục. Nếu đă bắt đầu nhưng chưa thành công, th́ “thất bại là mẹ thành công”, chớ nản ḷng, buông xuôi hay bi quan, chán chường không phải lẽ. “Có chí th́ nên” phải bắt đầu lại, như Platon đă nói: “Hăy bắt đầu v́ đó là ngưỡng cửa của sự thành công”.

Quyền dân tộc tự quyết có thể thực thi qua các cuộc tổng tuyển cử, trưng cầu dân ư, bầu cử tự do. Tổ chức bầu cử tự do tại Việt Nam là một trong những giải pháp mà các cộng đồng, đoàn thể đang chuẩn bị và vận động như đă quy định trong các văn kiện quốc tế. Nghĩa là không đặt vấn đề vu vơ mà nói có sách, mách có chứng.

Điều 9(b) Hoà Ước Ba Lê kư ngày 27/1/73 đă quy định: “The South Vietnam shall decide themselves the political future of South Vietnam through genuinely free and democratic general elections under the international supervision – Miền Nam Việt Nam sẽ tự quyết định thể chế chính trị cho tương lai Miền Nam Việt Nam bằng các cuộc bầu cử thực sự tự do và dân chủ dưới sự giám sát quốc tế”.

Có như vậy mới thể hiện được tinh thần tự do, dân chủ như đă được ấn định trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà tất cả các nước hội viên đă kư kết khi gia nhập Liên Hiệp Quốc.

Điều 21 Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ấn định:

(1) “Mọi người đều có quyền tham chính trực tiếp hoặc gián tiếp được tuyển chọn qua các cuộc bầu cử tự do.” (Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives). Cộng sản Việt Nam khủng bố và cấm đoán người Việt quốc gia ứng cử. Các ứng cử viên đều do đảng Cộng Sản đề cử. “Đảng cử, dân bầu”.

(2) “Mọi người đều có quyền ngang nhau trong việc sử dụng các tiện ích công cộng”. (Everyone has the right of equal access to public service in his country). Cộng Sản Việt Nam dành mọi tiện nghi, đặc quyền đặc lợi, dịch vụ công cộng cho cán bộ, đảng viên Cộng sản, kỳ thị và ḱm kẹp người Việt quốc gia trong mọi dịch vụ, sinh hoạt kinh tế, xă hội, văn hoá, giáo dục.

(3) “Chính quyền phải lấy ư chí chung của toàn dân làm căn bản, ư chí này sẽ được thể hiện qua các cuộc bầu cử định kỳ và thực sự bằng thể thức phổ thông đầu phiếu, kín, hoặc bằng các phương thức bầu cử tự do tương đương.” (The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures).

Suốt 45 năm thống trị toàn cơi Việt Nam sau 1975, Cộng sản Hà Nội tự biên tự diễn, không do ư chí của toàn dân Việt Nam tấn phong thể hiện qua các cuộc bầu cử tự do.

Đảng Cộng Sản xâm lăng Việt Nam đă h́nh thành một giai cấp tài phiệt mới và quyết tâm phân chia đặc quyền, đặc lợi giữa các đảng viên, để “áo xiêm buộc trói lấy nhau”, thống trị đất nước trong cảnh bần cùng hóa nhân dân, khiến cho Việt Nam trở thành nghèo khổ nhất thế giới. Cộng Sản rất sợ nhân dân giàu mạnh, v́ phú quư sinh lễ nghĩa, đồng bào sẽ đ̣i hỏi tự do, dân chủ và mỗi khi giàu mạnh sẽ có đủ phương tiện lật đổ chế độ Cộng Sản. Chỉ có những chính quyền do nhân dân thực sự tự do tuyển chọn mới lưu tâm đến quyền lợi của dân chúng. Đây là vấn đề nhân đạo, là sứ mệnh thiêng liêng biểu lộ lương tâm chính trực.

Chúng ta ở hải ngoại chỉ hưởng được hạnh phúc chân chính thực sự khi thấy đồng bào quốc nội được sống trong hạnh phúc. Đây là một trong những vấn đề trọng yếu cần sự hỗ trợ và hợp tác của qúy vị từ các đoàn thể cộng đồng, ái hữu, tôn giáo, xă hội, chính trị, dân, quân, cán, chính hải ngoại để kiện toàn cơ cấu tổ chức, thống nhất hành động, hợp quần gây sức mạnh, vận động nội công, ngoại hợp trong giai đoạn 2, sau 45 năm lưu vong ở hải ngoại. Được như vậy th́ đại nghiệp cứu quốc mới mong chóng được viên thành. “Hăy bắt đầu, v́ bắt đầu là ngưỡng cửa của sự thành công”.

Kính thư

Trần Xuân Thời

 

       

 

 


B̀NH LUẬN

2021
2020
2019
2018
2017
2016

Ai có quyền viết sử VN?
Joe Biden thay trắng đổi đen
Trung cộng và Taiwan : Đánh hay không đánh
Toàn bộ kế hoạch của đảng Dân Chủ  
Đặng Tiểu B́nh trong chiến tranh Việt-Trung 1979

Những ưu tư về hệ thống y tế Hoa Kỳ  
Hoàng Sa giữa những phản bội và trung thành  
Trách nhiệm chính trị
Dĩ ḥa vi qúy
Môi sinh và đời sống con người  
Những kẻ phản quốc  
Bạn muốn nước Mỹ trở thành như Florida hay như California?
Sự hổn loạn không ngừng trên toàn thế giới  
Từ xung đột Israel-Hamas 2023  
Giá trị của Việt Nam Cộng Ḥa
Khi “Đồng Minh” lại nhảy vào?  
Triết lư - Hành động xây dựng CĐVN/HN  
Ai mới là Ngụy?
Sự thật sẽ giải thoát chúng ta  
Không phải nước mắt nào cũng mặn  
Quyền dân tộc tự quyết  
Người đứng bên trái bức h́nh tên ǵ?
Nhân lễ Độc Lập Hoa Kỳ  
Đọc Nguyễn Gia Kiểng: Tổ Quốc ăn năn  
Nước mắt Tây Nguyên

Ơn đăng cái con cờ
VNCH thua là đúng rồi?
Lời thật mất ḷng  
Khi bộ trưởng trả thù  
Ghẹo cho chúng chửi
Liệu nước Mỹ có thể vỡ nợ ?  
Những người tranh đấu ở VN....
Thư không niêm gửi bà Dương Thu Hương
Trăm ngh́n nhánh khổ!  
Một nền giáo dục dối trá toàn diện  
Món nợ tuổi 20  
Bạn sẽ dạy con trẻ thế nào về sự thật và lịch sử VN?
Nói với ông Bảo Ninh
Nghề ... bán nước  
Chính trị và nói láo
Một năm nói nhảm, nói láo
Hữu Loan và bài thơ "Màu tím hoa sim"
Cách chặt cánh tay nối dài...  
Bệnh háo danh  
Nội chiến Cộng Hoà  
Chính trị Mỹ đi vào cực đoan  
Lạy ông tôi ở bụi này
Tại sao ủng hộ Ông Trump?  
Thực hư tăng trưởng kinh tế 2.6% trong quư 3/2022  
Dân Tây không hiểu ǵ về nước Mỹ  
Bầu cử 2022  
Joe Biden, Một Tổng Thống bất tài...
Dân gánh lè lưỡi  
Nạn cuồng trong cộng đồng tị nạn  
Di dân, tội ác & ma túy đe dọa tới dân Hoa Kỳ  
Biden bị cuồng nặng  
Bùi Tín: kẻ đánh tráo lịch sử  
Thủ tướng của năm bộ - Dân chủ Úc có vấn đề?  
Ai cho tôi được làm người trung thực?
Ukraina: Sau 6 tháng chiến tranh  
Tôi ủng hộ Donald Trump  
Một Trung Quốc đă thấm mệt – I. Bài học Mỹ  
Ông Tập tái đắc cử chưa hẳn là chuyện xấu...  
FBI đă vượt sông Rubicon?  
Thế lực ngầm sẽ thống trị toàn thế giới  
Nếu Mỹ và Trung Quốc thực chiến, ai sẽ thắng?
Tư tưởng chủ nghĩa của Marx....  
Dốt hay nói chữ  
Tiếng Việt trong sáng  
Phản bác ông Bùi Bảo Trúc  
Hát cho một người quỳ xuống
Tin tối cao pháp viện  
Biden t́m phao để khỏi chết ch́m  
Nước Mỹ biến thái dưới Biden  
Khi Domino ngă  
Nhạc sĩ Cung Tiến ... 
Thái độ mới của Mỹ đối với Đài Loan  
Điều tra cuội...  
Cuộc chiến Ukraina: trận đồ Bát Quái

Học thuyết... chống liên xô  
Bầu tổng thống Pháp  
Hoa Kỳ hồi sinh  
Chuyện bà Clinton bao giờ chấm dứt?  
Tản mạn ngày 30 tháng 4  
Anh hề thay đổi thế giới  
Bảo vệ chính nghĩa  
Dân Việt Nam không có khả năng  
thay đổi chính phủ một cách ôn ḥa?

TT Kennedy & VN
Nguy cơ trung cộng
Biden: Một đại họa thế giới  
Biden: Bỏ rơi con người & vô trách nhiệm
Cháy nhà ra mặt chuột  
Gấu điên mà thế giới bó tay  
Putin bất ngờ trước cuộc chiến kinh tế của Châu Âu  
Tầm nh́n chính trị qua xung đột Nga & Ukraine  
Ai để Nga "chơi cha" dân Mỹ?  
Putin trong cơn tuyệt vọng  
Đây là nơi an nghỉ cuối cùng của một thằng không do người đẻ !!!  
Tranh chấp tại Biển Đông ...  
Trung Cộng cài gián điệp ảnh hưởng bầu cử ở Úc
Biden quá tầm tay
Viết cho tuổi 30

Câu chuyện "mắc dịch" 
Chính quyền ngoài hành tinh 
Năm mới bới chuyện cũ  
Điều tra cuội về biến cố 6/1/2021
Đại dịch tội ác
Tổng thống Mỹ "Giỏi nhất"