39 năm gặp nhau

Ba mươi chín năm sau
T́nh cờ gặp lại nhau
Nở nụ cười đoàn tụ
Hai mái đầu trắng phao...

Phước 352.


Nay, mái đầu trắng phao
Niềm vui như chiêm bao
Tụi ḿnh, cùng Bất Khuất!
Ba mươi chín năm sau

Tính 323


Ba mươi chín năm xưa
Hai đầu xanh Bất Khuất
Thoáng vụt tháng năm dài
Bất Khuất đầu trắng phao

Gặp nhau như chiêm bao
Cười tươi màu răng trắng.

Kíến Hôi


Con Kiến hôi tào lao
Đầu nay đă trằng phao
răng toàn là răng giả
lấy ǵ không trắng phao

ba mươi chín năm xưa
cái đầu chẳng ai ưa
húi cua sát sàn sạt
râu mấy cọng lưa thưa

bây giờ tóc vẫn thế
vẫn cái nét húi cua
nhưng ánh mắt BẤT KHUẤT
biết nói sao cho vừa

thôi thế th́.... vậy vậy...
cho em xin ......a dua 
tc