Nhân Lễ Độc Lập Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 năm 2023

Kính quư Niên Trưởng, qúy Chiến hữu

Hoa kỳ kỷ niệm năm thứ 247 (1776-2023) sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc thực sự nhờ chính quyền tôn trọng các quyền căn bản do Tạo hóa ban cho nhân loại và trở thành một quốc gia giàu mạnh nhất thế giới. Việt Nam ngược lại, hết nạn thực dân bóc lột đến đại họa cộng sản chuyên quyền, áp đặt chính thể độc tài đảng trị, cướp của, giết người, tại Miền Bắc từ 1954 và trên toàn quốc Việt Nam từ 1975 đến nay, khiến cho Việt Nam trở thành lạc hậu về mọi lĩnh vực văn hóa, xă hội, kinh tế, chính trị.

V́ thế, để cho dân giàu nước mạnh, các quyền căn bản đang được áp dụng tại các quốc gia tân tiến mà Việt Nam muốn được tiến bộ phải áp dụng các nguyên tắc dân chủ căn bản được quốc tế công nhận dựa trên hai văn kiện:

1)-Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ năm 1776 long trọng xác nhận

“Chúng tôi khẳng định một chân lư hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều b́nh đẳng, rằng tạo hóa ban cho họ những quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyến sinh sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.’

Để bảo đảm cho những quyền lợi nầy, các chính phủ do nhân dân tấn phong và đống thuận trao cho họ những quyền chính đáng. Bất cứ khi nào một chính phủ phá vỡ những mục đích đề ra, th́ nhân dân có quyền giải thể hoặc loại bỏ chính quyến đó và lập nên một chính quyền mới…. That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, --That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government“

Về điểm nầy, Chính quyền độc tài đảng trị Cộng sản hiện nay tại Việt Nam, không do nhân dân bầu cử và tấn phong theo thủ tục tự do, dân chủ, nên phải được giải thể để toàn dân bầu một chính thể biết tôn trọng những quyền tự do căn bản và tái tạo tự do, dân chủ, sự toàn vẹn lănh thổ hầu mang lại hạnh phúc thực sự cho toàn dân và nâng cao vị thế của Việt Nam trên chính trường quốc tế.

2) Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền do Liên Hiệp Quốc ban hành năm 1948 tái xác nhận:

“Mọi người sinh ra đều được tự do và b́nh đẳng về nhân phẩm, cũng như quyền lợi. Mọi người đều được thiên phú có lư trí và lương tâm và con người phải đối xử với nhau trong tinh thần bác ái huynh đệ - All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”

Cộng sản Hà nội gia nhập Liên Hiệp Quốc năm 1977, nhưng rất sợ không dám phổ biến bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền trong các cơ sở giáo dục và cũng không thông báo cho toàn dân.

Thái độ của nhân dân Hoa Kỳ đối với các nước theo chủ nghĩa Xă hội Cộng sản

3)- Ngày 2/2/2023, Quốc Hội Hoa Kỳ, trong phiên họp thứ 118, đă ban hành Nghị Quyết H.Con. Res.9 – Denouncing the horrors of socialism- tố giác Chủ nghĩa Xă hội CS sát hại cả trăm triệu người từ khi phát động cuộc cách mạng vô sản năm 1917 tại Nga Sô.

4)- Trong bản Báo cáo năm 2023 của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Thế Giới, CS Hà nội được liệt vào danh sách SWL (Special Watch List) v́ vi phạm tôn giáo trầm trọng (SWL for countries where the government engages in severe violations of religious freedom) ngang hàng với các nước Phi châu!

Chúng tôi cảm phục quư vị lănh đạo tinh thần đă hoằng dương đạo pháp, phục vụ đồng hương, xông pha gian khổ mà ḷng vẫn can đảm.

*

Bằng vào những sự kiện xảy ra cho Việt Nam từ năm 1945 đến nay, chúng ta nhận diện được hai khía cạnh: Quốc gia phù thiện và Cộng sản phù ác

Quốc Gia Phù Thiện.

5)-Người Việt quốc gia dù trong hoàn cảnh nào cũng phù Thiện trong lời nói và việc làm: Chính sách Chiêu hồi của VNCH là một bằng chứng đáng được hănh diện. Chiếu theo chủ trương lấy nhân nghĩa thắng hung tàn của Đại thần Nguyễn Trải qua bản Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1428

“B́nh Ngô Đại Cáo”.

6)-Trên b́nh diện quốc tế, sau đệ nhị Thế Chiến, các quốc gia thắng trận h́nh thành Liên Hiệp Quốc và chủ trương dùng nhân nghĩa để ngăn ngừa chiến tranh thể hiện qua bản “Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền”. Hậu quả rất đáng khích lệ, hơn 40 năm sau, Nga sô và khối CS Đông Âu sụp đổ vào đầu thập niên 1990.

7)-Người Việt quốc gia chủ trương “Nhân chi sơ tánh bản thiện” và chú trọng đến nhân tính (humanity) của con người, “Nhân linh ư vạn vật”. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không quên t́nh yêu nhân hậu trong cách xử thế đối với tha nhân. Chủ trương này thể hiện qua nền luân lư cổ truyền và nhờ các tôn giáo truyền dạy các đức tính như công b́nh, bác ái, từ bi, hỷ xả, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín... thương người như thể thương thân…

8)-Tôn giáo hướng thượng hành vi của con người. Các vị lănh đạo tinh thần đang, ngày quên ăn, đêm quên ngủ, để hoằng dương đạo pháp trong hoàn cảnh đàn áp dă man của đảng cộng sản Hà Nội.

9)-Hoa Kỳ đă tu chính và ban hành Đạo luật Bảo Vệ Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế năm 1998 –International Religious Freedom Act of 1998 (IRFA)- để thực thi các điều khoản ấn định trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền do Liên Hiệp Quốc ban hành năm 1948 mà CS Hà nội tỏ ra vô nhân đạo, liên tục vi phạm các điều khoản của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

10)-Trong bản Báo cáo năm 2023 của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, CS Hà nội được liệt vào danh sách SWL (Special Watch List) v́ vi phạm tôn giáo trầm trọng (SWL for countries where the government engages in severe violations of religious freedom) ngang hàng với các nước Phi châu!

11)- Cố Tổng Thống Hoa Kỳ Calvin Coolidge thật chí lư khi nhận định về vai tṛ quan trọng của các tôn giáo: “Chỉ khi nào con người được tín ngưỡng linh hướng hành vi mới mong được trưởng thành- Only when men begin to worship that they begin to grow”.

Cộng Sản Phù Ác

13)- Người Cộng sản chủ trương giết, giết và giết sạch kể cả các thương bệnh binh của chúng. Người quốc gia mang thương binh CS về chữa trị, theo tinh thần được thấm nhuần từ thời thơ ấu, thể hiện qua tác phẩm “Tâm Hồn Cao Thượng “Khi chiến đấu, con phải chiến đấu hết ḷng v́ đó là bổn phận của con, nhưng khi quân thù bị thương, con hăy xem họ như người bạn đáng thương hại”.

14)-Cộng sản ép buộc con cái đấu tố cha mẹ, sát hại đồng loại để tranh quyền, đoạt lợi, xoá bỏ lương tâm, tôn giáo, cương thường đạo nghĩa cho nên CS trở nên u mê, lầm lạc. CNCS xem con người là sinh vật được sinh ra vốn tính độc ác, chỉ lo tranh ăn, tranh sống. “Nhân chi sơ tánh bản ác”. CS chú tâm đến thú tính (animality) để bào chữa cho chủ thuyết cai trị độc tài của chế độ để trừng trị kẻ ác, tức là trừng trị những người quốc gia, không đồng quan điểm với CS.

15)- CS khích lệ giai cấp đấu tranh chẳng những trong công ăn việc làm, giữa chủ thợ, thầy tṛ, đồng liêu, mà c̣n áp dụng giai cấp đấu tranh trong gia đ́nh nhằm làm băng hoại liên hệ thân tộc giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh em, bè bạn, phá vỡ hệ thống luân lư cổ truyền. CS khủng bố khiến cho xă hội sợ hăi, tê liệt, hết khả năng chống đối để cai trị và khai thác. H́nh ảnh Lm Nguyễn Văn Lư và nhiều vị chân tu trong các tôn giáo bị trói tay, bịt miệng trước vành móng ngựa khiến cho nhiều người hy sinh cuộc đời c̣n lại quyết tranh đấu cho tự do và công lư tại Việt Nam. CS phân biệt bạn, thù. Ai không theo CS là kẻ thù, cần phải được loại bỏ, nền CS cướp của, giết người không gớm tay. CS không tin có tiền kiếp hay hậu lai, chết là hết nên quan niệm tôn giáo, đạo đức, đối với CS chỉ là thuốc phiện mê hoặc tâm trí con người.

Vương Đạo tất thắng Bá Đạo

16)-Chủ nghĩa CS đang gặp phải sự chống đối của đa số nhân loại nên mặc dù CS có lúc đă chiếm hết ½ thế giới từ 1950 đến 1980, hiện nay năm 2023 thế giới có trên 190 quốc gia nhưng vỏn vẹn chỉ c̣n lại 4 nước CS như Tàu Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba. Chủ nghĩa CS đang trên đà bị triệt tiêu, như nước sông Hoàng Hà tự lưng trời tuôn xuống bể, khôn vờn trở lại. “Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, lưu bôn đáo hải, bất phục hồi” v́ “Thiên bất dung gian “.

17)-Sở dĩ các chính quyền vô thần hay dùng bạo lực là v́ các chính quyền vô thần không có khả năng thuyết phục, và mất năng lực thu hút kể cả với giới vô sản. May thay, Cộng đồng quốc tế vô thần càng ngày càng thu hẹp và tinh thần thánh thiện ngày càng được gia tăng nhở giáo huấn của các tôn giáo, giúp con người trở nên chí thiện.

19)- Vi như triết lư giáo dục của Nho học chú trọng đến luân thường đạo lư, đào luyện lương tâm (conscience formation), biến hóa tùy thời. Phương pháp nầy đến nay vẫn c̣n giá trị và hữu hiệu. Giáo dục ngành phổ thông rộng răi là đại học theo nghĩa tứ thư, ngũ kinh cốt để: (1) Làm sáng cái đức tính của ḿnh; "Đại học chi đạo, tại minh minh đức’ (2) Để thân dân, cải tiến dân sinh, giúp dân bỏ cái xấu, theo cái tốt “tại thân dân và (3) An trụ ở nơi chí thiện, “tại chỉ ư chí thiện”."Ba cương lĩnh này được cụ thể hóa bằng sách lược đào luyện qua tám (8) phương cách để giúp con người trở thành đại trượng phu, mẫu người quân tử theo quan niệm của Nho học:

Cách vật, trí tri, thành ư, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, b́nh thiên hạ.

(1)-Cách vật: tiếp cận và t́m hiểu, lănh hội được cái nguyên lư của sự vật;(2) Trí tri: đạt sự hiểu biết thấu đáo; (3) Thành ư: Mỗi khi đă hiểu thấu đáo sự kiện th́ ư kiến của ḿnh được thành thực;(4) Chính tâm: Khi ư thành th́ tâm được chính trực; (5) Tu thân: tu sửa chính ḿnh; (6) Tề gia: xếp đặt mọi sự cho gia đạo hài hoà; (7) Trị quốc: khiến cho nước được an trị;(8) B́nh Thiên hạ: khiến cho thiên hạ được thái b́nh. Đây là một tiến tŕnh đào luyện nhân cách cổ truyền để đạt đến cảnh giới chí thiện.

Có chí thiện th́ thế sự mới được giải quyết được hoàn mỹ. Điều mà Roberto Mattei nhận định: Thánh thiện là con đường duy nhất giúp giải quyết thế sự. “Holiness: The Only Solution to the Crisis of Our Time”. Nói khác đi Tôn Giáo đóng vai tṛ quan trọng trong đời sống. Con người sống và hành động theo đức tin (faith) của ḿnh. Tôn giáo hướng thượng hành vi con người th́ các chế độ độc tài lại cho là thuốc phiện (the opiate of the people).

20)- Những người chủ trương vô thần CS càng ngày càng lănh hội được ngoài thế giới hữu h́nh c̣n có thế giới vô h́nh và trở lại hữu thần. Sự bành trướng của các tôn giáo trong các xă hội vô thần là một chứng minh cụ thể cho nhận định nầy. Ngay trong các xă hội độc tài, khuynh hướng vô thần không khống chế nỗi khuynh hướng hữu thần, nên đảng cầm quyền phải dùng những phương pháp đàn áp, ngăn cản sự tự do hành đạo của các tôn giáo, hay tạo nên các tổ chức ma giáo “quốc doanh” để phục vụ chủ trương vô thần. Họ sống trong ma giới đầy si mê, lầm lạc “Ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại t́m những chốn đoạn trường mà đi”! (Nguyễn Du).

Triết gia Socrate quan niệm vô minh là tội lỗi. Người vô minh không phân biệt được phải trái, vấp phải hết lỗi lầm nầy đến lỗi lầm khác… cho đến lúc sụp đổ toàn diện như Liên bang Xô Viết… mới biết tấp tểnh xây dựng lại tương lai với sự trợ lực về cả tinh thần lẫn vật chất của thế giới hữu thần trong tinh thần vị tha, bác ái. Các quốc gia tự do thường chủ trương “Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn. Đem chí nhân thay cường bạo” chiếu theo điển mô chung của các tôn giáo hiện hành.

Các tôn giáo hiện nay tôn trọng lẫn nhau khiến cho CS t́m cách chia rẽ. Nhưng sự thực là Tổ chức Liên Tôn Thế Giới vẫn hội họp và đối thoại thường niên và cho biết giáo hội Công giáo đă minh thị” Tỏ ḷng cung kính và ngưỡng mộ tất cả truyền thống tinh thần của các Tôn Giáo và muốn dấn thân trong cuộc đối thoại chân thành với các tín hữu của các tôn giáo.”

V́ thế, đạo hữu và tu sĩ trong các giáo hội không những yêu chuộng những người đồng tín ngưỡng mà phải yêu chuộng cả những người không cùng tín ngưỡng nhưng có ḷng thành. “The Church Pastors… speaking with love and mercy not only to believers but to all people of good will” v́ phương thức cứu độ của các tôn giáo được ban chung cho mọi người. “Salvation is open to all”.

Chế độ Cộng sản cố gắng triệt tiêu tự do chính trị nhưng bất lực trong vấn đề ngăn trở tự do tâm lư nên dù sống trong chế độ CS độc tài đảng trị, con người vẫn suy tư, yêu thương, vẫn tôn thờ các đấng chí tôn thầm kín theo tín ngưỡng của ḿnh.

Tư tưởng lên khuôn cho hành động.

Thành viên của Tổng Hội có mặt trong nhiều đoàn thể văn hóa, xă hội, kinh tế, chính trị nhằm thực thi mục đích tương thân tương aí, kết chặt thân t́nh và kết tinh chí hướng trong công tác hỗ trợ đại nghiệp cứu quốc, tiếp nối sứ mệnh quân chính mà Quân Lực VNCH đă đảm nhận từ ngày 19-6-1965 hầu đóng góp vào công tác giải thể chế độ độc tài CS, mang lại tự do, dân chủ, thái b́nh, thịnh trị và sự toàn vẹn lănh thổ cho toàn thể con cháu Lạc Hồng.

Kính chào quyết thắng

 Trần Xuân Thời

 

       

 

 


B̀NH LUẬN

2021
2020
2019
2018
2017
2016

Ai có quyền viết sử VN?
Joe Biden thay trắng đổi đen
Trung cộng và Taiwan : Đánh hay không đánh
Toàn bộ kế hoạch của đảng Dân Chủ  
Đặng Tiểu B́nh trong chiến tranh Việt-Trung 1979

Những ưu tư về hệ thống y tế Hoa Kỳ  
Hoàng Sa giữa những phản bội và trung thành  
Trách nhiệm chính trị
Dĩ ḥa vi qúy
Môi sinh và đời sống con người  
Những kẻ phản quốc  
Bạn muốn nước Mỹ trở thành như Florida hay như California?
Sự hổn loạn không ngừng trên toàn thế giới  
Từ xung đột Israel-Hamas 2023  
Giá trị của Việt Nam Cộng Ḥa
Khi “Đồng Minh” lại nhảy vào?  
Triết lư - Hành động xây dựng CĐVN/HN  
Ai mới là Ngụy?
Sự thật sẽ giải thoát chúng ta  
Không phải nước mắt nào cũng mặn  
Quyền dân tộc tự quyết  
Người đứng bên trái bức h́nh tên ǵ?
Nhân lễ Độc Lập Hoa Kỳ  
Đọc Nguyễn Gia Kiểng: Tổ Quốc ăn năn  
Nước mắt Tây Nguyên

Ơn đăng cái con cờ
VNCH thua là đúng rồi?
Lời thật mất ḷng  
Khi bộ trưởng trả thù  
Ghẹo cho chúng chửi
Liệu nước Mỹ có thể vỡ nợ ?  
Những người tranh đấu ở VN....
Thư không niêm gửi bà Dương Thu Hương
Trăm ngh́n nhánh khổ!  
Một nền giáo dục dối trá toàn diện  
Món nợ tuổi 20  
Bạn sẽ dạy con trẻ thế nào về sự thật và lịch sử VN?
Nói với ông Bảo Ninh
Nghề ... bán nước  
Chính trị và nói láo
Một năm nói nhảm, nói láo
Hữu Loan và bài thơ "Màu tím hoa sim"
Cách chặt cánh tay nối dài...  
Bệnh háo danh  
Nội chiến Cộng Hoà  
Chính trị Mỹ đi vào cực đoan  
Lạy ông tôi ở bụi này
Tại sao ủng hộ Ông Trump?  
Thực hư tăng trưởng kinh tế 2.6% trong quư 3/2022  
Dân Tây không hiểu ǵ về nước Mỹ  
Bầu cử 2022  
Joe Biden, Một Tổng Thống bất tài...
Dân gánh lè lưỡi  
Nạn cuồng trong cộng đồng tị nạn  
Di dân, tội ác & ma túy đe dọa tới dân Hoa Kỳ  
Biden bị cuồng nặng  
Bùi Tín: kẻ đánh tráo lịch sử  
Thủ tướng của năm bộ - Dân chủ Úc có vấn đề?  
Ai cho tôi được làm người trung thực?
Ukraina: Sau 6 tháng chiến tranh  
Tôi ủng hộ Donald Trump  
Một Trung Quốc đă thấm mệt – I. Bài học Mỹ  
Ông Tập tái đắc cử chưa hẳn là chuyện xấu...  
FBI đă vượt sông Rubicon?  
Thế lực ngầm sẽ thống trị toàn thế giới  
Nếu Mỹ và Trung Quốc thực chiến, ai sẽ thắng?
Tư tưởng chủ nghĩa của Marx....  
Dốt hay nói chữ  
Tiếng Việt trong sáng  
Phản bác ông Bùi Bảo Trúc  
Hát cho một người quỳ xuống
Tin tối cao pháp viện  
Biden t́m phao để khỏi chết ch́m  
Nước Mỹ biến thái dưới Biden  
Khi Domino ngă  
Nhạc sĩ Cung Tiến ... 
Thái độ mới của Mỹ đối với Đài Loan  
Điều tra cuội...  
Cuộc chiến Ukraina: trận đồ Bát Quái

Học thuyết... chống liên xô  
Bầu tổng thống Pháp  
Hoa Kỳ hồi sinh  
Chuyện bà Clinton bao giờ chấm dứt?  
Tản mạn ngày 30 tháng 4  
Anh hề thay đổi thế giới  
Bảo vệ chính nghĩa  
Dân Việt Nam không có khả năng  
thay đổi chính phủ một cách ôn ḥa?

TT Kennedy & VN
Nguy cơ trung cộng
Biden: Một đại họa thế giới  
Biden: Bỏ rơi con người & vô trách nhiệm
Cháy nhà ra mặt chuột  
Gấu điên mà thế giới bó tay  
Putin bất ngờ trước cuộc chiến kinh tế của Châu Âu  
Tầm nh́n chính trị qua xung đột Nga & Ukraine  
Ai để Nga "chơi cha" dân Mỹ?  
Putin trong cơn tuyệt vọng  
Đây là nơi an nghỉ cuối cùng của một thằng không do người đẻ !!!  
Tranh chấp tại Biển Đông ...  
Trung Cộng cài gián điệp ảnh hưởng bầu cử ở Úc
Biden quá tầm tay
Viết cho tuổi 30

Câu chuyện "mắc dịch" 
Chính quyền ngoài hành tinh 
Năm mới bới chuyện cũ  
Điều tra cuội về biến cố 6/1/2021
Đại dịch tội ác
Tổng thống Mỹ "Giỏi nhất"